Видео урок: Пълно решение! Органична химия. Задача 8

16:07
2 093
68
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Ценно! Пълно решение на задача 8 от сборник за кандидат-студентски изпит по химия на МУ-София, раздел Органична химия. В решението е показано как от воден газ и неорганични реактиви да се получи толуен. От него да се получи: а) Вещество А с брутна формула C7H5N3O6, жълто на цвят и намиращо приложение като експлозив; б) вещество Б с брутна формула C7H6O, притежаващо редукционни свойства и реагиращо с циановодород. Нитрирано е Б. Описани са протичащите процеси и е обяснено ориантиращото действие на заместителите.
Допълнителни учебни материали
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ София. Органична химия
Ключови думи:
логическа задача, синтез на толуен, воден газ, тринитротолуен, бензалдехид, ориентиращо действие, заместители, бензеново ядро

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (68)
Профилна снимка
01.12.2013

Ученик

+3
Задължително ли е всяка окислително-редукционна реакция в органичната химия да се означава като такава?
Профилна снимка
01.12.2013

Учител на уча.се

+5
Здравей Нина, Не е задължително. Задължителни са ОРП при алдехиди. Хидриране при алкени, получаване на метан, етин от въглерод и евентуално присъединяване на бром към алкени.- при възможност (наличие на време).
Профилна снимка
03.12.2013

Ученик

+2
Благодаря!
Профилна снимка
25.05.2017

Друг

+2
При присъединяване на вода или халогеноводород към стирен реакцията ПО или ПРОТИВ правилото на марковников протича ?
Профилна снимка
25.05.2017

Ученик

+1
Реакциите ще протекат по правилото на Марковников.
Профилна снимка
26.05.2017

Учител на уча.се

+1
Благодаря на MathChemHelper за помощта и потвърждавам, че реакциите протичат ПО Марковников.
Профилна снимка
16.02.2015

Ученик

+2
Г-жо Николова, здравейте! Тъй като сега започвам да описвам задачи по органична химия, бих искала да Ви помоля да ми изброите всички механизми, които е нужно да познавам и да описвам, при решаване на задачите по органична химия. Благодаря Ви много предварително!
Профилна снимка
16.02.2015

Учител на уча.се

+3
Здравей Елена, Задължителните механизми са: 1. Верижно-радикалово заместване; 2. Електрофилно присъединяване (алкени и алкини) и 3. Електрофилно заместване (арени).
Профилна снимка
16.02.2015

Ученик

0
Благодаря Ви много!
Профилна снимка
28.12.2016

Ученик

+1
Здравейте,нужно ли е да се дава механизъм(и съответно описание) на електрофилно присъединяване при бромиране на алкен с бромна вода?Или се дава само когато е в среда от CCl4?
Профилна снимка
29.12.2016

Учител на уча.се

0
Здравей, електрофилното присъединяване е добре да се спомене при присъединяване на халоген. Виж, при присъединяване на халогеноводород вече е задължително.
Профилна снимка
07.01.2018

Друг

+1
бутадиен и бутадиин едно и също ли е ?
Профилна снимка
08.01.2018

Учител на уча.се

+1
Здравей Свет, не е едно и също. Името бутадиен включва по смисъл: бута - 4 въглеродни атома, ди - две и ен - двойна връзка. Съответно бутадиин показва, че съединението е с 4 въглеродни атома и две тройни връзки.
Профилна снимка
18.11.2017

Ученик

+1
Здравейте, госпожо Николова! Бих искал да попитам дали когато има задача, започваща с "От калциев карбонат и неорганични реактиви получете..." трябва ли в задачата реакциите от калциев карбонат до етин да се изписват и обясняват поотделно, или може да се изпишат просто с една схема?
Профилна снимка
18.11.2017

Учител на уча.се

+1
Здравей Борис, ще допуснеш напростима грешка ако дадеш само схема и не изпишеш подробно уравненията за неорганичните реакции до етин. Със сигурност ще загубиш доста точки и това ще се отрази значително на оценката ти. На изпита нищо не се спестява - трябва да се покаже знание.
Профилна снимка
18.11.2017

Ученик

+1
Ясно, благодаря Ви за пояснението!
Профилна снимка
30.09.2017

Друг

+1
Кога трябва да обясняваме ориентировъчното действие на даден заместител в бензеновото ядро при условие че в задачата не е казано обяснете ориентировъчното действие
Профилна снимка
30.09.2017

Учител на уча.се

0
Здравей, Свет, ако в задачата не се иска изрично обяснение правиш такова кратко, но винаги, щом имаш производно на бензен.
Профилна снимка
04.09.2017

Друг

+1
Може ли да ми кажете някакъв лесен начин с помоща на който да избирам подходящ за задачите увод
Профилна снимка
04.09.2017

Учител на уча.се

0
Здравей Свет, обикновено увода е въведение в задачата. Лесният начин е да си анализираш набързо задачата, да прецениш къде е нейната тежест и да дадеш нещо (определение, класификация) именно за този главен момент.
Профилна снимка
09.06.2017

Друг

+1
Вярно ли съм разбрал,че когато получим бензен в някоя задача се обяснявя накратко за строежа му
Профилна снимка
09.06.2017

Учител на уча.се

0
Здравей Свет, ако няма достатъчно време ще е хубаво да дадеш поне определение за бензеново ядро.
Профилна снимка
07.06.2017

Друг

+1
От кои учебници е най добре да се учи строежа на веществата ?
Профилна снимка
07.06.2017

Учител на уча.се

0
Здравей Свет, за да разбереш строежа на органичните вещества учи от помагалата на изд. Абагар. Ако ще кандидатстваш в София обаче, разказвай строежа както е даден в Регалия.
Профилна снимка
18.05.2017

Друг

+1
Трябва ли да се изписва механизма на електрофилно заместване за реакции на халогениране,алкилиране,ацилиране и сулфониране
Профилна снимка
18.05.2017

Учител на уча.се

0
Здравей Свет, механизмът на електрофилно заместване при бензен се пише първоначално в общ вид и при конкретните примери само за халогениране и нитриране.
Профилна снимка
25.01.2017

Друг

+1
Защо в някои кандидат-студентски изпитни тестове наричат алкините терминални? Откъде произлиза това наименование?
Профилна снимка
25.01.2017

Учител на уча.се

+1
Здравей Ася, не всички алкини са терминални. С последния термин се означават алкини с тройна връзка на първа позиция във веригата. А от къде идва наименованието - честно, не знам.
Профилна снимка
29.11.2017

Ученик

+3
Мисля, че идва оттам, че на английски terminal означава и "краен", а терминалните алкини имат тройна връзка именно в крайна(съответно начална :) ) позиция.
Профилна снимка
29.11.2017

Учител на уча.се

+1
Много благодаря ftpkid, така е като не съм отличник по английски...
Профилна снимка
12.01.2017

Друг

+1
Г-жо Николова, каква е разликата между електрофилното и нуклеофилното присъединяване? Как да разбера коя реакция протича по електрофилен и коя по нуклеофилен механизъм? Коя е причината една реакция да протича по електрофилен и по нуклеофилен механизъм?
Профилна снимка
13.01.2017

Учител на уча.се

+1
Здравей Ася, вида на механизма - електрофилен или нуклеофилен се определя от частицата, която атакува изходното вещество при реакцията. Електрофил е частица, която "обича електрони" - най-често това са положително натоварени частици. Нуклеофилът е обратното, най-често отрицателно натоварена частица. Тогава за алкени и алкини в присъединителните им реакции с НХ молекулата на въглеводорода се атакува от положителна частица (водороден катион). Следва присъединяването да е електрофилно. При алдехиди, например, карбонилният водороден атом е частично положително и ще се атакува от отрицателна частица (да речем CN-) - тогава присъединяването е нуклеофилно.
Профилна снимка
13.01.2017

Друг

+1
Да, това ми е ясно. При етенът например единият въглероден атом се натоварва положително, а другия отрицателно при атака от поляренагент. В този случай, защо присъединяването е електрофилно, а не нуклеофилно? Каква е причината в този случай присъединяването да е електрофилно?
Профилна снимка
13.01.2017

Учител на уча.се

0
Защото е установено експериментално, че първо атакува положителната частица от полярния агент...
Профилна снимка
12.01.2017

Ученик

+1
Искам да попитам как да получа от пропаннитрил пропеннитрил (CH3-CH2-CN ---> CH2=CH-CN)? Мога ли да хидрогенирам и след това да елиминирам с алкохолна калиева основа?
Профилна снимка
12.01.2017

Ученик

+1
Не, няма как да стане по този начин. Ако може малко помощ.
Профилна снимка
12.01.2017

Ученик

+1
Мисля, че трябва да се получи по този начин: пропаннитрила го бромирам, след това елиминирам с калиева, получава се пропиннитрил, присъединявам 1 молекула водород и се получава пропеннитрил. Не знам дали е правилно, тъй като за свойства на нитрили знам само киселинната хидролиза и предположих, че може да извърша и тези свойства по-горе.
Профилна снимка
13.01.2017

Учител на уча.се

0
Здравей Димитрина, а защо просто не дехидрираш пропаннитрила с нагряване и в присъствие на катализатор... Директно ще получиш пропеннитрил...
Профилна снимка
13.01.2017

Ученик

+1
Благодаря, но не знаех, че е възможно.
Профилна снимка
27.12.2016

Ученик

+1
Здравейте,нужно ли е да се дава механизъм(и съответно описание) на електрофилно присъединяване при бромиране на алкен с бромна вода?Или се дава само когато е в среда от CCl4?
Профилна снимка
29.12.2016

Учител на уча.се

0
Здравей, отговорих на другия ти пост.
Профилна снимка
22.03.2016

Друг

+1
Здравейте, госпожо Николова! Задължително ли е в началото на задачата да напишем преход и ако да, то при всяка задача ли или само при определени? И другият ми въпрос е задължително ли е когато в дадена задача се търси определено съединение да обясним как сме стигнали до извода кое е съответното съединение, или може директно да напишем "Съединението, което се търси в задачата и отговаря на посочените условия е ........" и да започнем да изразяваме и обясняваме реакциите?
Профилна снимка
22.03.2016

Учител на уча.се

+1
Здравей Панда, във всяка задача от типа: " От калциев карбонат и неорганични реактиви ...получете...."задължително се пише преход. Ако имаш непознато вещество Х задължително трябва да се мотивираш как си го открил.
Профилна снимка
22.03.2016

Друг

+1
Благодаря Ви за бързия отговор. Имам още един въпрос, на който мястото не му е тук, но не знам къде да го задам. Бромирането на фенол и анилин протича без катализатор. В такъв случай трябва ли да изразя механизъм -ако да, то как ще изглежда той? -ако не, то да спомена ли все пак, че се извършва по електрофилен механизъм?
Профилна снимка
22.03.2016

Друг

+1
И още един въпрос (извинявайте, нямат край моите въпроси, но няма кой друг да ми отговори)... Веднъж щом съм изразила верижно-радикаловия механизъм (или електрофилен м-м) за дадена реакция в една задача, трябва ли до го изразявам за всяка следваща реакция в същата задача или мога само да вмъкна, че следващите реакции също протичат по този механизъм?
Профилна снимка
23.03.2016

Учител на уча.се

+1
Здравей Панда, халогенирането на анилин и фенол е електрофилно заместване. Тук много по-ценно е да обясниш активиращото действие на функционалната група. Самият механизъм не се коментира дори в университетски учебници, само се споменава какъв е. В една задача даден механизъм се пише един път, след това само посочваш, ако реакцията протича по вече дадения механизъм. Но ако се наложи в две задачи да пишеш механизъм - пишеш, нищо, че вече в друга задача си показал, че го знаеш :).
Профилна снимка
23.03.2016

Друг

+1
Много ми помогнахте, благодаря! Ами анилинът и фенолът обезцветяват ли бромна вода?
Профилна снимка
23.03.2016

Учител на уча.се

+1
Да, именно затова реакцията с бромна вода е и качествена. Обезцветявайки бромна вода (защото правят заместителна реакция в бензеновото ядро с бром) анилинът и фенолът образуват бели утайки от трибромопроизводно.
Профилна снимка
23.03.2016

Друг

+1
И при взаимодействието им получават ли се о- и р- изомери (например ако бромната вода е в малко количество) или винаги се получава 2,4,6-трибромоанилин(фенол) понеже силно активират ароматното ядро?
Профилна снимка
23.03.2016

Учител на уча.се

+1
Винаги се получава 2,4,6- трибромо производно, защото бензеновото ядро е много силно активирано.
Профилна снимка
17.04.2015

Ученик

+1
Има някой правописни грешки, но урока е много приятен и полезен. Благодаря за възможноста да видим решени задачите от сборника.
Профилна снимка
18.04.2015

Учител на уча.се

+2
Здравей Цветан, извинявам се за допуснатите правописни грешки - често като се чете на екран те се пропускат. Дано не са много....Надявам се наистина задачите да са ви полезни, костваха много труд и време :). В рамките на шегата: радетел за правилен правопис не пише множествено число на някой с й :)
Профилна снимка
07.10.2014

Ученик

+1
Г-жо Николова как може да стигнем от ацетенанхидрид до ацетилцалицилат?
Профилна снимка
07.10.2014

Ученик

0
*ацетилсалицилат
Профилна снимка
08.10.2014

Учител на уча.се

+1
Здравей WonderLanda, Имаш предвид как от оцетен анхидрид да стигнеш до ацетилсалицилова киселина, предполагам е въпроса... Като естерифицираш салоцилова киселина с оцетен анхидрид - това е последния етап от получаването на аспирин :)
Профилна снимка
08.10.2014

Ученик

+1
Благодаря Ви за отговора!Аз се сетих как да го получа, но вече бях задала въпроса. :)
Профилна снимка
09.10.2014

Учител на уча.се

0
Браво WonderLanda, Чудесно е, че сама намираш отговорите. Все пак не е грешно човек да провери дали е прав в решението си, нали? Усмихнат ден:)
Профилна снимка
09.10.2014

Ученик

+1
Да, г-жо Николова, така е!Благодаря Ви за помощта, която ни оказвате в готвенето за изпита по химия! :)
Профилна снимка
16.01.2015

Друг

+1
Здравейте, забелязала съм,че при някои органични съединения двойната връзка в бензеновото ядро се слага на различни места,например най-често на "стената" вляво на тази която сте написали Вие и затова бих искала да попитам има ли разлика и каква и кога къде се пише при едноядрени съединения и има ли въобще значение къде се пише или зависи от съединението и реакцията в която участва.И ако не участва в реакция пак дали има значение мястото на двойната връзка.И още един въпрос,защо хлорометанът се пише CH3Cl, а обикновено с -CH3 се означава етилова група или радикал,т.е. не е ли малко объркващо
Профилна снимка
16.01.2015

Учител на уча.се

+1
Здравей ВВВ, Във формулата на Кекуле за бензен няма никакво значение къде се пишат двойните връзки, стига да са през една :). На втория въпрос за хлорометан и какъвто и да е халогеноалкан - не виждам нищо объркващо, как казваш хлороводород, а пишеш първо водород HCl? В органичните съединения се започва с въглерод, следва го водорода и после хетероатома, в случая хлор.
Профилна снимка
16.01.2015

Друг

+1
Здравейте,исках да кажа ,че във формулата на хлорометана липсва един водороден атом,вместо -CH4 е -CH3,а обикновено пишем формулите на органичните съединения така както се четат,а тук е метилова група затова. бях казала объркващо,а тогава щом няма значение къде са двойните връзки,има ли значение дали стрелкитепо посока на часовниковата стрелка или обратно,за тези на самото бензеново ядро ,а иначе благодаря за обяснението като цяло,много помагате на всички
Профилна снимка
16.01.2015

Учител на уча.се

+1
Здравей ВВВ, CH3Cl се казва още и метилхлорид, но това е стария начин за наименуване. Не виждам какво има за объркване - имаш 3 водорода и един хлор - общо 4 атома, свързани с въглерода, също като при метан, какво толкова името да е производно на метана.... Тъй като въпросът ти за бензена не беше коректно зададен, не можех да разбера какво точно питаш... Сега ми е ясна болката ти - нита е въртенето по часовниковата стрелка, нита е против нея - зависи къде са двойните връзки в структурата на ядрото и прехвърлянето на електронна плътност е винаги от двойната към единичната връзка, както е показано в прикачения файл. Знам, че ви помагам много, но за да получите верен отговор първо трябва да обмислите въпроса и да го зададете коректно. :) Успех!
Профилна снимка
16.01.2015

Друг

0
благодаря пак за обяснението както и за файла,сега като казахте метилхлорид ми звучи по-логично старото наименование,извинявайте ако не съм се изразила правилно преди,още не са ми съвсем ясни нещата с органичната химия въпреки че я харесвам много и имам желание да я науча колкото е възможно :)
Профилна снимка
16.01.2015

Учител на уча.се

+1
Гледаш ли уроците в Уча.се? Ако имаш затруднения с органичната химия и още не ти е съвсем ясна ти препоръчвам преди да си четеш студентските учебници първо да изгледаш уроците по темата в Уча.се, а после да четеш - със сигурност ще ти е по-лесно... Успех!
Профилна снимка
16.01.2015

Друг

+1
Благодаря,да,гледам ги когато имам време защото имам и други предмети освен органичната химия,но ми помагат наистина особено тези за кандидат-студенти :)
Профилна снимка
25.03.2016

Ученик

+1
Здравейте, искам да попитам получаването на толуен, ако протече при взаимодействие на метан и хлоробензен пак ли е алкилиране по Фридел-Крафтс?
Профилна снимка
26.03.2016

Учител на уча.се

+1
Здравей Антония, такава реакция между метан и хлоробензен няма... Не може да разменяш халогенопроизводното при Фридел-Крафтс, защото бензена подлежи на електрофилно заместване от метиловата група в хлорометана, а ако използваш хлоробензен променяш механизма на реакцията я правиш невъзможна. Още по-малко пък това е алкилиране по Фридел-Крафтс...
Профилна снимка
26.03.2016

Ученик

+1
Благодаря Ви ! :)
feedback
feedback