Упражнение: Натрий, натриев оксид, натриева основа. Важни задачи


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 7. клас на тема "Натрий, натриев оксид, натриева основа. Важни задачи", с който ще провериш знаеш ли основните свойства на динатриевия оксид и натриевата основа. Има ли връзка между оксида и основата на натрия? Какъв е химичният характер на оксида? Умееш ли да съставяш обобщени схеми за свойствата на динатриев оксид и натриева основа? Проверка дали знаеш отговорите на тези въпроси, както и на доста други, можеш да направиш в нашия тест. Освен, че ще си научиш добре, след теста ще си сигурен, че си звездата по химия в класа си.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Посочете верните твърдения.
5т. 2. Динатриевият оксид НЕ може да взаимодейства с:
5т. 3. Посочете реда, на който е записана натриева основа.
5т. 4. Разтвор на натриева основа променя цвета на универсалния индикатор в синьо.
5т. 5. Натриевата основа може да взаимодейства с:
6т. 6. С уравнението  Na2O + H2O--> 2NaOH е записан:
6т. 7. Основните оксиди взаимодействат с противоположните по химичен характер киселинни оксиди и основи.
6т. 8. Свържете съответстващите си части, за да получите верни уравнения.
6т. 9. Използвайте част от дадените символи и формули и допишете уравнението за дисоциация на натриевата основа.
  • NaOH, Na(OH)2, Na+, Na-, OH-, OH+, NaO-, H+
6т. 10. Посочете грешното твърдение.
  • Воден разтвор на натриева основа се доказва с промяна в цвета на:
6т. 11. Между динатриев оксид и натриева основа съществува връзка - оксидът се получава от основата.
6т. 12. Посочете верните твърдения за съединението Na2CO3 .
11т. 13. Продукт на  реакцията Na2O + SO2--> е:
11т. 14. Бромоводородната киселина HBr е по-силна от солната киселина. Допишете уравнението за неутрализация на натриева основа с бромоводородна киселина.
11т. 15. Един от методите за получаване само на солта Na2SO4 е едновременно и свойство на основен оксид. Попълнете празните места в уравнението като започнете с основния оксид.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!