logo

Тест: Прости вещества. Обобщение. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Според свойствата си простите вещества на химичните елементи се делят на метали и неметали.
2
Посочи физично свойство, което НЕ е характерно за простото вещество хлор (Cl2).
3
Посочи правилните твърдения.
4
Свойството пластичност (способността на веществото да бъде механично обработено чрез коване, валцуване, изтегляне, леене и др.) е характерно за:
5
Посочи правилните твърдения.
6
Алкалните метали образуват:
7
Свържи елементите понятие - определение.
8
На простите вещества неметали съответстват:
9
Химичен елемент се намира в 4 период и 2(IIA) група на периодичната таблица.
  • Кой е елементът? Какъв вид е простото му вещество (според свойствата му)?
  • Посочи правилната комбинация.
10
Анализирай схемата и посочи на кой от дадените елементи съответстват простото вещество и съединенията.
11
В кой ред са записани формули само на основни оксиди?
12
Дадените са веществата: Na, S,Li, SO3,Na2O, KBr, NaCl, MgS, K2O
  • Избери тези от тях, които са свързани помежду си в схема метал → основен оксид → сол и запиши химичните им формули.
13
Довърши твърденията за химичен елемент с атомен (пореден) номер 53 в периодичната таблица.
14
Свържи елементите така, че да се получат правилни твърдения.
15
Оксидите на сярата (SO2, SO3) са основни причинители на киселинните дъждове.
  • Кой от дадените процеси е подходящ за тяхното улавяне (неутрализиране), преди промишлените газове да се изпуснат в атмосферата?
  • 1)  2SO2+O2--> 2SO3
  • 2)  SO3+H2O--> H2SO4
  • 3) SO2+Ca(OH)2--> CaSO3+H2O
  • Отговорът запиши само с арабска цифра.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 7. клас върху темата "Прости вещества. Обобщение. Част 1", чрез който ще провериш знанията и уменията, които имаш след обобщаване на свойствата на алкалните метали и халогенните елементи, изучени в 7. клас. Чрез интересни въпроси в теста ще обсъдим основното, което трябва да знаеш за строежа и свойствата на металите и неметалите, видовете прости вещества, които образуват, както и химичния характер на оксидите и водородните им съединения. Ако имаш съмнение дали даден елемент образува хидроксид или оксокиселина, то в тук е мястото да ги разсееш. Само с помощта на този тест ще добиеш увереност в отличните си знания по тази материя!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се