logo

Тест: Натрий. Физични свойства

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Натрият е:
2
В Периодичната таблица (система) натрият се намира в:
3
Натрият е мек метал в твърдо състояние при стайна температура.
4
Натрият се съхранява под слой от:
5
Натрият е слабо реактивоспособен метал.
6
Когато натрият се извади от течния парафин, той веднага  реагира с:
7
Посочи верните твърдения за натрия.
8
Посочи свойство, което НЕ е характерно за натрия.
9
Строежът на метала натрий е:
10
Атомите в кристалната решетка на натрия отдават по един електрон, като се превръщат в:
11
Използвай част от дадените думи и изрази и попълни празните места в текста.
  • протони, електрони, неутрони, електронен газ, протонен газ, неутронен газ
12
Наличието на "електронен газ" в кристалната решетка на металите НЕ е причина за:
13
При поставяне на малко парченце натрий във вода:
14
Използвай кирилица и малки букви и попълни празните места в текста.
15
Дадени са следните свойства на метали: твърд, мек, нискотопим, високотопим, лек, тежък, силно реактивоспособен, слабо реактивоспособен. Подбери и запиши 4 свойства, които са характерни за натрия. Използвай кирилица и напиши избраните свойства в същата последователност, каквато е в условието.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 7. клас, чрез който ще провериш своите знания за вида на простото вещество на елемента натрий и физичните му свойства. Интересните въпроси в теста ще ти дадат възможност да провериш знаеш ли защо всички метали имат сходни физични свойства. След този тест ще си сигурен в знанията си и спокоен при изпитване или контролно в училище, защото ще си подготвен за отличен!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се