logo

Тест: Валентност. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Валентността на химичните елементи бива:
2
Свържи елементите с постоянната им валентност.
3
Избери редовете с вярно означена валентност на металите.
4
Сярата е елемент от VIA група на периодичната таблица. Избери верните твърдения за този елемент.
5
Означението C^4 показва, че елементът въглерод е от четвърта валентност.
6
С помощта на формулата от схемата е определена 3-та валентност за азота в бинерното съединение NH3.
7
С помощта на Периодичната таблица се определя валентността:
8
Използвай част от дадените думи и изрази и допълни празните места в текста.
  • Ключови думи: променлива, постоянна, плаваща, номера на периода, атомния номер, номера на групата
9
За елементите от IVA, VA, VIA и VIIA група не е характерно да:
10
Свържи елементите с правилната им валентност.
11
Подреди в правилна последователност етапите, с които ще изчислиш валентността на азота в N2O5.
12
  • Подреди във вярна последователност етапите, с които ще решиш задачата:
  • Състави химична формула на бинерно съединение, ако е известна валентността на двата елемента.
13
Дадени са елементите: калий, калций, флуор, фосфор, кислород, въглерод, мед. Избери елементи и ги групирай според валентността им.
  • Използвай химичните знаци за елементите. При повече от един елемент в група знаците отделяй със запетая, като не оставяш интервали между тях.
14
Основната съставна част на природния газ е бинерно съединение на въглерода с водород. В това съединение въглеродът проявява 4-та валентност.
  • Запиши молекулната формула на съединението, като използваш само латиница, арабски цифри и не оставяш интервали между знаците.
15
Определи вярната валентност на елементите в дадените оксиди. Означи валентността само с арабска цифра.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 7. клас, с който ще провериш знанията си за валентността на химичните елементи. С интересни и забавни задачи ще упражниш определянето на валентност с помощта на Периодичната таблица и в бинерни съединения с кислорода и водорода, както и да съставяш формули на бинерни съединения по зададена валентност. Направи теста и ще си гарантираш 100-процентови знания. А защо да не прибавиш към колекцията си още една шестица?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се