Видео урок: Пълно решение! Неорганична химия. Задача 3

17:24
9 779
38
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Ценно! Пълно решение на задача 3 от раздел Неорганична химия от сборника за кандидат-студентски изпит по химия за МУ-София. В решението са представени свойствата на разредената и концентрирана сярна киселина, както и сероводородната и серистата киселина. Описан е метод за разпознаване на солите натриев карбонат, натриев сулфид и натриев сулфат с помощта на сярна киселина. Решението е пълно и илюстрира всички компоненти, които трябва да притежава една задача, за да е успешно положен кандидат-студентския изпит по химия в МУ-София.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ София. Неорганична химия
Ключови думи:
Сяра, киселини на сярата, сероводородна киселина, сериста киселина, сярна киселина, свойства на разредена и концентрирана сярна к-на.

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (38)
Профилна снимка
06.12.2013

Ученик

+4
Супер урок!!!
Профилна снимка
20.10.2013

Ученик

+4
Здравейте, искам да попитам задължително ли е да се пише НОК при окислително-редукционните процеси? Благодаря предварително за отговора!
Профилна снимка
28.10.2013

Учител на уча.се

+6
Здравей Евелина, Естествено, че не е задължително. Има различни варианти за изписване на електронния баланс. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ са само получаващите се КОЕФИЦИЕНТИ, които ще поставяш пред веществата, ако можеш да смяташ наум НОК не е задължително.
Профилна снимка
29.10.2013

Ученик

+3
Аааа, добре, много ви благодаря! :)
Профилна снимка
06.12.2013

Ученик

+3
Здравейте,искам да попитам дали реакциите с Cao и ZnO са ЙОР ?
Профилна снимка
06.12.2013

Учител на уча.се

+5
Здравей Калина, По определение реакциите между ВОДНИ РАЗТВОРИ на електролити са йонообменни. Тъй като Cao и ZnO НЕ СА електролити, независимо, че по реакцията с тях се получава вода, реакциите НЕ СА ЙОР! Много ГРУБА грешка е да дисоциираш оксид (Zn2+ + O2-), но съм го виждала и затова обръщам специално внимание да не допускате тази грешка. Успешна подготовка :)
Профилна снимка
06.12.2013

Ученик

+3
В такъв случай какво трябва да напиша като определение за процеса в задачата?
Профилна снимка
06.12.2013

Учител на уча.се

+4
ОБМЕННА реакция без промяна в степените на окисление.
Профилна снимка
06.12.2013

Ученик

+4
Благодаря! :)
Профилна снимка
16.12.2014

Друг

+1
Предполагам, че мястото на въпроса не е тук, но въпреки това бих била благодарна, ако ми кажете какво се получава, ако р-р на ALCL3 се разбърква с желязна пръчка?
Профилна снимка
16.12.2014

Учител на уча.се

+1
Здравей student, Въпросът ти е най-подходящо да бъде в раздел химия, 10 клас, тема Окислително-редукционни процеси в разтвори на електролити. Препоръчвам ти да изгледаш този урок, да направиш справка в реда на относителната активност на металите и ако и след това имаш въпрос - ще отговоря :)
Профилна снимка
05.11.2017

Ученик

+1
Госпожо Николова, как би било ако изразим и част от приложенията на сярната киселина в органичната химия, например като катализатор или изходно вещество? Дали ще получим повече точки или просто мястото на тези реакции не е тук?
Профилна снимка
05.11.2017

Учител на уча.се

+1
Здравей Сесил, за всичко вярно и умно има място в задачата, стига да имаш време. Със сигурност при верни реакции от органична химия с участие на сярна киселина би обърнала внимание върху това, че знаеш и умееш да интерпретираш знания. За бонус точки се съмнявам...
Профилна снимка
05.11.2017

Ученик

+1
Благодаря Ви! А, в тази задача, т.к. е върху киселини достатъчно ли е да се запише само теорията на Арениус за киселини, без протолитичната или Люисовата?
Профилна снимка
06.11.2017

Учител на уча.се

+1
Здравей Сесил, предполагам, че определението за киселини според Люис може да отпадне.
Профилна снимка
06.11.2017

Ученик

0
Благодаря! :)
Профилна снимка
06.09.2017

Ученик

+1
Здравейте! Енергетични диаграми на сярата трябва би да правим?
Профилна снимка
06.09.2017

Учител на уча.се

+1
Здравей Арияна, според мен не е нужно, задачата и без това е убийствено дълга...
Профилна снимка
20.07.2017

Ученик

+1
Проблем ли е ако при взаимодействията на k.H2SO4, използваме само съединения на Zn, с изключения на основния оксид?
Профилна снимка
21.07.2017

Учител на уча.се

+1
Здравей Александрина, имаш предвид да използваш за метал цинк и за амфотерен хидроксид цинков дихидроксид? Не, няма проблем. Естествено трябва да имаш пример за основен оксид и основа.
Профилна снимка
30.03.2017

Учител

+1
Здравейте, взаимодействие между меден дихидроксид и сяроводородна киселина възможно ли е?
Профилна снимка
30.03.2017

Учител на уча.се

+1
Здравей Златка, медният дихидроксид е амфотерен хидроксид и е утайка. Би следвало да се разтваря само в силни киселини и силни основи. СЕроводородната киселина не е такава...
Профилна снимка
23.02.2017

Ученик

+1
Здравейте бих искала да помитам за името на коплексния йон с алуминий хексааква алуминием йон ли се казва?
Профилна снимка
23.02.2017

Учител на уча.се

0
Ако говориш за йона [Al(H2O)6] 3- е хексааква алуминиев (ІІІ) йон
Профилна снимка
08.09.2015

Ученик

+1
Г-жо Николова, искам да попитам овъгляването на глюкозата и разпадането но мравчената киселина, като какъв вид химични реакции бихме ги определили?
Профилна снимка
09.09.2015

Учител на уча.се

+1
Здравей Бари, това са деструктивни реакции. Овъгляването е прието да се описва точно с този термин.
Профилна снимка
07.09.2015

Ученик

+1
Г-жо Николова, искам да попитам реакциите CaO+H2SO4 и ZnO+H2SO4 можем ли да ги определим като особен вид неутрализация?
Профилна снимка
07.09.2015

Учител на уча.се

+1
Здравей Бари, Неутрализацията е пълна и непълна, в зависимост от вида на солите, които се получават. Взаимодействието на основен и амфотерен оксид с киселина не може да се нарече неутрализация. Това са обменни реакции без промяна в степените на окисление.
Профилна снимка
07.09.2015

Ученик

+1
Извинете, но какво ще означава "обменна" реакция в случая?
Профилна снимка
07.09.2015

Учител на уча.се

+1
Обменни са реакциите, при които част о едно вещество замества част от друго вещество при реакцията. Когато тези обменящи се части йони реакциите се наричат йонообменни. Напр. обменна реакция е взаимодействието на СаО +H2SO4=CaSO4+H2O. Калцият и водородът си разменят местата и затова реакцията е обменна. Не е йонообменна, защото СаО не е електролит.
Профилна снимка
11.07.2015

Ученик

+1
Г-жо Николова, ако в други ден излезе 7-ма тема на изпита(харектеристика на ковалента) може ли да я пишем като в учебника, а не я обръщаме?Ще ни вземат ли много за което ?
Профилна снимка
11.07.2015

Ученик

+1
:)
Профилна снимка
15.07.2015

Учител на уча.се

0
Здравей, Темите се пишат по реда на ключовите думи в заглавието, а не по последователност в учебника - това не е биология :)
Профилна снимка
07.07.2015

Ученик

+1
Здравейте! Искам да попитам тъй като искам на мястото в уравнението за разредена сярна киселина да взаимодейства с метала КАЛИЙ вместо с МАГНЕЗИЙ (за да видя как се получава с метал от първа група) как ще се получи окислително-редукционния процес защото не мога да разпиша нито прехода на електрони нито НОК-а? Благодаря предварително!
Профилна снимка
07.07.2015

Учител на уча.се

+1
Здравей Мирела, Дали си напикала вярно формулата на дикалиев сулфат? Може от там да е проблема. Иначе калий е редуктор, отдава 1 електрон, а водородните йони окислител и приемат 1 електрон, но електронно-йонното уравнение се пише за 2 атома. НОК=2. Коефициент пред К е 2.
Профилна снимка
08.07.2015

Ученик

+1
Благодаря ви!
Профилна снимка
24.08.2018

Ученик

+1
Как мога да разбера дали даденото съединение, освен нормална сол, образува и комплексна?
Профилна снимка
24.08.2018

Учител на уча.се

+1
Здравей Джансел, комплексни съединения образуват главно преходните метали. За КСК се изискват комплексни съединения само на мед, сребро, желязо, цинк, олово и алуминий.
feedback
feedback