Видео урок: Неорганична химия. Задача 54

10:58
250
8
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Ценно! Схематично решение на задача 54 от раздел Неорганична химия от Сборника за кандидат-студенти по химия за МУ-София. Задача преход. Да се открият веществата А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. Да се изрази хидролизата на меден сулфат и електролизата на воден разтвор на веществото З - меден сулфат. От пирит FeS2 да се получи сярна киселина.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ София. Неорганична химия
Ключови думи:
Преход, водород, вода, натриев оксид, натриева основа, натриев плумбат, натриев метаалуминат, пирит, пържене, серен диоксид, меден сулфат

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Профилна снимка
03.11.2013

Друг

+2
супер урок
Профилна снимка
24.01.2018

Друг

+1
Здравейте, при реакция 10 , в съкратеното йонно уравнение е записано : Cu+2 H2O<----->Cu(OH)2+2H. В предходни задачи на няколко пъти споменавате , че се брои за сериозна грешка ако към Мед добавим Вода, за да получим меден дихидроксид. Вероятно нещо ми е убягнало, щом тук има изключение. Моля, за насока! Предварително благодаря и се извинявам, ако въпроса ми се стори за неуместен. Поздрави!
Профилна снимка
24.01.2018

Учител на Уча.се

+1
Здравей Хрис, сега ще изясним недоразумението. Съкратеното йонно уравнение Cu2+ + 2H2O = Cu(OH)2 + 2H+ се отнася за хидролизата на солта меден сулфат и няма нищо общо с уравнение 10. от задачата. В уравнение 10. е изразено взаимодействие на метала мед Cu с концентрирана сярна киселина. Много опасно е да бъркаш просто вещество Cu с негови йони Cu2+. Това са съвсем различни вещества, с различни свойства... Тъй че няма изключение за взаимодействие на мед с вода...
Профилна снимка
25.01.2018

Друг

+1
Ахааа, много благодаря! :)
Профилна снимка
28.04.2016

Родител на ученик

+1
На 4, 6 и 8 реакция са ОРП, трябва ли да правим баланс и преход на електрони? На 9та реакция не сме записали какъв процес е?
Профилна снимка
29.04.2016

Учител на Уча.се

0
Здравей, предложените решения са схематични - тях давам по един пример за изравняване на ОРП с баланс и преход на електрони - вие сте длъжни да изписвате всичко, необходимо за всеки ОРП. Реакция 6 не е ОРП, внивамай с определяне степените на окисление. За реакция 9 мисля, че е лесно - химично съединяване без промяна в степените на окисление.
Профилна снимка
25.08.2015

Ученик

+1
Защо винаги извършвате електролиза на техническа мед, не е ли правилно по стандартния начин по РОАМ. В сборника ако не се лъжа има само 2 задачи в която искат да извършиме електролиза не техническа мед CuSO4.
Профилна снимка
29.04.2016

Учител на Уча.се

0
Здравей Алекс, презастраховала съм се, защото в задачата е казано да се направи електролиза на воден разтвор на меден сулфат, но не е посочено с какви електроди. Предложението в решението е за да покажете знание, че вида на електродите е от голямо значение при тази електролиза :). Закачка с комисията :).
feedback
feedback