logo

Тест: Химични съединения на халогенните елементи. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Халогените \left (F2, Cl2, Br2, I2 \right )  взаимодействат с водород, като образуват:
2
Посочи ред, в който правилно са записани формулите на водородните съединения на халогенните елементи:
3
Водородните съединения на елементите от VІІ А (17) група са безцветни газове с остра задушлива миризма.
4
Свържи елементите киселина - йони, които се получават при дисоциация:
5
Посочи ГРЕШНОТО твърдение за солната киселина  \left ( HCl \right ) :
6
 • На схемата е показано разтваряне на бромоводород \left (HBr \right ) във вода.
 • Полученото съединение е:
7
Реактив за доказване на киселините HCl, HBr,HI и солите им е воден разтвор на:
8
С химичната формула \mathbfHI се означава:
9
 • На картинката е показана обща схема на дисоциация на  безкислородна киселина във воден разтвор.
 • Посочи йоните, на които се дължат общите свойства на киселините.
10
Халогеноводородните киселини взаимодействат с метали. Получава се сол и се отделя водород.
 • Изрази взаимодействието между цинк и бромоводородна киселина.
 • Използвай латиница и арабски цифри. Не оставяй интервали между символите.
11
Отговори с ДА или НЕ на твърденията:
12
Свържи елементите изходни вещества - продукти на реакцията.
13
 • Химичният елемент \mathbfX има  9p^+ в ядрото си. Безкислородната киселина, която съответства на водородното му съединение, се използва за гравиране на стъкло.
 • Запиши наименованието и химичната формула на киселината.
14
 • В три епруветки има водни разтвори на киселините HCl, HBr, HI. Реактив за доказването им е воден разтвор на AgNO3. На схемата е показан резултатът от експеримента.
 • Посочи с арабска цифра в коя епруветка се намира всяка от киселините.
15
 • Водород гори в среда от жълто-зелен газ \mathbfA, който има остра задушлива миризма. Получава се безцветен отровен газ \mathbfB. Водният разтвор на \mathbfB променя цвета на виолетовия лакмус в червено.
 • Кои са веществата \mathbfA и \mathbfB ?
 • Как се нарича водният разтвор на \mathbfB ?
За отговорите използвай само кирилица.

Описание на теста

Чрез онлайн теста по химия за 7. клас върху химични съединения на халогенните елементи ще провериш до каква степен познаваш видовете съединения, които образуват халогенните елементи. Какво знаеш за халогеноводородите и съответстващите им безкислородни киселини? Не ти е съвсем ясно как се дисоциират във воден разтвор халогеноводородните киселини и кои са най-важните им свойства? След този тест знанията и уменията ти върху тази материя ще са за отличен при изпитване или контролно в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се