new-logo

Тест: Национално външно оценяване 2016 г. Изпитен тест

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В атом литий броят на протоните и електроните е по:
2
Свържете вярно означената валентност на елементите със съответните оксиди:
3
Подберете реда, в който вярно е означен броя на фосфорните и кислородни атоми в съединението P2O3.
4
Свържете свойствата със съответните прости вещества:
5
VІІ А група в периодичната таблица се нарича:
6
Свържете химичните  и тривиалните наименования на веществата.
7
Използвайте част от дадените думи и изрази и попълнете празните места в текста.
  • основни, неутрални, киселинни, амфотерни, киселини, основи
8
Въздухът съдържа главно азот, кислород, въглероден диоксид, водни пари и др. газове. С кой от газовете може да реагира натриева основа:
9
В домашен оцет виолетовият лакмус се оцветява в червено, защото разтвора има киселинен характер.
10
Процесът фотосинтеза:
11
Когато атом:
  • 1. отдаде електрон или
  • 2. приеме електрон
  • той се превръща в:
12
Дадените са веществата H2, Cl2, HCl. Посочете верните твърдения.
13
Посочете грешния отговор:
  • Водните разтвори на ...
14
Попълнете липсващите формули в уравненията.
15
 Попълнете липсващите цифри в текста:

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 7. клас на тема "Национално външно оценяване 2016. Изпитен тест", в който ще провериш подготовката си по химия за Националното външното оценяване по КОО "Природни науки и екология" в края на 7. клас. Предлагаме ти задачи върху химична символика - знаци, формули, уравнения, изравняване на уравнения, валентност, работа с Периодичната таблица, върху основните физични и химични свойства на металите от І А група и неметалите от VІІ А група, както и на техните съединения. След като тестваш уменията си с нашето упражнение ще си спокоен за отличното си представяне в частта по химия на НВО в края на месец май.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (30)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се