logo

Тест: Хлор и съединенията му. Важен първи преход

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С формулата HCl се обозначава:
2
Посочи съединенията, с които солната киселина може да взаимодейства.
3
Солната киселина НЕ променя цвета на:
4
Солната киселина има pH > 7.
5
В стомаха на човека се съдържа солна киселина.
6
Киселинните свойства на водния разтвор на хлороводорода се дължат на:
7
Взаимодействието на солна киселина с метал дава:
8
Свържи съответните по смисъл части, за да получиш верни уравнения за свойствата на солната киселина.
9
Напиши химичната формула на реактива, с който се доказват солната киселина и нейните соли.
10
Използвай някои от дадените знаци и формули и попълни празните места в уравненията.
  • 2H, H2, K, K2O, H2O, OH
 
11
Хлоридни йони се доказват с качествената реакция KCl + AgNO3 --> AgCl + KNO3, защото се получава:
12
Ако дадена химична реакция се извършва във водна среда, с формула HCl е записано съединението:
13
В интернет намираш статия, в която пише, че рН на стомашния сок е между 1 и 2. Определи характера на разтвора.
14
Допиши уравнението за доказване наличието на солна киселина.
15
Попълни празните места в текста. Използвай химични формули, изписани на латиница.
  • Внимавай за употребата на малки и главни букви.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 7. клас, с който да упражниш знанията си за хлор и съединенията му. Ще провериш знаеш ли най-важните свойства на солната киселина, умееш ли да ги обобщаваш в схема и да ги изразяваш с химични уравнения. А справяш ли се с преходи върху хлора и неговите съединения? Ще установиш това като решиш теста ни, с което ще си подсигуриш най-добрата подготовка върху тази материя!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се