Упражнение: Масова част на елемент в съединение


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 8. клас на тема "Масова част на елемент в съединение", с чиято помощ ще проверите дали умеете да решавате задачи за определяне на масова част на елемент в химично съединение и обратно - от масова част на елемент в химично съединение да определяте броя на атомите от всеки вид в съединението. Тестът ще ви помогне да подобрите уменията си в решаване на изчислителни задачи и ще ви подготви за отлични резултати в училище. Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Масовата част на елемент в химично съединение може да бъде изчислена.
5т. 2. Относителната молекулна маса на водата H2O е:
5т. 3. Масовата част на елемент Е в съединение Х се изчислява съгласно формулата:W(E)\%= \frac m(E)Mr.100
5т. 4. Ацетиленовата горелка (оксижен) се използва за:
5т. 5. Във въздух ацетиленът гори с образуване на голямо количество сажди.
6т. 6. С помощта на формулата w(E)\% = \fracn.Ar(E)Mr(X).100 се изчислява:
6т. 7. Използвайте част от дадените думи и изрази и попълнете празните места в текста:
  • Обемната, Молната, Масовата, молекулна, атомна, елемента, съединението
6т. 8. За задачата " Определете масовата част на елемента водород в съединението вода" правилно формулираните "дадено" и "търси се" са:
6т. 9. Свържете по двойки означенията  от формулата w(E)\% = \fracn.Ar(E)Mr(X).100 със значението им
6т. 10. Относителната молекулна маса на етина C2H2 е 26, а относителната атомна маса на въглерода е 12.
  • Използвайте част от дадените цифри и допишете изчислението за масовата част на въглерода в съединението:
  • 1; 2; 3; 24; 25; 26; 92,31; 93,21
6т. 11. Използвайте част от дадените символи  и формулирайте "дадено" и "търси се" за задачата: Колко въглеродни атоми има в съединение, състоящо се само от въглерод и водород. Масовата част на въглерода в съединението е 85,71%, а относителната молекулна маса на съединението е 42.
  • Ar, Mr, M, w(C), w(H), n, m, N
6т. 12. Решете задачата и запишете с арабска цифра прибилизителния брой на въглеродните атоми. Колко въглеродни атоми има в съединение, състоящо се само от въглерод и водород. Масовата част на въглерода в съединението е 85,71%, а относителната молекулна маса на съединението е 42.
11т. 13. Изчислете масовата част на въглерода в съединение с молекулна маса 28, в което има 2 въглеродни атома. Отговорът закръглете до цяло число.
11т. 14. Изчислете и запишете с арабска цифра приблизителния брой на въглеродните атоми в съединение с молекулна маса 58 и масова част на въглерода 82,76%. Съединението се състои само от въглерод и водород.
11т. 15. Изчислете и запишете с арабска цифра приблизителния брой на водородните атоми в съединение с молекулна маса 58 и масова част на въглерода 82,76%. Съединението се състои само от въглерод и водород.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!