Видео урок: Неорганична химия. Задача 104

09:55
229
7
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Ценно! Схематично решение на задача 104 от Сборник за кандидат-студентски изпит по химия на МУ- София, раздел Неорганична химия. Задача върху колоидни разтвори. В решението е показано в резултат на кои реакции във водна среда се образуват колоидни разтвори. Пояснено е към коя група методи спада изразения подход, лиофилни или лиофобни са получените колоиди. Представени са схеми и формули на получените мицели с положителен и отрицателен заряд на гранулите.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ София. Неорганична химия
Ключови думи:
ЙОР, утайка, колоиден разтвор, лиофобен колоид, кондензационни методи, мицел, гранула, ядро, адсорбционен и дифузионен слой, заряд

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (7)
Профилна снимка
03.07.2018

Ученик

+1
Здравейте, госпожо Николова! Защо когато получаваме BaSO4 от BaCl2 и в излишък на Na2SO4 и съответно формулата е {[mBaSO4].nSO4(2-) ...2(n-x)Na+)}2xNa+ .. заряда на гранулата е 2х-... а в тази задача във формулата {[mPbS].nS(2-)... 2(n-x)Na+)}xNa+ ...заряда на гранулата е -х... Не трябва ли отново да е 2х-, тъй като при дисоциация на Na2S се получават 2Na+?
Профилна снимка
04.07.2018

Учител на уча.се

+1
Здравей Петя, няма грешка в мицеларната формула. Обърни внимание къде е коефициентът 2..., не е пред скобата, а е в скобата пред n... Това е друг възможен начин за означаване. Напълно си права, че ако коефициентът беше пред скобата 2(n-x), тогава всичко трябва да е така както ти го пишеш...
Профилна снимка
04.07.2018

Ученик

+1
Благодаря ви ! :))
Профилна снимка
16.04.2017

Ученик

+1
Здравейте! Искам да ви помоля да напишете какъв е точно текстът преди започване на задачата, тъй като в учебника за кандидат-студенти е описано много сложно и мисля задълбочено определението за колоиди, получаване на колоиди, лиофилни, лиофобни колоиди и т.н. Проблемът ми са определенията.
Профилна снимка
17.04.2017

Учител на уча.се

0
Здравей Димичтрина, тук теорията трябва да е за видове дисперсни системи, колоидни разтвори, видове колоиди, начини за получаване на лиофобни колоиди, йонообменни реакции с получаване на утайки и строеж на лиофобна частица.
Профилна снимка
17.08.2016

Ученик

+1
Здравейте, госпожо Николова. Не разбирам в схемата на мицела има ли конкретен брой йони, които да се запишат в съответните слоеве или е произволен? Как точно се определя броя на йоните, които трябва да се запишат?
Профилна снимка
17.04.2017

Учител на уча.се

0
Здравей, Кристина, в схемата се слагат произволен брой йони. З точност може да следиш броя на положителните и отрицателните йони на електролита в излишък да са равни.
feedback
feedback