logo

Тест: Относителна атомна и относителна молекулна маса. Упражнение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Атомите имат много голяма маса.
2
Относителната атомна маса за елемент се означава с:
3
Относителната атомна маса на елемента калций Ca е:
4
Относителната молекулна маса на SiO2 се пресмята по израза: Mr(SiO2)=Ar(Si)+2.Ar(O).
5
Елементът силиций образува оксид, в който проявява 4-та валентност. Вярната формула на оксида е:
6
Eталонът, спрямо който се определя относителната маса на атомите, е:
7
Свържи относителната атомна маса на елементите с техните символи.
8
Относителната молекулна маса на фосфорната киселина H3PO4 се пресмята според израза:
9
Свържи относителната молекулна маса със съответните вещества.
10
Елемент има 2 пъти по-голяма относителна атомна маса от азот. Запиши с кирилица наименованието на елемента.
11
Избери молекулната формула на съединението, чиято относителната молекулна маса се пресмята по израза:
  • Mr=3.1+31+4.16
12
Молекулната маса на серен оксид е 64. В молекулата има само един атом сяра. Подреди последователността от действия, за да определиш броя на кислородните атоми.
13
Обикновената захар е химичното съединение захароза с молекулна формула C12H22O11. Пресметни относителната молекулна маса на захарозата. Отговора запиши само с крайното число.
14
Попълни празните места в текста.
15
Оксид на сярата има относителна молекулна маса 80. В оксида има един атом сяра. Изчисли броя на кислородните атоми в оксида. Запиши отговора само с число.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 7. клас върху относителна атомна и относителна молекулна маса, в който с интересни и забавни задачи ще провериш дали си овладял основните неща, свързани с относителната атомна и относителната молекулна маса. Най-вече дали можеш да определяш свободно относителна атомна маса на елемент с помощта на Периодичната таблица, както и да пресмяташ относителна молекулна маса за съединение, представено с химична формула или модел. След теста няма да имаш никакви затруднения и с обратните задачи – при дадена относителна молекулна маса да определиш на кое съединение е тя. Реши теста и се подготви за отлично представяне в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се