new-logo

Тест: Химични съединения на халогенните елементи. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Натриев хипохлорит NaClO се съдържа:
2
Флуорът не образува оксиди и кислородсъдържащи киселини.
3
Оксидите на хлора, брома и йода НЕ се получават при взаимодействие на съответните елементи с кислород.
4
В разтвор на киселина универсалният индикатор се оцветява в:
5
Готварската сол може да е йодирана. Тогава тя съдържа  натриев хлорид и малки количества:
6
Съединението Cl2O е:
7
Киселината HClO4 е една от най-силните киселини в химическата практика. В нея хлорът проявява висшата си 7 валентност. Киселината се нарича:
8
Свържи оксидите и съответстващите им киселини.
9
Свойствата на кислородсъдържащите киселини са същите като на безкислородните киселини. Те включват взаимодействие с:
10
Във воден разтвор кислородсъдържащите киселини се дисоциират (разпадат) на:
11
Попълни празните места в текста с думи, избрани от дадените по-долу.
  • киселинни, основни, неутрални, водородни, метални, дисоциация, изпаряване, кондензация
12
Свържи употребата на солите с имената и формулите им.
13
Бертолетовата сол се използва за направата на взривни вещества. При нагряване тя се разлага.
  • Допълни необходимите коефициенти, за да изравниш уравнението на разлагане на солта.
14
В две епруветки има разтвори на солна и перхлорна киселина с еднаква концентрация. Разполагаш с универсален индикатор. Възможно ли е само с универсален индикатор да различиш двата разтвора?
15
Свържи съответстващите си части на уравненията, изразяващи химичните свойства на прехлорната киселина.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 7. клас върху химичните съединения на халогенните елементи, чрез който ще провериш своите знания и възможности да изразяваш свойствата на оксидите, кислородсъдържащите киселини и някои от солите на халогенните елементи. Тестът проверява доколко си наясно и с приложението на тези съединения във всекидневния живот. Проверката ще ти помогне да се подготвиш отлично за предстоящо контролно или изпитване в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (22)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се