new-logo

Тест: Химични съединения на халогенните елементи. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Използвайте част от дадените думи и попълнете празните места в текста:
  • водородни, хидриди, оксиди, киселини, соли
2
Водородните съединения на халогените се разтварят във вода и се получават:
3
Водородните съединения на елементите от VІІ А група са безцветни газове с остра задушлива миризма.
4
Киселините НЕ могат да взаимодействат с:
5
Посочете верните формули на водородни съединения на халогените:
6
С формулата HBr се означава:
7
Хлорът взаимодейства с кислород. В зависимост от условията се образуват различни оксиди на хлора.
8
Водните разтвори на водородните съединения на халогените са:
9
Общите свойства на безкислородните киселини се дължат на:
10
Свържете киселините с получаващите се при дисоциацията им йони:
11
Използвайте част от дадените формули и попълнете празните места в уравненията:
  • K, KOH, K2O, NaOH, Na2O, Na, Zn, ZnO, HI, I2
12
Реактив за доказване на киселините HCl, HBr, HI и техните соли е воден разтвор на:
13
Свържете частите на съответстващите си уравнения, изразяващи свойствата на бромоводородната киселина:
14
Флуороводородната киселина разяжда (разтваря) стъклото. Използва се в практиката като една от възможностите за получаване на матови стъкла (бутилки). В една стъкларска фабрика използваната флуороводородна киселина се изхвърля в близката река, като преди това се неутрализира с:
15
В училищната лаборатория има три ненадписани стъкленици, в които има три киселини - солна, сярна и азотна. Ще докажете в коя стъкленица е солната киселина с помощта на:

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 7. клас на тема "Химични съединения на халогенните елементи. Част 1".  Чрез него ще провериш до каква степен познаваш видовете съединения, които образуват халогенните елементи и какво си научил за халогеноводородите и съответстващите им безкислородни киселини. Не си сигурен как се дисоциират във воден разтвор халогеноводородните киселини и кои са най-важните им свойства?  След този тест ти гарантираме, че знанията и уменията ти върху тази материя ще са за отличен при изпитване или контролно в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (41)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се