new-logo

Тест: Структурни формули

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На фигурата е показана:
2
На схемата е показана структурна формула на съединение с молекулна формула:
3
За показаното на схемата съединение централен атом е водородът.
4
Азотът в показаното на схемата съединение е от:
5
Всяко химично съединение има постоянен състав.
6
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • Бертоле, Пруст, получаване, разлагане
7
Причината за постоянния състав на химичните съединения е свойството валентност – всеки атом може да образува точно определен брой химични връзки.
8
Централният атом в амоняка:
9
Подбери част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  •  Молекулната, Емпиричната, Структурната, атомите, йоните, молекулите
10
За структурната формула на схемата НЕ е вярно твърдението, че:
11
Свържи съответстващите си формули.
12
В показаното на схемата съединение валентността на сярата е:
13
Състави молекулна формула по дадената структурна формула.
14
Състави молекулна формула по дадената структура.
  • Спазвай последователността на елементите от ляво на дясно: водород, въглерод, кислород.
  • Използвай латиница.
15
Три мола водород взаимодействат с един мол азот и се получават 2 мола амоняк със състав NH3. Какъв ще е съставът на съединението амоняк, ако реагират един мол азот и 6 мола водород?

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 7. клас, с който ще провериш знанията си за това, че структурните формули показват точната последователност на свързване на атомите в молекулите и че това са най-точните формули, използвани в химията. Дали умееш да съставяш структурни формули? И разбра ли какво гласи законът на Пруст за постоянния състав на химичните съединения? Остани с нашия тест и стани отличник по съставяне на структурни формули!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (84)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се