new-logo

Тест: Масова част. Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Означението w(NaCl) = 4 % е за:
2
В килограми се измерва:
3
Масата на воден разтвор е равна на сума от масата на разтвореното вещество и масата на водата.
4
Относителната молекулна маса на NaCl е:
5
Масата на разтвора, с който се пълни стандартен буркан от компот е:
6
На снимката е дадена формула за изчисляване на:
7
Каква е масата на водата в 80 кг разтвор на сол, ако масата на солта е 3,2 кг?
8
Подреди елементите на изчислението, чрез което ще пресметнеш колко грама сол (NaCl) са нужни за приготвяне на 80 кг разтвор с масова част w=4%.
9
В 800 г разтвор има 120 г захар. Пресметни масовата част на захарта в разтвора в % и я запиши като число.
10
С формулата се изчислява:
11
Относителната атомна маса на Na е 23. Относителната молекулна маса на NaCl е 58,5. Изчисли масовата част в % на елемента натрий в съединението натриев хлорид.
  • Отговора запиши само с число, закръглено до втория знак след десетичната запетая.
12
Изчисли масата на натриевите йони Na^+, които се съдържат в 3,2 кг NaCl, ако масовата част на Na в солта е 39,32%.
  • Отговора запиши  с число (закръгли до втория знак след десетичната точка) и мерна единица на кирилица.
13
За приготвяне на 1 банка от 500 г физиологичен разтвор са нужни 4,5 г чист NaCl.  Пресметни масовата част на физиологичния разтвор и я запиши като число с точност един знак след десетичната точка.
14
В оловните акумулатори на автомобилите се използва разтвор на сярна киселина с масова част 30%. Колко вода и колко сярна киселина са необходими за приготвяне на 2 кг от този разтвор?
15
В домакинството се ползва газова смес пропан-бутан. Изчисли масовата част в % на въглерода в пропана C3H8.
  • Отговора запиши като число,  закръглено до втория знак след десетичната точка.

Описание на теста

С онлайн теста ни по химия за 7. клас върху масова част ще провериш умееш ли да решаваш задачи, свързани с масова част на вещество в разтвор и задачи за изчисляване на масова част на елемент в химично съединение. Тестът ще ти помогне да се подготвиш отлично за изпитване в училище, както и да решаваш задачи, свързани с ежедневието ти. Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (7)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се