Видео урок: Неорганична химия. Задача 39

11:00
412
17
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Ценно! Схематично решение на задача 39 от раздел Неорганична химия от Сборника за кандидат-студенти по химия за МУ-София. Задача върху свойства на металите Al, Ag, Zn и Cu. При какви условия ще реагират с реактивите: вода, разредена солна киселина, разредена сярна киселина, концентрирана азотна киселина, натриева основа.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ София. Неорганична химия
Ключови думи:
Метали на елементи с двойствен характер, алуминий, цинк, мед, сребро, вода, р.солна и р.сярна киселина, к.азотна киселина, натриева основа

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (17)
Профилна снимка
12.09.2018

Ученик

+1
Здравейте госпожо Николова, въпросите са ми свързани със задача 93. Какви разлика има в получените продукти при взаимодействие на натрий с концентрирани и разредени киселини? И медта може ли да взаимодейства с концентрирана солна киселина? Защото знам, че той взаимодейства с разредени киселини само в присъствие на кислород и с концентрирани окислително действащи киселини, но солната е безкислородна и това е, което ме обърква.
Профилна снимка
12.09.2018

Учител на уча.се

0
Здравей aylin_veli, няма разлика в свойствата на разредена солна и концентрирана солна киселина. :) Медна реагира и с двете само в присъствие на кислород. Ако вече киселината е кислородсъдържаща и концентрираният ѝ вариант има окислително действие, тогава продуктите са различни. Например, ако натрий взаимодейства с разредена сярна киселина се получава сол и водород. но ако металът взаимодейства с конц. сярна киелина ще се получи сол, серен диоксид и вода.
Профилна снимка
12.09.2018

Ученик

+1
Благодаря Ви!
Профилна снимка
02.09.2015

Ученик

+1
Здравейте госпожо, Може ли да ми кажете как се намира степента на окисление на комплексните соли?
Профилна снимка
03.09.2015

Учител на уча.се

+1
Здравей Мирела, Степента на окисление е число и се пресмята по правилото, че сумата от степените на окисление на участниците в съединението е равна на нула и няма абсолютно никакво значение дали съединението е просто или комплексно. За улеснение е достатъчно да "разбиеш" съединението на части и във всяка част да определиш степен на окисление. Например в Швайцеровия реактив [Cu(NH3)4](OH)2 започваш от хидроксидните йони: -2 за кислорода и +1 за водорода. От там зарядът на хидроксидния йон е -1, от където следва, че комплексният йон е +2. В комплексния йон молекулата амоняк е неутрална, следва, че в нея водородът е +1 и азотът -3. Остана медта: след като комплексният йон е +2, а амоняка в него е 0, то за медта остава +2. Така се смята, като внимаваш когато лигандите са йони. Дай да направим заедно съединение, което те затруднява :)
Профилна снимка
30.09.2015

Ученик

+1
Здравейте госпожо! Благодаря за отговора и ето примера от задачата - солта на алуминия [Al(H2O)6]Cl3 - не знаех как да намеря степени на окисление.
Профилна снимка
30.09.2015

Учител на уча.се

0
Здравей Мирела, Започваш от хлора -1, после целият хексаакво алуминатен йон е 3+. После водата е неутрална молекула, следва в нея водородът да е +1, а кислорода -2. Изчисляваш 6х0 за водата и за алуминия остава +3, защото комплексния йон е +3.
Профилна снимка
15.08.2014

Друг

+1
Може ли да ми помогнете с изравняването на реакцията между алуминий и концентрирана азотна киселина?
Профилна снимка
16.08.2014

Друг

+1
Имам идея, но не съм сигурна, тъй като при писане на електронно-йонните уравнения взимам като редуктор 2 атома алуминий и така се получават нещата.
Профилна снимка
17.08.2014

Учител на уча.се

+1
Здравей Ася, При писане на електронно-йонни уравнения те се изписват за 2 атома(йона) само, ако участва просто вещество с двуатомна молекула или в изходното съединение участват 2 атома от даден елемент. Не виждам къде при алуминиев тринитрат може да има нужда от 2 в електранно-йонното уравнение. Първо започваме от това какво се получава при взаимодействието - алуминиев тринитрат, азотен ОКСИД и вода. Нататък опитай сама. Ако се затрудняваш върни се и прочети изравняване на ОРП с метода на електронния баланс или изгледай видеото в Уча.се за 10 клас. Уравнението е прекалено елементарно, за да те затруднява, явно имаш нужда от още упражнения в изравняването на ОРП. Поработи и пак се обади :)
Профилна снимка
17.08.2014

Друг

+1
Г-жо Николова, много се извинявам, но в задачата вие дописвате това уравнение и като продукти на взаимодействието между алуминий и концентрирана азотна киселина предлагате диалуминиев триоксид азотен оксид и вода. Ето защо аз се затрудних. В случай на получаване на алуминиев тринитрат- няма проблем. Всичко е ясно. Благодаря за разяснението!
Профилна снимка
17.08.2014

Учител на уча.се

+1
Здравей Ася, Извинявай, не обърнах внимание, че питаш за конц. азотна, т.е. за пасивирането. Да, там окислението е до диалуминиев триоксид и може да напишеш електронно-йонното уравнение за 2 мола алуминий, но може и за един мол. Предполагам, че трудността идва от това, че коефициентите, които получаваш не ги слагаш пред продуктите. Опитай така да изравняваш, като слагаш коефициентите пред продуктите и може би ще ти е по-лесно.
Профилна снимка
18.08.2014

Друг

+1
Благодаря!
Профилна снимка
21.07.2014

Ученик

+1
Като за начало какви определения да напиша?
Профилна снимка
21.07.2014

Учител на уча.се

0
Здравей Гергана, Най-ценна е подготовката, когато човек работи повече самостоятелно и обмисля всеки компонент на задачата. Тъй като сега започваш, ще ти дам начални указания... Първо, след като прочетеш внимателно задачата, правиш анализ върху какви знания е тази задача. В нашия случай задачата е върху свойства на метали. Тогава уводът трябва да е.... върху метали - определение за елемент с метален химичен характер, класификация на дадените метали, тяхна много кратка характеристика. След което определяш всеки от металите с какво взаимодейства и влизаш в същността на задачата. Много полезно за теб ще е в бъдеще, когато не си сигурна какво да пишеш не просто да попиташ и да получиш от мен отговор наготово, а да ми предложиш вариант какъв да е увода, а аз да ти отговоря на прав път ли си или не.
Профилна снимка
21.07.2014

Ученик

+1
Благодаря Ви.Сега съм на задача 140,която я няма тука и се мъча да я реша.В задачата има и метали и соли и киселини и основа ако я нямаше метала щях да почна така : Изброените вещества са електролити : киселини основи и соли ...... и т.н сега едно по едно да ги характеризирам ли ?
Профилна снимка
21.07.2014

Учител на уча.се

0
Тук можеш да започнеш с това, че веществата имат свойството да се разтварят във вода, образувайки разтвори. Всички дадени вещества, изключая медта ще образуват водни разтвори. И следва това, което ти предлагаш и класификация на дадените вещества.
feedback
feedback