logo

Тест: Подготовка за НВО. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Със знака Cl са означени:
2
Валентността на кислорода е:
3
Избери реда, в който вярно е записана една молекула вода.
4
Името на елемента, означаван с Fe, е:
5
Аргонът Ar е инертен (благороден) газ.
6
Посочи реда с правилно записани прости вещества.
7
Използвай дадените думи и попълни празните места в текста.
  • елемент, еквивалент, един, вещество, два, три
8
Свържи молекулните формули със съответните имена.
9
Атомният номер (Z) е:
10
Посочи вярното твърдение за висшата валентност на химичните елементи спрямо кислорода.
11
Валентността спрямо водорода на елементите от ІV А (14) до VІІ А (17) група включително е равна на:
12
Напиши едно от дадените имена, за да наименуваш съединението със следната молекулна формула: H2S.
  • сероводород, серовъглрод, селеноводород, хлороводород
13
Напиши верните формули за висшия оксид и водородното съединение на елемент от VІ А (16) група на Периодичната таблица. Елементът означи с Е, използвай латиница и не оставяй интервали между символите.
  • Използвай латиница и арабски цифри.
14
Напиши следните означения:
15
Попълни с арабски цифри верния брой атоми в дифосфорния пентаоксид.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 7. клас, насочен към подготовката ти за Национално външно оценяване. С теста ще провериш знанията си върху химични знаци и видове формули. Какво показва всяко химично означение? Можеш ли да класифицираш веществата според състава им? А как се справяш, когато трябва да определяш валентност по Периодичната таблица? Всичко това, а и още много неща, ще разбереш дали знаеш с този тест. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се