logo

Тест: Химични формули

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Означението H2 е химичната формула на простото вещество водород.
2
Избери реда с вярната химична формула на водата.
3
С молекулни формули се записват само вещества с молекулен строеж.
4
Избери реда с вярното означение на 2 молекули от простото вещество водород.
5
В означението 3 H2 :
6
Свържи моделите с верните символи.
7
Молекулната формула H2O показва:
8
Химичните елементи, които изграждат дадено вещество, определят неговия:
9
На схемата е даден модел на химичното съединение амоняк. Вярната молекулна формула на съединението е:
10
Използвай част от думите и попълни празните места в текста.
  • качествен, елементен, молекулен, количествен
 
11
Използвай част от думите и попълни празните места в текста.
  • Ключови думи: формула, уравнение, знак, формули, уравнения, знаци
12
Подреди дадените означения според съдържанието на водородни атоми в последователността:
  1. съдържа 9 атома водород
  2. съдържа 6 атома водород
  3. съдържа 4 атома водород
  4. съдържа 2 атома водород
13
Сярната киселина H2SO4 е една от най-известните киселини в практиката. Воден разтвор на тази киселина се съдържа в оловните акумулатори на всички автомобили. Напиши броя на  атомите от всеки вид в молекулата на сярната киселина.
  • Използвай арабски цифри.
14
На фигурата е показан модел на молекула. Със зелен цвят е означен атом хлор, а с бял – атом водород. Напиши молекулна формула на съединението от модела. Използвай латиница.
15
В състава на напитката "Кока-кола" се добавят малки количества фосфорна киселина, за да се придаде нужната киселинност. Състави вярна молекулна формула за киселината, ако знаеш, че:
  1. Качественият състав на киселината е водород, фосфор и кислород;
  2. Количественият състав на съединението е: - водородните атоми са три пъти повече от фосфорните; - кислородните атоми са с един повече от водородните; - фосфорният атом е един;
  3. Формулата започва с водород и завършва с кислород.
Използвай само латиница и арабски цифри и не оставяй интервали между символите.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 7. клас, чрез който ще провериш умееш ли да съставяш химични формули по даден модел на молекула и знаеш ли какво показва една химична формула. С разнообразни въпроси и тестови задачи ще определяш качествения и количествения състав на веществата, изразени с химични формули. Провери дали научи да изписваш думите в химичния език. Това умение ще ти е супер полезно в следващите уроци, а и ще ти позволи да изкараш още една шестица по химия. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се