new-logo

Тест: Хлор и съединенията му. Важен първи преход

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С формулата HCl се записва:
2
Солната киселина може да реагира с:
3
Солната киселина НЕ променя цвета на:
4
Солната киселина има pH > 7.
5
В стомаха на човека се съдържа солна киселина.
6
Киселинните свойства на солната киселина се дължат на:
7
Взаимодействието на солна киселина с метал дава:
8
Свържете съответните по смисъл части, за да получите верни уравнения за свойствата на солната киселина.
9
Солна киселина и солите и хлориди се доказват с реактива .........
  • Запишете химичната формула.
10
Използвайте част от дадените знаци и формули и попълнете празните места в уравненията.
  • 2H, H2, K, K2O, H2O, OH-
11
Хлоридни йони се доказват с качествената реакция KCl + AgNO3 --> AgCl + KNO3, защото се получава:
12
Ако дадена химична реакция се извършва във водна среда, с формула HCl е записано съединението:
13
В интернет намирате статия, в която пише, че рН на стомашния сок е между 1 и 2. Определете характера на разтвора.
14
Допишете уравнението за доказване на солна киселина.
15
Попълнете празните места в текста. Използвайте химични формули.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 7. клас на тема "Хлор и съединенията му. Важен първи преход", с което ще провериш знаеш ли най-важните свойства на солната киселина, умееш ли да ги обобщаваш в схема и да ги изразяваш с химични уравнения. А справяш ли се с преходи върху хлора и неговите съединения? Ще установиш това като решиш теста ни, след което ще бъдеш най-добре подготвеният върху преход с хлор не само в класа си, но защо не и в цялото училище?!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (18)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се