new-logo

Тест: Прости вещества. Обобщение. Част 1

Тест

Онлайн тест по химия за 7. клас върху темата "Прости вещества. Обобщение. Част 1", чрез който ще провериш знанията и уменията, които имаш след обобщаване на свойствата на алкалните метали и халогенните елементи, изучени в 7. клас. Чрез интересни въпроси в теста ще обсъдим основното, което трябва да знаеш за строежа и свойствата на металите и неметалите, видовете прости вещества, които образуват, както и химичния характер на оксидите и водородните им съединения. Ако имаш съмнение дали даден елемент образува хидроксид или оксокиселина, то в тук е мястото да ги разсееш. Само с помощта на този тест ще добиеш увереност в отличните си знания по тази материя!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочете грешното твърдение за халогенните елементи.
2
Използвайте част от дадените думи и попълнете празните места в текста.
  • неметали, метали, киселинни, основни, основи, киселини
3
Диамантът и графитът са:
4
Металите не провеждат електрическия ток.
5
Металите са прости вещества на елементите метали. Неметалите са прости вещества на елементите неметали. Следователно K е неметал, а Cl2 е метал.
6
Посочете грешното твърдение. Химичните елементи неметали образуват:
7
Химичните елементи метали НЕ образуват:
8
Използвайте част от дадените думи и изрази и попълнете празните места в текста.
  • алотропия, алотропни форми,  просто вещество, химично съединение, калотропия, калотропни форми
9
Подберете реда, в който са записани само прости вещества:
10
Използвайте част от дадените думи, цифри и словосъчетания за да попълните празните места в текста.
  • 110, 200, 400, елементи, вещества, просто вещество, химично съединение
11
На схемата е изобразена кристална решетка на:
12
Металите провеждат електричен ток, защото в кристалната им решетка няма „електронен газ“, свободно движещи се електрони, които при определени условия могат да добият насочено движение.
13
Свържете верните по смисъл твърдения:
14
Според вида на елемента, определете какви по вид съединения му съответстват и ги свържете помежду им:
15
Вие сте откривателят на 119-ия химичен елемент, който е метал. За него НЯМА да очаквате :

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (22)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се