new-logo

Тест: Валентност

Тест

Онлайн тест по химия за 7. клас върху валентност. Чрез теста ще провериш знаеш ли кое свойство на атомите се нарича валентност, каква е валентността на водорода и кислорода, кои са по-известните елементи с постоянна и променлива валентност, какво е висша и нисша валентност. А дали си научил как да си помагаш с периодичната таблица, за да определяш валентност на елементите, ще откриеш от интересните въпроси в нашия тест. Той е прекрасен начин да провериш подготовката си по тази толкова важна тема и да си отличник на изпитване или контролно!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Валентност е свойство на атомите на химичните елементи да се свързват с точно определен брой атоми на други химични елементи.
2
Валентността на кислорода е постоянна и e:
3
Водородът проявява:
4
Валентността на азота в съединението N2O5 е пета.
5
Валентността на елементите от IА, IIA и IIIA група е равна на:
6
Елементите Ca и Mg се намират във ІІ А група на периодичната система. Проявяват променлива валентност.
7
Избери част от дадените цифри и попълни празните места в текста.
  • 4, 6, 2, 5, 3, 1
8
В съединението H2O определяш валентността на кислорода да е втора, защото:
9
Елементите от ІV А до VІІ А група включително проявяват постоянна валентност.
10
Алуминият проявява:
11
Желязото проявява:
12
Избери част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • За медта подреди възможните валентности по нарастването им.
  • първа, седма, четвърта, първа, трета, втора
13
Валентността на елемента манган Mn в Mn2O7 е:
14
Сярата образува два оксида. В първия проявява 4 валентност, а във втория 6 валентност. Подбери реда с верни формули на серните оксиди.
15
Белият фосфор се самозапалва на въздуха, като образува оксид, в който фосфорът проявява висшата си валентност.
  • Използвай латиница и арабски цифри и запиши формулата на висшия оксид на фосфора.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (186)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се