Видео урок: Органична химия. Задача 73

06:51
137
0
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Ценно! Схематично решение на задача 73 органична химия от сборник за кандидат-студентски изпит по химия за МУ-София. Въглеводород с молекулна формула С4Н8 реагира с хлороводород като се получава хлороалкан, който взаимодейства последователно с калиев цианид и вода до 2,2-диметилпропанова киселина. Посачено е кой е въглеводорода. Написани са продуктите на окислението му. Наименувани са всички съединения.
Допълнителни учебни материали
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ София. Органична химия
Ключови думи:
задача, обща формула на хомоложен ред, алкени, циклоалкани, бутен, изомери на бутен, присъединяване на хлороводород, удължаване на верига

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
feedback
feedback