Видео урок: Органична химия. Задача 221

04:57
128
8
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Ценно! Схематично решение на задача 221 органична химия от сборник за кандидат-студентски изпит по химия за МУ-София. Показани са веществата А, Б, В и Г. Веществото А е въглеводород, който обезцветява разтвор на калиев перманганат и бромна вода. То реагира с вода като се получава вещество Б с молекулна формула С2Н6О. Веществото Б реагира с оцетна киселина в присъствие на концентрирана сярна киселина, а при нагряване в зависимост от температурата се получават два продекта А и В. При окисление на Б се получава вещество Г с брутна формула С2Н4О, за което е характерна реакция на сребърното огледало. Всички процеси са изразени с химични уравнения.
Допълнителни учебни материали
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ София. Органична химия
Ключови думи:
логическа задача, етен, етанол, етанал, диетилов етер, реакция на сребърното огледало, окислително-редукционна реакция, качествени реакции

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Профилна снимка
29.03.2018

Ученик

+1
Госпожо Николова, здравейте! Имам въпрос върху задача 220. В решенията е дадено че въглеводородът е 3-метил-2-пентен, но 2-метил-2-пентенът не отговаря ли на същите условия?
Профилна снимка
30.03.2018

Учител на Уча.се

+1
Здравей Сесил, напълно права си, и двете съединения отговарят на условията на задачата. Написваш това в решението, след което избираш един от двата алкена и продължаваш до края.
Профилна снимка
30.03.2018

Ученик

+1
Благодаря Ви! А възможно ли е да ми дадете пример и определение за обменен процес,тъй като тъкмо преди изпита ми е каша в главата?
Профилна снимка
30.03.2018

Учител на Уча.се

0
Обменни са реакциите, при които вещества - неелектролити разменят атоми или атомни групи. CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O
Профилна снимка
30.03.2018

Ученик

+1
Благодаря Ви !
Профилна снимка
30.03.2018

Учител на Уча.се

+1
Успех на изпита!
Профилна снимка
05.03.2017

Ученик

+1
Г-жо Николова, на зад. 225 пише, че алкохолът Б не се окислява от умерени окислители, тоест той трябва да е третичен нали? И веществото А ще бъде 2-метил-2-хлоробутан, за да може при хидролиза да се получи 2-метил-2-бутанол. Може ли само да ми кажете дали ми е правилно, благодаря предварително.
Профилна снимка
05.03.2017

Учител на Уча.се

+1
Браво, Ели!
feedback
feedback