logo

Тест: Структурни формули

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Формулата от схемата е:
2
На структурната формула от схемата съответства молекулна формула:
3
За показаното на схемата съединение централен атом е водородът.
4
Валентността на азотния атом в съединението от схемата е:
5
Химичните съединения имат постоянен състав, независимо от начина, по който се получават.  Всяко съединение има само една възможна химична формула, която показва неговия състав.
6
Химичният строеж или структурата на дадена молекула показва точната последователност на свързване на атомите в молекулата. Изразява се чрез формули, наречени:
7
Причината за постоянния състав на химичните съединения е свойството валентност – всеки атом може да образува точно определен брой химични връзки.
8
Подреди в правилна последователност етапите за съставяне на структурната формула на амоняка NH3.
9
Използвай само арабски цифри и попълни валентността на елементите в съединението Cl2O7.
10
На схемата е показана структурна формула. Посочи грешното  твърдение за структурата.
11
Анализирай схемата. Използвай част от дадените имена и цифри и попълни празните места в текста.
  • водород, кислород, сяра, 1, 2, 4, 6
12
Подреди във вярна последователност елементите за съставяне на структурна формула на Cl2O7, ако валентността на елементите е известна.
13
Състави молекулна формула по дадената структурна формула.
  • Използвай латиница и арабски цифри и не оставяй интервали между символите.
 
14
На схемата е показана структурна формула на популярно съединение от бита - етилов алкохол или етилов спирт. Състави молекулна формула за съединението. Спазвай последователността на елементите от ляво на дясно: въглерод, водород, кислород.
  • Използвай латиница, арабски цифри и не оставяй интервали между символите.
15
Проведени са два експеримента:
  1. Три молекули водород H2 взаимодействат с една молекула азот N2 и се получават 2 молекули амоняк със състав NH3.
  2. Пет молекули водород H2 взаимодействат с една молекула азот N2 при същите условия, като в опит 1.
Определи какъв е състава на водородното съединение, получено при опит 2. Отговорът запиши с помощта на молекулна формула. Упътване: използвай твърдението от закона на Пруст.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 7. клас, с който ще провериш знанията си за структурните формули. С интересни и забавни задачи ще упражниш какво показва структурната формула и дали умееш да съставяш структурни формули,  какво гласи законът на Пруст за постоянния състав на химичните съединения и защо е основен закон в химията. Остани с нашия тест и стани първенец по съставяне на структурни формули!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се