new-logo

Тест: Валентност

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Валентност е свойство на атомите на химичните елементи да се свързват с точно определен брой атоми на други химични елементи.
2
Валентността на кислорода е постоянна и e:
3
Водородът проявява:
4
Валентността на азота в съединението N2O5 е пета.
5
Валентността на елементите от IА, IIA и IIIA група е равна на:
6
Елементите Ca и Mg се намират във ІІ А група на периодичната система. Проявяват променлива валентност.
7
Сярата проявява:
8
В съединението H2O определяш валентността на кислорода да е втора, защото:
9
Елементите от ІV А до VІІ А група включително проявяват постоянна валентност.
10
Алуминият проявява:
11
Желязото проявява:
12
Подреди правилно.
13
Валентността на елемента манган Mn в Mn2O7 е:
14
Сярата образува два оксида. В първия проявява 4 валентност, а във втория 6 валентност. Подбери реда с верни формули на серните оксиди.
15
Белият фосфор (P) се самозапалва на въздуха, като образува оксид, в който фосфорът проявява висшата си валентност.
  • Използвай латиница и арабски цифри и запиши формулата на висшия оксид на фосфора.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 7. клас върху валентност. Чрез теста ще провериш знаеш ли кое свойство на атомите се нарича валентност, каква е валентността на водорода и кислорода, кои са по-известните елементи с постоянна и променлива валентност, какво е висша и нисша валентност. А дали научи как да си помагаш с периодичната таблица, за да определяш валентност на елементите, ще откриеш от интересните въпроси в нашия тест. Той е прекрасен начин да провериш подготовката си по тази толкова важна тема и да си отличник на изпитване или контролно!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (262)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се