new-logo

Тест: Масова част на елемент в съединение

Тест

Онлайн тест по химия за 8. клас на тема "Масова част на елемент в съединение", с чиято помощ ще проверите дали умеете да решавате задачи за определяне на масова част на елемент в химично съединение и обратно - от масова част на елемент в химично съединение да определяте броя на атомите от всеки вид в съединението. Тестът ще ви помогне да подобрите уменията си в решаване на изчислителни задачи и ще ви подготви за отлични резултати в училище. Успех!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Масовата част на елемент в химично съединение може да бъде изчислена.
2
Относителната молекулна маса на водата H2O е:
3
Масовата част на елемент Е в съединение Х се изчислява съгласно формулата:W(E)\%= \frac m(E)Mr.100
4
Ацетиленовата горелка (оксижен) се използва за:
5
Във въздух ацетиленът гори с образуване на голямо количество сажди.
6
С помощта на формулата w(E)\% = \fracn.Ar(E)Mr(X).100 се изчислява:
7
Използвайте част от дадените думи и изрази и попълнете празните места в текста:
  • Обемната, Молната, Масовата, молекулна, атомна, елемента, съединението
8
За задачата " Определете масовата част на елемента водород в съединението вода" правилно формулираните "дадено" и "търси се" са:
9
Свържете по двойки означенията  от формулата w(E)\% = \fracn.Ar(E)Mr(X).100 със значението им
10
Относителната молекулна маса на етина C2H2 е 26, а относителната атомна маса на въглерода е 12.
  • Използвайте част от дадените цифри и допишете изчислението за масовата част на въглерода в съединението:
  • 1; 2; 3; 24; 25; 26; 92,31; 93,21
11
Използвайте част от дадените символи  и формулирайте "дадено" и "търси се" за задачата: Колко въглеродни атоми има в съединение, състоящо се само от въглерод и водород. Масовата част на въглерода в съединението е 85,71%, а относителната молекулна маса на съединението е 42.
  • Ar, Mr, M, w(C), w(H), n, m, N
12
Решете задачата и запишете с арабска цифра прибилизителния брой на въглеродните атоми. Колко въглеродни атоми има в съединение, състоящо се само от въглерод и водород. Масовата част на въглерода в съединението е 85,71%, а относителната молекулна маса на съединението е 42.
13
Изчислете масовата част на въглерода в съединение с молекулна маса 28, в което има 2 въглеродни атома. Отговорът закръглете до цяло число.
14
Изчислете и запишете с арабска цифра приблизителния брой на въглеродните атоми в съединение с молекулна маса 58 и масова част на въглерода 82,76%. Съединението се състои само от въглерод и водород.
15
Изчислете и запишете с арабска цифра приблизителния брой на водородните атоми в съединение с молекулна маса 58 и масова част на въглерода 82,76%. Съединението се състои само от въглерод и водород.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
feedback
feedback