logo

Тест: Натриева основа. Химични свойства и получаване

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Едно от описаните свойства не е химично свойство на натриевата основа.
2
На фигурата е показана обща схема на реакция на:
3
Водният разтвор на NaOH има основен характер.
4
Свържи индикаторите със съответния цвят, който имат в присъствие на воден разтвор на натриева основа.
5
Избери верните твърдения.
6
Основният характер на водния разтвор на натриева основа се дължи на:
7
Основите и киселините имат:
8
Свържи формулите на веществата със съответния клас съединения.
9
Използвай част от дадените формули и допиши уравненията за свойствата на натриевата основа.
  • CO2, CO, Cl2, HCl, OH^-, OH^+
10
Подреди етапите на дисоциация (разтваряне) на натриев хидроксид във вода.
11
Посочи верните твърдения за йона CO3^2^-.
12
На фигурата е показана схема на хлоралкална електролиза. Използвай част от дадените думи и изрази и попълни празните места в текста.
  • Ключови думи: натриев хлорид, натриева основа, натриев карбонат, воден разтвор, стопилка, кислород, хлор
13
Използвай латиница и арабски цифри и попълни празните места в уравненията.
14
Основните оксиди взаимодействат с противоположните по химичен характер киселинни оксиди, като се получава сол.
  • Използвай основен и киселинен оксид, изучени в урока и получи сол динатриев карбонат.
  • Уравнението изпиши, като използваш само латиница, арабски цифри. Не оставяй интервали между символите и вместо стрелка постави знак =.
15
Натриева основа е неутрализирана със сярна киселина H2SO4. Получена е солта Na2SO4, която се използва в някои козметични продукти.
  • Запиши изравнено уравнение за реакцията, като първо напишеш формулата на основата.
  • Използвай латиница и арабски цифри. Не оставяй интервали и вместо стрелка постави знак =.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 7. клас, с който ще провериш знанията си за химичните свойства и методите за получаване на натриева основа. С интересни и забавни задачи ще упражниш процеси като дисоциация, неутрализация и взаимодействие с киселинен оксид, както и лабораторни и промишлени методи за получаване на основата. Ако искаш да си първенецът на класа по химия направи този тест поне за шестица!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се