logo

Тест: Валентност

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Валентността е свойство на атомите на всички химични елементи с изключение на благородните газове хелий и неон.
2
Валентността на кислорода е постоянна и е:
3
Водородът проявява:
4
Валентността на атомите на елементите хелий He и неон Ne е нулева.
5
Молекулната формула на водата е H2O, защото:
6
Валентността на всеки атом е равна на броя на „ръчичките“:
7
Свързаните в молекула водородни атоми имат по-ниска енергия и затова молекулата водород НЕ е стабилна дълго време.
8
Подреди частите на изречението така, че да се получи вярно определение за свойството валентност.
9
Валентността на атомите е равна на броя на единичните електрони в електронната обвивка на атомите.
10
Електроните в електронната обвивка на атома, които са най-отдалечени от ядрото:
11
Използвай част от дадените думи и изрази и попълни празните места в текста.
  • един, два, три, четири, пет, постоянна втора, втора, постоянна първа, първа
12
Анализирай атомната схема и отговори на твърденията с да или не.
13
Анализирай схемата за атом на елемента Х и попълни липсващите думи, за да получиш верни твърдения.
14
На схемата е показан модел на молекулата на амоняка.
  • Анализирай схемата и определи валентността на елемента азот в съединението.
15
Анализирай молекулния модел от схемата.
  1. Определи валентността на въглерода.
  2. Запиши молекулна формула за съединението.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 7. клас върху валентност. Чрез теста ще провериш знанията си за свойството на атомите валентност. Kаква е валентността на водорода и кислорода и защо валентността им е такава? Тестът е прекрасен начин да провериш подготовката си по тази толкова важна тема и да изкараш отлична оценка на изпитване или контролно!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се