Химия

7. клас

Първи раздел

Вещества и процеси

Втори раздел

Химична символика и валентност

Трети раздел

Метали. Натрий и неговите съединения

Четвърти раздел

Неметали. Хлор и неговите съединения

Пети раздел

Периодичен закон и периодична система

Шести раздел

Годишен преговор

Седми раздел

Лабораторни опити

Осми раздел

Стара програма 7. клас

8. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Строеж на веществото

Трети раздел

Свойства на металите и техните съединения

Четвърти раздел

Свойства на неметалите и техните съединения

Пети раздел

Опазване на околната среда

Шести раздел

Вещества, изучени в 8. клас

Седми раздел

Годишен преговор

Осми раздел

Лабораторни опити

Девети раздел

Стара програма химия 8. клас

9. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Въглерод и неговите неорганични съединения

Трети раздел

Величини и зависимости

Четвърти раздел

Органична химия. Състав и структура на органичните съединения

Пети раздел

Въглеводороди

Шести раздел

Производни на въглеводородите

Седми раздел

Органични вещества в природата и в практиката

Осми раздел

Величини и зависимости

Девети раздел

Лабораторни опити

Десети раздел

Стара програма 9. клас

10. клас

Първи раздел

Химични процеси

Втори раздел

Разтвори

Трети раздел

Разтвори на електролити

Четвърти раздел

Окислително-редукционни процеси

Пети раздел

Метали от големите периоди

Шести раздел

Лабораторни опити