Видео урок: Неорганична химия. Задача 5

07:20
3 089
75
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Ценно! Схематично решение на задача 5 от раздел Неорганична химия ат Сборника за кандидат-студентски изпит по химия на МУ-София. В решението са представени с уравнения свойствата на калций и неговите съединения. Обяснен е и химичния характер на елемента калций, мястото му в Периодичната система и електронната му конфигурация.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ София. Неорганична химия
Ключови думи:
Преход, калций, пореден номер, период, група, електронна конфигурация, основно състояние, метален характер, свойства, съединения на калций

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (75)
Профилна снимка
03.06.2014

Учител

+2
И втори глупав въпрос,но е важно да знам.. Как да познавам,кой процес протича с отдаване и приемане на електрони?И ако протича,как да различавам дали е ЙОП или е ОРП ?
Профилна снимка
03.06.2014

Ученик

+2
Здравей, Според мен първо научи какво е степен на окисление и правилата за определяне на степените на окисление-мисля че има видео в материала за 9-ти клас.Един процес е ОРП,когато в хода на реакцията поне два от ХЕ под формата на йони,атоми или в състава на съединения променят с.о.Задължително едното отдава електрони(донор) и се нарича редуктор.То повишава с.о. и се окислява.Другата частица приема електрони(акцептор) и се нарича окислител.Тя понижава с.о. и се редуцира.Винаги броя на отдадените е равен на броя на приетите електрони. За това дали даден процес е ЙОР се използва правилото на Бертоле-поне един от получените реакционни продукти да е газ,утайка или слаб електролит. Надявам се да съм бил полезен.Успех.
Профилна снимка
03.06.2014

Учител

+1
Благодаря много :))..а относно орп-тата .. как разбираш (без да е написано) дали в реакцията се променя степента на окисление??И специялно в тези задачки,защо в повечето задачи където пише орп,не се изразява приема и отдаването на Е-,кой е ох,кой е ред.. :)
Профилна снимка
03.06.2014

Учител

+1
второто което те питах за задачките е от това видео,,защото процесът е изразен само за калция..
Профилна снимка
03.06.2014

Учител

+1
примерно в 9та задача - Ca(OH)2 + SO2 ---> CaSO3 + H2O --в тази реакция няма промяна в степените..по какво трябва да познавам това?
Профилна снимка
03.06.2014

Ученик

+2
Пак казвам за ОРП най-важно е да знаеш да определяш степените на окисление.Предлагам ти първо пиши всички степени на окисление.Така ще видиш,че някои се запазват, а други се променят.Тази,която си е повишила с.о. е редуктор.а тази.която си понижила с.о. е окислител.В преход 1 не виждам никаква грешка в баланса.За другите ОРП в задачата не е изразен баланс ,защото решенията все пак са схематични.Иначе ти трябва за всяка реакция,която е ОРП да го правиш.
Профилна снимка
03.06.2014

Учител на Уча.се

+1
Здравей Stanimir, С времето и с повече практика ще се научиш като погледнеш една реакция веднага да може да определиш дали е ОРП или не. Като за начало малко помощ - има ли в реакцията поне едно просто вещество, то тя е ОРП. Най-напред ще определяш степените на окисление за всеки елемент във всяка реакция и така ще се ориентираш, друг начин няма. Колкото до това защо в решенията не са разписани всички ОРП-та - това е напълно нормална практика в схематични решения - давам един разписан пример, другите си ги правите сами да се упражнявате :)
Профилна снимка
04.06.2014

Учител

+1
Искрени благодарности :)) всъщност не знам как да изразя благодарността си :))
Профилна снимка
27.09.2018

Друг

+1
Здравейте, въпроса ми е относно електронната конфигурация на калций във възбуденото състояние: след 4s не трабва ли да следва 3d и конфигурацията да стане 4s13d1. Благодаря!
Профилна снимка
28.09.2018

Учител на Уча.се

+1
Здравей Николета, електронните подслоеве в рамките на един и същ електронен слой са с по-близка енергия... Затова възбуждането на атом е енергетично изгодно само, ако електрон се препраща в друг подслой, но на същия електронен слой. Това е правило...
Профилна снимка
08.12.2016

Родител на ученик

+1
Хора защо сложихте и абонаментииии и ключовееее.... ;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(;(ж
Профилна снимка
08.12.2016

Учител на Уча.се

0
Здравейте Антонина, разделът за кандидат-студентска подготовка по химия изисква много труд за подготовката и създаването на видеа по задачите. Абонаментът е за уроците за училище, които в случая нямат почти нищо общо с кандидат-студентската подготовка. Посочете ми друг източник, където за 80 ст получавате решение на кандидат-студентска задача. А тук има решени над 500 задачи за София и Варна....
Профилна снимка
03.06.2014

Учител

+1
въпросът ми е.. защо на 1вия преход: 2калции + кислород не се напише че отдава 2.2е-,а само за кислорода е изразено?
Профилна снимка
03.06.2014

Учител на Уча.се

+3
Здравей Stanimir, По правило електронно-йонните уравнения се изразяват за един атом или йон с две изключения: 1. Когато в ОРП участва просто вещество с двуатомна молекула - тогава винаги се пише за 2 атома и 2. Когато в ОРП участва повече от един атом или йон електронно-йонното уравнение се пише за толкова атома, колкото има в съответното съединение.
Профилна снимка
04.06.2014

Учител

+1
Б Л А Г О Д А Р Я В И И З К Л Ю Ч И Т Е Л Н О М Н О Г О :)))
Профилна снимка
19.05.2014

Ученик

+1
Здравейте! Въпросът ми вероятно ще Ви се стори глупав, но все пак ще попитам. Всички тези обяснения, които давате трябва ли да бъдат написани в задачата? За всяко едно уравнение от прехода ли трябва да давам пояснение?
Профилна снимка
19.05.2014

Учител на Уча.се

+2
Здравей Антония, Няма глупави въпроси, винаги когато имаш нужда ще питаш :) Задачите за София се описват много подробно. Започваш с въведение, в което даваш определение за химичен елемент и после започваш по същество. Всички обяснения в задачата трябва да са написани - първо характеристика на елемента калций, след което по всяко уравнение се пише текст, в който кратко се обяснява защо това взаимодействие е възможно, кои са изходните вещества и какво се получава, кратна характеристика на веществата.Напр.: Металите взаимодействат с кислород. Простото вещество калций се окислява като се получава основен оксид с йонен строеж калциев оксид, негасена вар. След всяко уравнение задължително се характеризира и типа на химичната реакция - напр. химично съединяване с промяна в степените на окисление, окислително-редукционна реакция. След това, ако това е първата ОРП даваш всички определения, пишеш електронно-йонни уравнения и изравняваш с електронен баланс. И така до края на задачата... Успех! :)
Профилна снимка
19.05.2014

Ученик

0
Благодаря!
Профилна снимка
04.05.2014

Ученик

+1
Искам да питам това дали е така. ? редуктор - 2K - 2.1e- - 2K+ (окисление) .. Елемент, който отдава електрони е редуктор, а самия процес на отдаване на електрони е окисление. ??? Между другото, видеото е отлично, толкова много информация, за 7 минутки.
Профилна снимка
04.05.2014

Учител на Уча.се

+1
Здравей Miroslav, Благодарим за оценката, да, информацията е много, това все пак са кандидат-студентски задачи, очаква се подготовката на ползващите ги да е на доста високо ниво. Да, написаното уравнение и определение е вярно от гледна точка на теорията на окислително-редукционни реакции. Но така извадено от контекста, защо са 2 калиевите атоми, които отдават електрони? Обикновено за метали електронно-йонните уравнения се пишат за 1 атом метал.
Профилна снимка
04.05.2014

Ученик

+1
2K + Cl2 - 2KCL 2K -2.1e- - 2K+ 2Cl + 2.1e- - 2Cl- .... иначе,да! Пък и K е 1-ва група ... K - 1e- - K+
Профилна снимка
04.05.2014

Ученик

+1
нищо не се разбира от горното .... 2K + Cl2 - 2KCL
Профилна снимка
04.05.2014

Ученик

+1
2K -2.1e- - 2K+
Профилна снимка
04.05.2014

Ученик

+1
2Cl + 2.1e- - 2Cl
Профилна снимка
04.05.2014

Учител на Уча.се

+1
Здравей Miroslav, По написаното не мога да преценя нивото на подготовката ти в областта на ОР процеси. Ако не знаеш метода на електронния баланс и не си кандидат-студент написаното като електронно-йонно уравнение за К е вярно. Ако обаче си кандидат-студент уравнението за К трябва да се напише за 1 атом и уравнанието да се изравни по метода на електронния баланс.
Профилна снимка
04.05.2014

Ученик

+1
Най-вероятно те първа ще го изучаван.Аз съм 9 клас,но с програмата за 8 по химия.
Профилна снимка
04.05.2014

Учител на Уча.се

+1
Здравей Miroslav, В такъв случай ти препоръчвам да изгледаш уроците от Окислително-редукционни процеси в 10 клас, със сигурност ще са ти интересни :)
Профилна снимка
04.05.2014

Ученик

0
Благодаря,ще го направя! :)
Профилна снимка
10.04.2014

Ученик

+1
Госпожо Николова, извинявам се, че пиша на неподходящо място, но искам да отключа задачите, в които са разписани пълните характеристики на елементите (подобно на задача 72, характеризира се Fe ) Трябва ми такава характеристика за елементите Zn, Na, S, Al. Ca, Cl, K. Можете ли да ми помогнете като напишете задачите, в които е разписана подробната характеристика на изброените елементи?
Профилна снимка
11.04.2014

Учител на Уча.се

+2
Здравей Милена, В задача 83 има характеристика на азот. Дала съм по 1 разписана задача за метал и неметал като пример, надявайки се на тяхна база да можете да си направите сами характеристики на останалите елементи. Спазвай структурата, която съм дала и ще успееш, уверена съм.
Профилна снимка
04.03.2014

Ученик

+1
Здравейте! Нов съм в сайта и моля да ме извините,ако не е точното място за въпроса.Задачите са много хубава,но дали за напред може да качвате и характеристики на химичните елементи.Не,че е трудно,но все пак си има алгоритъм,който трябва да се спазва,а освен това всеки химичен елемент е специфичен.Може пък да добавим нещо допълнително за него,за да направим впечатление на проверителите.Благодаря.
Профилна снимка
05.03.2014

Учител на Уча.се

0
Здравей Талиб, Добре дошъл в сайта! План на характеристика на химичен елемент има в почти всички задачи, в които се изисква такава. Пълна характеристика на елемента желязо, който да ти служи за пример ще кача като прикачен файл.
Профилна снимка
14.02.2014

Учител на Уча.се

+1
Може ли да ми кажете как точно са степените на окисление при преход 10 защото нещо бъркам и се получават два окислителя Ca(0) + H2(+1)S(+5)O3(-2) -> Ca(+2)S(+4)O3(-2) + H2(0) Ясно е че бъркам но къде и защо. Мерси предварително :)
Профилна снимка
14.02.2014

Учител на Уча.се

+1
ЛЕЛЕЕЕЕЕ. Много съм зле. Открих грешката 10 секунди след като написах коментара. S и О3 не бива да се слагат различни степени на окисление тъй като SО3 си има степен на окисление -2. ужас лелее :D
Профилна снимка
15.02.2014

Учител на Уча.се

+1
Здравей Стефан, Въпросът е хубав, но от него разбирам, че все още имаш затруднения за определяне на степени на окисление. Изгледа ли видео урока Степен на окисление от Химия 9 клас? Направи го още веднъж и научи добре правилата, защото при определена грешно степен на окисление нататък целия окислително-редукционен процес (ОРП) ще е грешен. Обърни специално внимание на две неща: 1. Сумата от степените на окисление за цялото съединение трябва да е нула; 2. Степен на окисление се определя за всеки химичен елемент в съединението, независимо дали той участва в състав на някакъв сложен йон или не, всеки елемент при ОРП трябва да има степен на окисление. Спазвайки тези правила в калциевия сулфит определяме степени на окисление Ca(+2), S(+4) O(-2). Предлагам ти да изгледаш видео уроците върху ОРП и в Химия 10 клас и да се упражняваш още, а ако имаш въпроси - ще отговоря с удоволствие.
Профилна снимка
16.02.2014

Учител на Уча.се

+1
Благодаря много просто тогава ми беше станало нещо. Степените на окисление ги знам точно от тези уроци :) мерси много за бързия отговор. :)
Профилна снимка
01.12.2013

Ученик

+1
Mnogo mi xaresa i mnogo zabavno.
Профилна снимка
15.02.2014

Учител на Уча.се

+2
Здравей xristo, Радваме се, че учиш и се забавляваш с видео уроците на Уча.се. От кога ползваш задачите за кандидат-студенти? Необходими ли са ти за училище?
Профилна снимка
27.09.2017

Ученик

0
Здравейте! Ca3P2 взаимодейства с вода -какви са условията как да опиша реакцията с думи
Профилна снимка
27.09.2017

Учител на Уча.се

-1
Здравей, заместителна реакция, лабораторен метод за получаване на фосфин. Това е напълно достатъчно.
Профилна снимка
25.09.2017

Ученик

0
Здравейте! Достатъчно ли е да кажем,че за да не протече реакцията между калциеваа основа и хлор,т.e нежелания процес се използва диафрагма,която разделя прикатодното от прианодното разстояние и не пропуска цели молекули,а само йони.
Профилна снимка
25.09.2017

Учител на Уча.се

-1
Достатъчно е, като коригираш, че е прикатодното и прианодното пространство.
Профилна снимка
05.12.2016

Ученик

0
Здравейте! При електролиза на калциев дихлорид задължително ли е да се пише уравнението на разлагането на смесената сол и как се разлага тази сол?
Профилна снимка
05.12.2016

Учител на Уча.се

-1
Здравей Арияна, за каква смесена сол става въпрос? И какво е смесена сол, защото аз такъв вид соли не знам и не мога да разбера какво питаш... И електролиза на разтвор или стопилка правиш? Моля те, давай повече информация във въпросите, за да те разбирам...
Профилна снимка
05.12.2016

Ученик

0
Извинете ме Карциев дихлорид електролиза на воден разтвор солта калциев хипохлорид,която се получава разлага ли се до атомен кислород, както натриев хипохлорит?
Профилна снимка
06.12.2016

Учител на Уча.се

0
При електролиза на воден разтвор на калциев дихлорид без поставена диафрагма в електролизната вана полученият на анода хлор ще реагира с калциевата основа и се получава хлорна вар - калциев хлорид хипохлорит (да, това е смесена сол, моя грешка!). В тази сол имаш един хлориден йон Cl-, един хипохлоритен ClO- и естествено калциев Ca2+. Солта също се разлага с образуване на атомен кислород, поради което се използва за дезинфекция.
Профилна снимка
26.11.2016

Ученик

0
Здравейте! За реакцията въглероден диоксид и калциева основа съм чула че е обменна реакция и особен вид неутрализация. Това трябва ли да се пише. Какво е обменна реакция?
Профилна снимка
27.11.2016

Учител на Уча.се

0
Здравей Арияна, смисълът на понятието "обменна" реакция е заместителна реакция, която протича без промяна в степените на окисление. Това НЕ са Йонообменни реакции, защото едно от изходните вещества не е електролит - въглеродният диоксид. Никакъв особен вид неутрализация не е....Когато в реакция имаш оксид, който взаимодейства с киселина или основа - това е обменна реакция без промяна в степените на окисление. Понякога така се означават и йонообменни реакции, в които едно от изходните вещества е утайка, напр. CaCO3 + HCl--> ... , но аз не съм съгласна с това определяне, за мен последното си е йонообменна реакция от по-сложен вид...
Профилна снимка
16.04.2016

Ученик

0
Здравейте, имам два въпроса. Единият е защо сме записали ел. конфигурация на Ca така - 3s2 3p6 4s2, не трябва ли първо да запълним 3тия подслой на 3 електонен слой преди да преминем към 4 ти ? И другият ми въпрос е в основно състояние на Ca в тази задача сме записали 0 валентност, а в предната задача , когато S е в основно състояние е от втора валентност? Защо? Днес е пичивен ден, очаквам отговор в делничен ден, но все пак си задавам въпроса, за да не го забравя. :)
Профилна снимка
17.04.2016

Учител на Уча.се

0
Здравей Мария, Уча.се няма почивен ден, това не е личен профил в социална мрежа :). Предлагам ти да изгледаш уроците в 9. клас за електронна обвивка на атомите - те са 2-3. От там ще научиш основните правила за изграждане на електронната обвивка на атомите, които ще ти помогнат да си отговориш на въпроса сама. Валентността на един атом се определя от броя на единичните електрони във валентния му електронен слой и за всеки елемент може да е различна.
Профилна снимка
04.02.2016

Ученик

0
Имам въпрос към Госпожа Николова. Нужно ли е в някои задачи да се дава определение за самото понятие какво наричаме химична реакция?
Профилна снимка
04.02.2016

Учител на Уча.се

-1
Да, Арияна, ако има задачи с теория върху химични процеси - термохимия, скорост...
Профилна снимка
03.02.2016

Ученик

0
Здравейте, Госпожо! Бих искала да Ви задам няколко въпроса: 1) В кои задачи трябва да даваме определение за химична реакция? 2) Железният тиоцианат какво е- газ,утайка или слаб електролит? 3) Сребърният оксид утайка ли е,как да го запиша йонно 4 Когато в задачата има химична връзка-какво трябва да описваме,метална,йонна връзка подробно ли се описват... Като правим хидролиза пише ли се -Q,задължително? В СУ пак ли подробно се описват задачите,както в МУ? Извинете за многото въпроси!
Профилна снимка
03.02.2016

Учител на Уча.се

0
Здравей Арияна, предполагам въпросите ти са насочени към описване на задачите за МУ... Под всяко уравнение в задачата трябва да е описан вида на реакцията - заместителна, естерификация, хидролиза и т.н., като при всеки първи път, в който има такава реакция в задачата се дават и съответните определения. Железният тиоцианат е комплексно съединение. Дисребърният оксид е утайка, която се получава при разлагане на сребърен хидроксид. Краткото йонно уравнение се пише за сребърен хидроксид и от него със стрелки даваш, че се разлага на вода и дисребърен оксид, като последните две съединения са с молекулна/ емпирична формула (не се дисоциират!). По отношение на химичната връзка - зависи от задачата, така общо не мога да отговоря. Топлинният ефект на неутрализация и хидролиза е хубаво да присъства. В СУ задачите са с подточки и се отговаря конкретно, без никакви описания. Дано съм помогнала :).
Профилна снимка
04.02.2016

Ученик

0
Благодаря за бързия отговор!
Профилна снимка
15.06.2015

Ученик

0
Здравейте, извинявам се предварително, че пиша под това видео, но преди месец закупих ключове, който не съм използвала, а сега ми изписва, че нямам ключове и трябва да си закупя. Някой от Уча Се може ли да разреши този проблем ?
Профилна снимка
15.06.2015

Учител на Уча.се

0
Здравей Теди, Писах на колегите. Веднага ще се заемат. Просто моля те, напиши отново във feedback (жълтия бутон по средата на страницата, вляво), защото им е нужна още информация.
Профилна снимка
10.06.2015

Родител на ученик

0
Госпожо Николова ,а получаването на Ca(OH)2 OT Cacl,може ли да е чрез електролиза във воден разтвор и има ли друг начин за получаването му.Благодаря отново.!!
Профилна снимка
11.06.2015

Учител на Уча.се

0
Здравей Ивка, Единственият начин за получаване на Са(ОН)2 от CaCl2 е като разтвор на последния подложиш на хлоралкална електролиза.
Профилна снимка
09.06.2015

Родител на ученик

0
Госпожо Николова как да получа от CaC2 C2H2.И още един въпрос нали при взаимодействие на Cacl s H20 се получава калциева основа,но какъв вид процес е това не е хидролиза,защото солта е образувана от силна киселина и основа.Благодаря В и :))
Профилна снимка
10.06.2015

Учител на Уча.се

0
Здравей Ивка, Етин от СаС2 се получава по лабораторна-технически метод (най-известния за получаване на етин) - взаимодействие на карбида с вода. По отношение на взаимодействие на CaCl2 с вода - такова няма, защото солта е сол на силна основа и силна киселина и хидролиза не протича (независимо, че Са(ОН)2 в таблицата за разтворимост е означена като малко разтворимо вещество, водния и разтвор, с който се работи в химията е силен електролит). Това е едно изключение за калциевите соли на силни киселини, - не хидролизират и трябва да се запомни.
Профилна снимка
10.06.2015

Родител на ученик

0
Благодаря Ви госпожо Николова сега ми стана ясно ВСИЧКО:)))
Профилна снимка
22.09.2014

Друг

0
Излишно ли ще е ако представя също и електронна конфигурация на калция чрез енергетична диаграма, ще имам ли време, достатъчно ли ще е без нея , т.е. само електронна формула ли да изразя ? Чудя се, защото ако я представя ще трябва от там и да обеснявам правилата съгласно, които трябва да се изгради (за минимална енергия, Клечковски.. и т.н.) и може да не ми стигне времето. Въпросът ми е само с изписване на електронна формула ще е достатъчно ли да "мина" към останалата част на задачата (естетвено като обесня начина за съставяне на електронна формула) ?
Профилна снимка
22.09.2014

Учител на Уча.се

+1
Здравей Десислава, Четете внимателно текстовете на задачите - обикновено половина решение се крие там. Щом в задачата е казано, че иска място на елемент, електронна конфигурация, следва, че задачата "задълбава" в строеж на атома и тук изразяване на квантови клетки е задължително. Когато съставяш енергетична диаграма е достатъчно да кажеш, че тя се изгражда в съгласие с принципа за минимална енергия на атома и съобразно правилата на Клечковски, Хунд и принципа на Паули (без да ги цитираш и разясняваш/обясняваш/. Дали ще ти стигне времето зависи изцяло от теб....не мога да гадая. С времето, като понатрупаш повече опит ще се научиш да пишеш по-бързо и да отсяваш същественото от маловажното, просто трябва практика. Успех!
Профилна снимка
22.09.2014

Друг

-1
Ясно, благодаря :)
Профилна снимка
03.02.2014

Друг

0
имам въпрос за 7 реакция, може ли така да се получи ? CaCl2 + 2KOH -> Ca(OH)2 + 2KCl
Профилна снимка
03.02.2014

Друг

+1
избързах сега изгледах до край всичко и видях ,че е грешно
Профилна снимка
03.02.2014

Учител на Уча.се

0
Здравей Илир, Съжалявам, но ще оспоря предположението ти. Ако се вгледаш в предложената от теб реакция тя е йонообменна и води до получаване на две разтворими вещества - калциева основа и калиев хлорид. Да, в таблицата за разтворимост пише, че калциевият дихидроксид е малко разтворимо съединение, но калциевата основа, разтворът, с който се работи в химията е силен електролит. В такъв случай предложената от теб реакция просто няма да протече. Единствената възможност да получиш от калциев дихлорид калциева основа е чрез електролиза на разтвор на калциев дихлорид, по аналогия с хлоралкалната електролиза. Успешна работа в сайта :)
Профилна снимка
01.12.2014

Ученик

-1
Здравейте , Според вас нужно ли е при описването на задачата , когато определяме химичните свойства с помощта на периодичната система, по йонизационна енергия , електоафинитет, атомен радиус и електоотрицателност, даваме ли определения на всяко едно от тях ? И как се изменят по ПС ?
Профилна снимка
02.12.2014

Учител на Уча.се

-1
Здравей Мария, Според мен не е необходимо.
Профилна снимка
02.12.2014

Ученик

-1
Благодаря ви :)
Профилна снимка
06.11.2014

Ученик

-1
v momenta sum 7 klas i za purva godina imam himiq i prosto za zabava kliknah vurho tova klipche.... v momenta glavata mi eksplodira... absoliutno nishto ne razbiram... no tova spored men e napulno normalno! :D
Профилна снимка
07.11.2014

Учител на Уча.се

-1
Здравей Селма, Много ти се радвам, че си решила да се забавляваш, гледайки клипче по химия за големите ученици. Спокойно, няма нищо страшно... Когато човек учи последователно и системно, при това и с разбиране всичко това ще ти изглежда като детска игра след 3-4 години. Само поискай да учиш химия...
Профилна снимка
28.12.2014

Ученик

-3
fkhjofjigopdjisg
Профилна снимка
29.05.2016

Друг

-1
Здравейте! Бих искала да помоля за мъничко помощ с една реакция, не е от тази зад., но все пак е свързана с Ca. Една неутрализация на калций с фосфорна к-на, при която се получава бяла утайка от калциев фосфат, следователно ЙОР. С молекулно уравнение изразявам така: 3Ca(OH)2 +2H3PO4= Ca3(PO4)2 ут. + 6H2O Сега става интересно. Чудя се дали изразявам правилно пълното йонно и съответно краткото йонно уравнение, защото според мен последното трябва да се представи освен за утайката, и за водата, като слаб електролит. 3 Ca(2+) + 6 OH- + 6H+ +PO4(3-)= Ca3PO4(3-) +6H20. 3Ca + Po4(3-)= Ca3(PO4)3- 6H+ +6 OH-=6H2O Мисля, че и 2-те р-ии са обратими, защото водата е слаб електролит, а солта-среден по сила. Ще се радвам, ако някой ми отговори къде греша и се извинявам, ако съм писала глупости.
feedback
feedback