new-logo

Тест: Химични съединения на халогенните елементи. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Натриев хипохлорит NaClO се съдържа:
2
Флуорът не образува оксиди и кислородсъдържащи киселини.
3
Оксидите на хлора, брома и йода НЕ се получават при взаимодействие на съответните елементи с кислород.
4
В разтвор на киселина универсалният индикатор се оцветява в:
5
Готварската сол може да е йодирана. Тогава тя съдържа  натриев хлорид и малки количества:
6
Съединението Cl2O е:
7
Киселината HClO4 е една от най-силните киселини в химическата практика. В нея хлора проявява висшата си 7 валентност. Киселината се нарича:
8
Свържете оксидите със съответстващите им киселини:
9
Свойствата на кислородсъдържащите киселини са същите като на безкислородните киселини. Те включват взаимодействие с:
10
Във воден разтвор кислородсъдържащите киселини се дисоциират (разпадат) на:
11
Сходството в свойствата на всички киселини се дължи на водородните йони, които се образуват при дисоциацията им.
12
Свържете употребата на солите с имената и формулите им:
13
Бертолетовата сол се използва за направата на взривни вещества, тъй като при нагряване се разпада с получаване на кислород, който поддържа горенето. Това разпадане става по уравнението KClO3--> KCl+O2.
  • Допълнете необходимите коефициенти, за да изравните уравнението.
14
В три епруветки има разтвори на солна, хипохлориста и перхлорна киселина с еднаква концентрация. Разполагате с  универсален индикатор. Можете ли чрез него да определите коя киселина в коя епруветка се намира?
15
Свържете съответстващите си части на уравнения, с които са изразени химичните свойства на прехлорната киселина:

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 7. клас на тема "Химични съединения на халогенните елементи. Част 2", чрез който ще провериш своите знания и възможности да изразяваш свойствата на оксидите, кислородсъдържащите киселини и някои от солите на халогенните елементи. Тестът проверява доколко си наясно и с приложението на тези съединения във всекидневния живот. Проверката ще ти помогне да се подготвиш отлично за предстоящо контролно или изпитване в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (14)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се