logo

Тест: Химични реакции

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Химична реакция е превръщането на едни вещества в други.
2
По време на химична реакция атомите...
3
Посочи верните твърдения, които се отнасят за дадената схема.
4
Масата на веществата преди химичната реакция е...
5
Посочи ГРЕШНОТО твърдение за процеса горене.
6
Свържи схемите с начините за записване на химични реакции.
7
Химични реакции, в които кислородът е изходно вещество, са:
8
Посочи верните твърдения за хода на една химична реакция.
9
  • Анализирай схемата и подреди етапите на химичната реакция горене на водород.
10
Използвай част от дадените думи и изрази и попълни празните места в текста.
  • Ключови думи: различен, по-голям, по-малък, равен, различна, по-голяма, по-малка, равна
11
Характеризирай водорода като гориво. Използвай част от дадените думи и изрази и попълни празните места в текста.
  • Ключови думи: тежък, лек, въглероден диоксид, вода, малко, голямо
12
Анализирай схемата. Използвай ДА/НЕ така, че да се получат верни твърдения.
13
Посочи верните твърдения за ядрените реакции.
14
Сяра гори в присъствието на кислород до серен диоксид. Състави вярна схема за химичната реакция.
  • Пиши на кирилица с малки букви.
  • Не оставяй интервали.
  • Вместо стрелка използвай знак =.
15
Металът натрий гори в среда от кислород. В началото на реакцията атомите натрий съдържат по 11 протона (11p^+) в ядрото си.
  • Използвай само арабски цифри и попълни броя на протоните в атомите на натрия в полученото съединение след изгаряне на метала.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 7. клас, чрез който ще провериш знанията си за химична реакция. Как се записват химичните реакции и какво гласи законът на Ломоносов/Лавоазие? Можеш ли да различиш химична реакция от физичен процес? А каква е същността на химичните реакции? Ако имаш притеснения с тези или други въпроси, свързани с химичните реакции, си на правилното място. Реши теста и бъди в отлична форма на изпитване или контролно в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се