logo

Тест: Водородни съединения на халогенните елементи. Упражнение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Двуатомна молекула НЯМА простото вещество:
2
Водородното съединение бромоводород се получава при взаимодействие на простите вещества водород и бром.
3
Металът натрий взаимодейства с йодоводородна киселина HI и се получава:
4
С формулата HBr се означава:
5
Халогенните елементи НЕ образуват:
6
Дисоциацията на флуороводородна киселина протича по уравнението:
7
Използвай част от дадените формули и попълни празните места в уравненията.
  • NaI, INa, NaCl, H2, 2H, H, H2O, NaBr
8
Свържи цветовете на солите - утайки със съответните формули:
9
Посочи уравнението, с което се доказва наличието на хлоридни йони.
10
Използвай част от дадените формули и попълни празните места в уравненията.
  • Ag, Ag2O, AgNO3, AgCl, AgBr, AgI, KBr, KNO3, HNO3, KI
11
С уравнението HI+KOH--> KI+HOH e изразена:
12
Посочи веществата A и B в дадената реакция:
  • A+2HCl--> 2B+H2O
13
Попълни празните места в химичното уравнение за дисоциацията на бромоводородна киселина, като в първото поле поставиш формулата на положителния йон.
  • Използвай латиница и не поставяй интервали между буквите и символите.
14
Христо има вкъщи два буркана със сол - един с обикновена готварска сол и един с йодирана готварска сол. Напиши химичната формула на сребърната сол, с която Христо ще различи йодираната сол от обикновената.
  • Пиши на латиница и използвай арабски цифри.
15
Напиши изравнено химично уравнение за взаимодействието на динатриев оксид с бромоводородна киселина.
  • Пиши на латиница, използвай арабски цифри, не поставяй интервали и вместо стрелка сложи знака "=".

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 7. клас за водородните съединения на халогенните елементи, чрез който ще провериш усвои ли решаването на разнообразни задачи, свързани със свойствата и получаването на водородните съединенията на халогенните елементи и съответстващите им безкислородни киселини. След нашия тест ще добиеш увереност в уменията си да изразяваш тези свойства и при изпитване ще покажеш отлични резултати. Започвай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се