logo

Тест: Масова част. Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Означението w(NaCl)=4% е за масова част на разтвор на NaCl във вода.
2
В килограми се измерва:
3
Масата на воден разтвор на сол е равна на сума от масата на солта и масата на водата.
4
Посочи числото, което най-точно съответства на относителната молекулна маса на NaCl.
5
Посочи означението за маса на вода.
6
На снимката е дадена формула за изчисляване на:
7
За приготвяне на 80 кг разтвор на сол са използвани 3,2 кг сол и:
8
Подреди елементите на изчислението, чрез което ще пресметнеш колко грама сол (NaCl) са нужни за приготвяне на 80 кг разтвор с масова част w=4%.
9
В 800 г разтвор има 120 г захар. Пресметни масовата част на захарта в разтвора в % и я запиши като число, като избереш едно от предложените:
  • 85, 65, 15, 0.15, 0.85, 12, 80
10
С дадената формула се изчислява:
11
Относителната атомна маса на Na е 23. Относителната молекулна маса на NaCl е 58,5. Изчисли в % масовата част на елемента натрий в съединението натриев хлорид.
12
Изчисли масата на натриевите йони Na^+, които се съдържат в 3,2 кг NaCl, ако масовата част на Na в солта е 39,32%. За изписването на отговора, избран от предложените, използвай арабски цифри и кирилица.
  • 1.26кг, 1.24кг, 1.94кг, 60.68%, 3.2кг, 23г
 
13
За приготвяне на 1 банка от 500 г физиологичен разтвор са нужни 4,5 г чист NaCl. Пресметни масовата част на натриевия хлорид във физиологичния разтвор и я запиши като число с точност един знак след десетичната точка.
14
В оловните акумулатори на автомобилите се използва разтвор на сярна киселина с масова част 30%. Колко вода и колко 100% сярна киселина са необходими за приготвяне на 2 кг от този разтвор?
15
В домакинството се ползва газова смес пропан-бутан. Изчисли в % масовата част на въглерода в пропана C3H8.
  • Отговора запиши като число, закръглено до втория знак след десетичната запетая.

Описание на теста

С онлайн теста по химия за 7. клас върху масова част ще провериш умееш ли да решаваш задачи, свързани с масова част на вещество в разтвор. Знаеш ли какво да правиш в  задачите за изчисляване на масова част на елемент в химично съединение? Тестът ще ти помогне да се подготвиш отлично за изпитване в училище, както и да решаваш задачи, свързани с ежедневието. Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се