new-logo

Тест: Прости вещества. Обобщение. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочи верните твърдения.
2
Избери взаимодействието, което не е характерно за металите от IА група.
3
Неметалите от VII A група НЕ могат да взаимодействат с:
4
При стайна температура единственият течен метал е живакът, а единственият течен неметал е бромът.
5
Взаимодействието на метал и неметал НЕ дава сол.
6
Простото вещество йод е в твърдо състояние и има:
7
Използвай част от дадените изрази и попълни празните места в текста:
 • молекулна кристална решетка, атомна кристална решетка, молекулен строеж, метална кристална решетка, атомен строеж
8
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
 • провеждат, не провеждат, графит, диамант
9
Свържи верните по смисъл твърдения за химичните свойства на металите.
10
Използвай част от дадените думи или изрази и попълни празните места в текста.
 • кислород, водород, неметали, 7А, 7 Б, соли, киселини, основи
11
В химичните си взаимодействия металите:
12
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
 • приемат, отдават, струпват, положително, отрицателно, неутрално
13
Медта е тежък метал с много добра топло- и електропроводимост. Медта се използва за направа на:
14
Известни са химичните свойства на простото вещество А.
 • Взаимодейства с кислород и дава оксид.
 • При реакция с водород дава хидрид.
 • Взаимодействието на А със солна киселина дава сол и водород.
 • Определи вида на простото вещество (една дума).
 • Отговорът запиши с една дума, като използваш кирилица и малки букви.
15
Една от задачите ти в лабораторното упражнение е да получиш хлороводород и/или солна киселина. Предложени са ти следните начини:
 1. взаимодействие на простите вещества водород и хлор;
 2. реакция между хлор и вода;
 3. взаимодействие на флуор с хлороводород;
 4. взаимодействие на хлор с натриева основа;
 5. взаимодействие на хлор с бромоводород.
 • Избери възможните начини. Запиши ги със съответната цифра, като ги подредиш по възходящ ред. Цифрите отделяй със запетая.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 7. клас на тема: "Прости вещества. Обобщение. Част 2", чрез който ще провериш доколко са трайни знанията ти за физичните и химични свойства на простите вещества метали от І А група и неметалите от VІІ А група на Периодичната таблица. Само с помощта на въпросите в този тест ще установиш можеш ли да обясниш защо самолетите се правят от алуминий, съдовете за готвене от мед, а балоните се пълнят с хелий. Тестът е прекрасен начин да затвърдиш знанията си за изучените прости вещества и да се подготвиш за предстоящо изпитване за отличен.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (10)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се