logo

Тест: Национално външно оценяване 2016 г. Изпитен тест

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В атом литий броят на протоните и електроните е по:
2
Кислородът винаги е от втора валентност. Посочи валентността на азота в съединението диазотен триоксид.
3
Подбери реда, в който вярно е означен броят на фосфорните и кислородните атоми в съединението P2O3.
4
Хлорът е жълто-зелен газ, който не е отровен.
5
VІІ А (17) група в Периодичната таблица се нарича:
6
Сода каустик е тривиално наименование за:
7
Използвай част от дадените думи и изрази и попълни празните места в текста.
  • основни, неутрални, киселинни, амфотерни, киселини, основи
8
Въздухът съдържа главно азот, кислород, въглероден диоксид, водни пари и др. газове. Посочи газа от изредените, който може да взаимодейства с натриева основа.
9
Домашният оцет е воден разтвор на оцетна киселина. При добавяне на виолетов лакмус той се обагря в червено, защото разтворът има:
10
Процесът фотосинтеза:
11
Попълни празните места в текста с част от дадените думи.
  • йоните, молекулите, атоми, ядра
12
Дадените са веществата H2, Cl2, HCl. Посочи верните твърдения.
13
Довърши изречението с арабска цифра:
  • Водните разтвори на основите са с pH, по-голямо от:
14
Водородът може да взаимодейства и с други халогени като например йод. Напиши изравнено химично уравнение на взаимодействието на йод с водород.
  • Използвай латиница и арабски цифри и не поставяй интервали. Вместо стрелка постави знака "=".
15
Попълни липсващите думи и цифри в текста:
  • Използвай кирилица и арабски цифри.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 7. клас върху Националното външно оценяване от 2016-та година. С него ще провериш подготовката си по химия за Националното външно оценяване в края на 7. клас. Предлагаме ти задачи върху химична символика - знаци, формули, уравнения, изравняване на уравнения, валентност, работа с Периодичната таблица върху основните физични и химични свойства на металите от І А група и неметалите от VІІ А група, както и на техните съединения. След като тестваш уменията си с нашето упражнение, ще си спокоен за отличното си представяне в частта по химия на НВО в края на месец май.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се