Видео урок: Неорганична химия. Задача 102

06:29
279
3
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Ценно! Схематично решение на задача 102 от Сборник за кандидат-студентски изпит по химия на МУ- София, раздел Неорганична химия. В решението е показано и обяснено взаимодействието на Zn, Cu, Ag със солна киселина, конц. HNO3 и CH3COOH. Обяснено е в каква последователност ще се отделят на катода металите, ако разтвор с равни концентрации Cu2+, Ag+, Zn2+ йони се подложи на електролиза. Обсъдена е електролизата на водни разтвори на CaCl2 и AgNO3. Всички отговори са обосновани.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ София. Неорганична химия
Ключови думи:
Цинк, мед, сребро, солна киселина, оцетна киселина, конц.азотна киселина, метални йони, електролиза, калциев дихлорид

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Профилна снимка
09.04.2016

Ученик

+1
Здравейте, госпожо Николова. В училище, когато взимахме цинк госпожата ни каза, че при взаимодействието му с концентрирана азотна киселина се получава NO2, същото каза и за Na, Ca и олово, които също са преди H в РОАМ, това ме обърква и не знам кое е вярно.
Профилна снимка
10.04.2016

Учител на уча.се

+1
Здравей Кристина, взаимодействието на метали с конц. азотна киселина винаги е непредвидимо по отношение на азотсъдържащия продукт, който се получава - може да е всичко - NO2, NО, N2O, N2, NH4NO3. На изпита каквото и да напишете и изравните вярно ще се приеме. Аз съм приела за ваше облекчение да има разделение на металите до водорода - азотен оксид, а тези след водорода - азотен диоксид, с изключение на оловото, което отделя азотен диоксид, за да не се налага да наизустявате всеки метал какво вещество отделя.
Профилна снимка
10.04.2016

Ученик

+1
Благодаря Ви
feedback
feedback