new-logo

Тест: Изравняване на химични уравнения

Тест

Онлайн тест по химия за 7. клас на тема "Изравняване на химични уравнения", в който ще провериш дали си усвоил правилата за изравняване на химични уравнения. Кой закон спазваме като изравняваме уравненията? Какъв е алгоритъмът за изравняване? С много и разнообразни въпроси ще провериш имаш ли нужните умения за изравняване на уравненията и достатъчно добър ли си в това, за да ти е лесно до края на обучението по химия, а и за да получиш отличен на изпитване или контролно :)

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
При протичане на химична реакция, масата на веществата преди реакцията е:
2
Уравнението H2 + Cl2 --> 2HCl  е изравнено, защото броят на водородните и хлорните атоми от лявата и дясната страна на уравнението е равен.
3
Химичните уравнения се изравняват чрез поставяне на:
4
Уравнението Na + Cl2--> 2NaCl
5
Коефициентът 2 пред формулата на хлороводорода в уравнението H2+Cl2--> 2HCl се отнася:
6
Преди да се премине към изравняване на химичното уравнение, трябва да се провери дали всички формули на вещества са вярно написани.
7
Броят на атомите от всеки вид в уравнението се изравнява чрез поставяне на индекси след веществата.
8
Изравняването на химични уравнения е дейност, чрез която към дадена химична реакция се прилага законът за:
9
За изравняване на уравнението Na+ Cl2--> NaCl се спазва следната последователност от действия:
  • 1. Пред натриевия хлорид се слага коефициент 2;
  • 2. Пред хлора се слага коефициент 1;
  • 3. След натрия се слага индекс 2.
10
За уравнението Al+O2--> Al2O3 изравняването ще започне като поставим коефициент 2 пред алуминиевите атоми вляво.
11
В уравнението 4Al + O2--> 2Al2O3 за да се изравнят кислородните атоми е нужно:
12
За уравнението P+O2--> P2O5 коефициентите са:
13
Червеният фосфор гори в среда от кислород и се получава висшият оксид на фосфора (оксид, в който фосфорът е в най-високата си валентност). Открийте вярно написаното и изравнено уравнение, съответстващо на тази реакция:  
14
При гръмотевични бури във високите слоеве на атмосферата се образува азотен оксид по уравнението: 2N+2O--> 2NO.
15
Лекарите препоръчват на хора, страдащи от сърдечни заболявания или високо кръвно налягане, да заменят част от готварската сол с калиев хлорид. Така в тялото не се задържат излишни течности.
  • Учителката на Петър дава задача да се състави и изравни уравнение за получаване на калиев хлорид от прости вещества.
  • Петър предава домашното си във вида: K+Cl2--> KCl2.
  • Вярно или грешно е домашното на Петър?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (127)
feedback
feedback