Видео урок: Неорганична химия. Задача 218

04:39
157
13
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Ценно! Схематично решение на задача 218 от Сборник за кандидат-студентски изпит по химия на МУ- София, раздел Неорганична химия. Задача върху химично равновесие. Термичното разлагане на калциев карбонат е обратим процес, който в правата посока е ендотермичен. При определени условия се установява химично равновесие. В каква посока ще се измести равновесието при: а) при повишаване на температурата; б) при повишаване на налягането; в) при извеждане на въглеродния диоксид от системата; г) при внасяне на катализатор; д) при внасяне на натриев хлорид; е) при внасяне на натриев оксид.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ София. Неорганична химия
Ключови думи:
В какава, посока, ще се измести, химично , равновесие, термично, разлагане, калциев карбонат, ендотермична реакция, повишаване, температура

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (13)
Профилна снимка
03.12.2016

Ученик

+1
Здравейте, Да се измести равновесието в коя да е посока нали е равнозначно на това скоростта на реакцията във въпросната посока да се увеличи?
Профилна снимка
04.12.2016

Учител на уча.се

+1
Здравей ftpkid, точно така - когато равновесието се измести в дадена посока реакцията в тази посока протича с по-голяма скорост до установяване на ново химично равновесие.
Профилна снимка
04.12.2016

Ученик

+1
Благодаря :) А в такъв случай защо се казва "равновесието ще се измести в [дадена] посока"? Какво ще рече то да се изтегли в дадена посока, при положение че щом това означава увеличение на скоростта на реакцията в тази посока, то няма как да има равновесие, щом реакциите в двете посоки не са с еднаква скорост. Не зная дали изглежда като дребнаво заяждане, но за мен не е, понеже сякаш самият израз("изместване на равновесието") ми попречва да разбера концепцията. Та - мога ли този израз да го разбирам като напр. "временно нарушаване на равновесието чрез увеличаване на реакцията в [дадена] посока"?
Профилна снимка
05.12.2016

Ученик

+1
И друго - след като окажем по някакъв начин въздействие отвън на системата, било то с промяна в конц, температурата или налягане, и след съответните промени в концентрациите на реагиращите в-ща или продуктите, новите концентрации се запазват постоянни, а скоростта на правата и обратната реакция се изравнява. Достига се равновесие. Сега стойността на Кc същата ли трябва да бъде? Т.е. съотношението реаг. в-ва/продукти същото като първоначалното ли ще бъде или просто се достига такова което е постоянно, но не задължително същото като първоначалната стойност на Kc. Или с други думи - принципът на ЛШБ изразява стремеж към достигане на първоначалното равновесие или просто на равновесие?
Профилна снимка
05.12.2016

Учител на уча.се

+1
Здравей, напълно си прав, че в момента, в който променим условията в равновесна система равновесието се нарушава. Но...., в науката има терминология, към която се придържам, за да си вземете изпита с правилни твърдения. Като решиш няколко задачи върху равновесие ще свикнеш... Тъй като равновесието е в основата на редица технологични процеси може да срещнеш по учебници, а и по задачи твърдения, че равновесието се измества "надясно/ наляво", което е доста неточен химически изказ.... Вторият ти въпрос ме навежда на мисълта, че трябва да се върнеш и обърнеш внимание на това какво е равновесна константа, от какво зависи и от какво не зависи. Равновесната константа характеризира равновесието за дадена температура. Когато променяш концентрация или налягане и изместваш равновесието отношението на новите равновесни концентрации трябва да е равно на старата равновесна константа. Ако променяш температурата вече ще имаш нова равновесна константа, получена от новите равновесни концентрации.
Профилна снимка
05.12.2016

Ученик

+1
Здравейте отново, да онагледим нещата с пример - синтез на амоняк при взаимодействие на водород и азот. Увеличаваме налягането. Равновесието ще се измести по посока синтеза на амоняк, понеже това води до намаляване на броя на моловете, а оттам и намаляване на обема, при което се спазва закона на Бойл-Мариот. Опитах се да си обясня увеличаването на скоростта на правата реакция с това, че концентрацията им е повече, а оттам се увеличава броя на ефективните удари. Но в действителност не би трябвало да е това, понеже концентрациите и на двете се увеличават еднакво(например два пъти). И сега тук е поредното объркване - знаменателят тук ще е четири пъти по-голям, но концентрацията се увеличава еднакво и за продукта, и за реагентите. И не разбирам сега механизма - увеличава се правата поради повече ефективни удари, поради по-голяма конц. на реагентите или по някакви механизми и причини, които са(може би) извън обхвата на КСК?
Профилна снимка
06.12.2016

Учител на уча.се

+1
Здравей ftpkid, ако увеличим концентрацията на водорода в равновесната система, напр. 2 пъти то от израза за Кс ще имаме c^2(NH3) / (2c(H2))^3 . c(N2). Този израз вече не е равен на равновесната константа за дадената температура. Изразът ще се изравни с Кс ако увеличим числителя. Това определя изместване на равновесието по посока на правата реакция. Тя протича с по-голяма скорост, защото при повишаване концентрацията на водорода ще има по-голям брой ефективни удари между частиците на изходните вещества водород и азот. Но при обсъждане на равновесието този компонент за скоростта не се включва. Внимавай да не смесваш равновесие със скорост...
Профилна снимка
06.12.2016

Ученик

+1
Добро утро! :) Но аз запитвах защо увеличаването на налягането измества равновесието по посока на синтеза на амоняк, в такава посока, че да се намали обема, при положение, че щом налягането се увеличава два пъти концентрацията се увеличава еднакво и на реаг. в-ва, и на продукта. При увеличение на налягането пак знаменателя става по-голям, но това отразява ли по-висока концентрация спрямо тази на амоняка. Звучи ми нелогично, защото конц. се увеличава както за амоняка, така и за H2/N2.
Профилна снимка
06.12.2016

Учител на уча.се

0
Извини ме. Когато увеличиш налягането над реакционната система то се повишава концентрацията на всички участници в равновесието. Тогава ако сме увеличили налягането 2 пъти, то имаме израз за Кс (2c(NH3))^2 / (2c(H2))^3 . 2c(N2) и този израз не е равен на равновесната константа за дадената температура. Като направиш аритметиката ще видиш, че знаменателят е по-голям. За да се достигне отново стойността на Кс е необходимо да се повиши стойността на числителя, т.е. да се увеличи концентрацията на амоняка. Как ще стане това? Като правата реакция протече с по-голяма скорост... Приучи се да обясняваш равновесието с израза за Кс и няма да имаш никога проблеми.
Профилна снимка
06.12.2016

Ученик

+1
Здравейте отново, объркването ми се корени именно в това, че: 1)налягане се увеличава два пъти, следователно то и конц. на всички участващи в-ва ще се увеличи толкова, т.е. съотношението се запазва 2)но след като се умножи както трябва се вижда, че съотношението от 1:2 се получава 1:4, което математически излиза така, но не би следвало да бъде така. Ето това ми се струва противоречиво.
Профилна снимка
06.12.2016

Учител на уча.се

+1
Съжалявам, явно те интересуват неща, на които не бих могла да отговоря. Аз не намирам противоречие, а и никога не съм се замисляла по въпроса по този начин, по който го поставяш...
Профилна снимка
06.12.2016

Ученик

+1
Добре. Благодаря Ви много за съдействието дотук, надявам се да мога да Ви досаждам и в бъдеще, ако се оправя съм още по-добре де :) Благодаря още веднъж :)
Профилна снимка
06.12.2016

Учител на уча.се

+2
Разбира се, винаги си добре дошъл с въпроси по задачите и материята за КСК. А и извън нея :)
feedback
feedback