logo

Тест: Прости вещества. Обобщение. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Елементът \mathbfK  е от първа главна група (1), а елементът  \mathbfBr е от седма главна група (17) на периодичната таблица. Следователно:
2
При взаимодействие между метали и неметали се получават безкислородни соли - хлориди, сулфиди, карбиди и др.
3
Металите взаимодействат с кислород, като се получават:
4
Водородните съединения на металите се наричат:
5
Посочи взаимодействия, които са характерни за всички неметали.
6
За металите от първа група (IA) на периодичната таблица са характерни взаимодействията с:
7
Химичните реакции са свързани с преход на електрони (отдаване/приемане). Използвани са означенията: М – метал; Е – неметал.
  • Посочи правилните схеми, с които атомите се превръщат в йони.
8
Свържи правилно елементите.
9
Простите вещества на елементите от 17\, (VIIA) група НЕ взаимодействат с:
10
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • Ключови думи: йонен, молекулен, основни, неутрални, киселинни
11
Посочи възможната химична реакция.
12
Посочи взаимодействието, което е невъзможно.
13
Избери невъзможното взаимодействие за хлора. Отговорът запиши само с арабска цифра. 1) 2Cl2+O2--> 2Cl2O 2) 2Na+Cl2--> 2NaCl 3) Cl2+H2O--> HCl+HClO
14
Анализирай схемата и запиши с химични формули веществата \mathbfX,Y,Z, за които се знае, че:
  • \mathbfX,Y са прости вещества, а \mathbfZ е химично съединение.
  • Използвай латиница и арабски цифри.
15
  • Анализирай схемата и запиши с химични формули веществата A,B,C.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 7. клас на тема: "Прости вещества. Обобщение. Част 2", чрез който ще провериш доколко са трайни знанията ти за физичните и химични свойства на простите вещества метали от І А група и неметалите от VІІ А група на Периодичната таблица. Само с помощта на въпросите в този тест ще установиш можеш ли да обясниш защо самолетите се правят от алуминий, съдовете за готвене от мед, а балоните се пълнят с хелий. Тестът е прекрасен начин да затвърдиш знанията си за изучените прости вещества и да се подготвиш за предстоящо изпитване за отличен.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се