Видео урок: Неорганична химия. Задача 80

10:08
270
14
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Ценно! Схематично решение на задача 80 от Сборник за сандидат-студентски изпит по химия на МУ- София, раздел Неорганична химия.В решението е показано как от минерала хематит Fe2O3 се получава железен трихлорид FeCl3. След което е представено взаимодействието на FeCl3 с KSCN, което е разгледано като равновесна реакция. Изследвано е как ще се промени равновесието в системата при прибавяне в нея на твърд KCl и твърд KSCN. В решението е коментирано при какви условия желязото реагира с вода и са записани уравнения.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ София. Неорганична химия
Ключови думи:
Хематит, дижелезен триоксид, железен трихлорид, железен роданид(сулфоцианид), равновесие, Кс, изместване на химичното равновесие

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (14)
Профилна снимка
23.02.2017

Ученик

+1
Здравейте! Искам да попитам дали взаимодействието между железен трихлорид и калиев сулфоцианат е йонообменна реакция? Благодаря предварително!
Профилна снимка
23.02.2017

Учител на уча.се

0
Здравей Веселина, да, но особен вид йонна реакция, по която се получава комплексно съединение. Съветвам те да не изразяваш ЙОР.
Профилна снимка
17.09.2015

Ученик

+1
Госпожо Николова, необходимо ли е след като съм написала реакцията на Fe2O3 И HCl да дам определение за соли (за получения FeCl3). И другото, което искам да попитам: железният тиоцианид какво съединение се води ( разтворимо, малкоразтворимо..) Защото в ако е много разтворимо (както го дават в учебниците) на практика в разтвора ще има само йони и в пълното йонно уравнение железният роданид също трябва да се записва като йони?
Профилна снимка
17.09.2015

Ученик

+1
да попитам и друго: нали взаимодействието на Fe с H2O са реакции на химично заместване? Благодаря Ви!
Профилна снимка
17.09.2015

Учител на уча.се

0
Здравей Елена, Хубаво ще е да се научите да характеризирате пълно веществата, участващи в реакциите, която характеристика включва и съответните определения, които се пишат веднъж за задача. Железният роданид Fe(SCN)3 е комплексно съединение с много интензивен червен цвят и не е редно да бъде дисоциирано на йони. Взаимодействието на желязо с вода си е ОРП, химично заместване.
Профилна снимка
14.02.2016

Друг

+1
Здравейте, госпожо Николова! В решението на задачата в сборника със схематично решени задачи пише, че ако концентрацията на калиевия хлорид се увеличи 2 пъти (т.е. числителят на дробта в израза за равновесната константа), то трябва и знаменателят да се увеличи 2 пъти. Но концентрацията на KCl в числителя е повдигната на 3-та степен. Не значи ли това, че знаменателят трябва да се увеличи (2c)^3=8 пъти, а не - 2?
Профилна снимка
14.02.2016

Учител на уча.се

0
Здравей Панда, никъде в решението си не казвам, че знаменателя трябва да се увеличи 2 пъти.... Освен това важен е качествения извод, че трябва да се увеличи знаменателя и равновесието да се измести по посока на обратната реакция. Нещо не мога да разбера какво питаш?
Профилна снимка
15.02.2016

Друг

+1
Говорех за решението в сборника с отговори за 2013 г, не за вашето решение. Може би са сбъркали нещо и исках да си изясня. Благодаря ви за бързия отговор. Оставам с мисълта, че е 8.
Профилна снимка
15.02.2016

Учител на уча.се

0
Така, сега разбрах. Естествено, че знаменателя трябва да се увеличи 8 пъти - 2^3=8. Допуснали са техническа грешка колегите...
Профилна снимка
27.06.2016

Ученик

+1
Може ли да ми обясните, уравнението Fe2O3 + 6HCl -> 2FeCl3 + 3H2O , няма промяна в степените на окисление, следователно не е ОРП, не е йоннообменна реакция, защото едното от изходните вещества не е електролит, т.е. трябва само да споменем, че процеса протича без пренос на електрони? А защо при такива процеси изписваме йонни уравнения?
Профилна снимка
27.06.2016

Учител на уча.се

0
Здравей Таня, реакцията е обменна (заместителна) без промяна в степените на окисление. В Уравненията на всяка реакция, протичаща във водна среда всяко разтворимо съединение се изписва дисоциирано на йони, защото това е формата под която то присъства в реакционната система. Солната киселина и железният трихлорид трябва да ги дисоциираш, защото са разтворими.
Профилна снимка
27.06.2016

Ученик

+1
Може би въпросът ми е много глупав, но тези неща са ми малко неясни, защо тогава при йонното уравнението, Fe2О3 не е дисоцииран на йони? Той не е ли разтворим?
Профилна снимка
27.06.2016

Учител на уча.се

+1
Здравей Таня, не се притеснявай, оксидите са неразтворими, а водата е слаб електролит и затова не се пишат дисоциирани.
Профилна снимка
27.06.2016

Ученик

+1
Благодаря Ви! :)))
feedback
feedback