new-logo

Тест: Структурни формули

Тест

Онлайн тест по химия за 7. клас на тема "Структурни формули", с който ще провериш знанията си за това, че структурните формули показват точната последователност на свързване на атомите в молекулите и че това са най-точните формули, използвани в химията. Дали умееш да съставяш структурни формули? И разбра ли какво гласи законът на Пруст за постоянния състав на химичните съединения? Остани с нашия тест и стани отличник по съставяне на структурни формули!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На фигурата е показана:
2
На схемата е показана структурна формула на съединение с молекулна формула:
3
За показаното на схемата съединение централен атом е водородът.
4
Азотът в показаното на схемата съединение е от:
5
Всяко химично съединение има постоянен състав.
6
Използвайте част от дадените думи и попълнете празните места в текста.
  • Бертоле, Пруст, постоянен, променлив, получаване, разлагане
7
Причината за постоянния състав на химичните съединения е свойството валентност - всеки атом може да образува точно определен брой химични връзки.
8
Централният атом в амоняка:
9
Подберете част от дадените думи и попълнете празните места в текста.
  • Структурната, Молекулната, Емпиричната, атомите, йоните, молекулата, кристалната решетка
10
За структурната формула на схемата НЕ е вярно твърдението:
11
Свържете съответстващите си формули.
12
В показаното на схемата съединение валентността на сярата е:
13
Съставете молекулна формула по дадената структурна формула.
14
Съставете молекулна формула по дадената структура. Спазвайте последователността на елементите от ляво на дясно: водород, въглерод, кислород.
15
Три мола водород взаимодействат с един мол азот и се получава 2 мола амоняк със състав NH3. Ако увеличим количеството на реагиращия водород на 6 мола, то тогава съставът на получения продукт ще е:

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (59)
feedback
feedback