Видео урок: Неорганична химия. Задача 25

07:33
443
18
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Ценно! Схематично решение на задача 25 от раздел Неорганична химия от Сборника за кандидат-студентски изпит по химия на МУ-София. Логическа задача. Твърдото вещество А взаимодейства с киселината Б и се отделя газ В с остра миризма и избелващо действие. Простото вещество А има добра електропроводимост и при нагряване първо почернява, а после почервенява.Реактив за откриване на Б и солите и е бариев дихлорид.Как протича взаимадействието на разредената киселина Б с :g, Fe и Pb?
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ София. Неорганична химия
Ключови думи:
Логическа задача, мед, меден оксид, димеден оксид, концентрирана сярна киселина, серен диоксид, кислород, серен триоксид, доказване на H2SO4

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (18)
Профилна снимка
04.05.2016

Ученик

+1
Здравейте ! Аз не разбирам защо Рb се пасивира при взаимодействието с Н2SO4, желязото не? То по принцип не се ли пасивира?
Профилна снимка
05.05.2016

Учител на уча.се

+3
Здравей Мария, тук е нужно първо да различаваш разредената сярна киселина от концентрираната сярна. Те имат различни свойства. В случая на оловото то се пасивира от разредена сярна киселина, защото образуващата се сол оловен сулфат PbSO4 е утайка, която плътно покрива повърхността на оловото и не позволява на метала да реагира нататък с киселината. Желязото реагира с разредена сярна киселина, защото има по-силни редукционни свойства от водорода Н (намира се вляво от водорода в Реда на относителната активност на металите РОАМ). Концентрираната сярна киселина, обаче, пасивира желязото, защото тази киселина има много силно окислително действие и желязото се покрива с плътен оксиден слой от FeO, който не позволява на желязото по-нататък да реагира с киселината.
Профилна снимка
11.12.2015

Ученик

+1
Госпожо Николова , не мога да разбера кога има йонообмена реакция калциевия дихидроксид нали е малкоразтворимо вещество и тогава реакцията не се ли разглежда като подобна на йонообмена ? Въпросът ми е по 26 задача и като увод съм дала всичко за калциевата основа, а трябва ли да характеризирам отделните елементи? Благодаря !
Профилна снимка
05.05.2016

Учител на уча.се

+1
Здравей Несрин, положението с калциевата основа е интересно. Да, наистина, тя е малкоразтворимо вещество. Н в химическата практика се използва воден разтвор на калциева основа, наречен бистра варна вода и този воден разтвор е силен електролит, т.е. в него има само Ca2+ и OH-. Така че тълкуваш калциевата основа като най-обикновена основа и на база свойствата на основите решаваш задачата.
Профилна снимка
16.01.2014

Ученик

+1
За доказване на нитратния анион уравниенията така ли са Ba(NO3)2 + H2SO4 --> BaSO4 + 2 HNO3 4 HNO3 + Cu --> Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O ?
Профилна снимка
22.05.2014

Ученик

0
Здравейте,видях че липсва задача 26 и реших да напиша тук...Значи условието е така : С кои от изброените вещества може да реагира калциевата основа : HCl,CO2,BaO,Zn(OH)2,HNO3,Na2CO3,KCl .. Значи първо искам за започна с характеристика на елемента .. обаче калциевата основа ли да характеризирам или изброените вещества .. ???
Профилна снимка
22.05.2014

Учител на уча.се

+2
Здравей Гергана, Задачите за София не са решени на 100%, има решения само на важните, според мен, задачи. Поради това няма решение на зад.26. Задачата е върху свойства на калциева основа. Следва да дадеш определение за хидроксиди, да ги класифицираш и да кажеш кои елементи образуват основни хидриксиди. После вече по всяка реакция обясняваш защо основен хидроксид реагира или не реагира със съответното вещество, което също си характеризирала. Например: Основните хидроксиди реагират с киселини. Това е реакция на неутрализация (определение). Следователно калциевата основа (която вече си класифицирала като силна двувалентна основа) реагира със силната едноосновна безкислородна солна киселина. Получава се нормалната безкислородна сол натриев хлорид и се отделя слабият електролит вода. Реакцията е йонообменна (всички определения). Реакцията протича докрай, тъй като получената сол не хидролизира. И така...Основата ще реагира с всичко без бариев оксид, натриев карбонат и калиев хлорид. Успех! :
Профилна снимка
22.05.2014

Ученик

+1
Много Ви благодаря..
Профилна снимка
17.04.2015

Ученик

+1
Здравейте, госпожо Николова. Аз имам въпрос по същата тази 26 задача. Защо калциевата основа не вз-ва с натриев карбонат?
Профилна снимка
17.04.2015

Учител на уча.се

0
Здравей Sofi, Естествено, че калциева основа реагира с натриев карбонат. Извинете ме, разсеяла съм се нещо :).
Профилна снимка
17.04.2015

Ученик

+1
благодаря за бързия отговор
Профилна снимка
21.05.2015

Ученик

+1
Здравейте г-жо Николова, може ли да ми кажета какво точно трябва да се пише, когато имаме реакция окисление на серен диоксид до серен триоксид (освен че процеса е екзотермичен, каталитичен, ОРП)
Профилна снимка
21.05.2015

Учител на уча.се

+1
Здравей mine, Окислението на серен диоксид до серен триоксид, тъй като е част от промишления метод за получаване на сярна киселина се изписва с уравнение по следния начин: 1. Задължително като обратима реакция; 2. Над стрелките означена температура, налягане и един от двата възможни катализатора - NO или V2O5; 3. Реакцията е екзотермична; 4. Степени на окисление и изравняване като ОРП; 5. В зависимост от тома имаш ли време на изпита може да се посочат начини за изтегляне на равновесието по посока на правата реакция - увеличаване концентрацията на изходните вещества, извеждане на SO3 от системата, повишаване на налягането.
Профилна снимка
22.05.2015

Ученик

0
Много Ви благодаря!
Профилна снимка
23.07.2018

Ученик

+1
Здравейте! Може ли даш
Профилна снимка
23.07.2018

Ученик

+1
Здравейте! Може ли да ми кажете как точно да започна да описвам зад? Нужно ли е да описвам пълна характеристика на елемента Cu и на сярната киселина?
Профилна снимка
24.07.2018

Учител на уча.се

+1
Здравей Мария, логическите задачи имат следната структура: 1. Съобщаваш кои са веществата А,Б и т.н.; 2. Мотивираш избора на вещества - в няколко изречения разказваш логическия път, по който стигаш до откритите вещества; 3. Изписваш уравненията по задачата като за всяко уравнение описваш веществата и обясняваш защо протича дадената реакция, както и вида на реакцията. В пълно решените задачи има модел и на логическа задача, виж я. Успех!
Профилна снимка
26.07.2018

Ученик

0
Благодаря Ви!!!
feedback
feedback