Видео урок: Неорганична химия. Задача 73

06:48
159
9
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Ценно! Схематично решение на задача 73 от Сборник по химия за кандидат-студенти в МУ-София, раздел Неорганична химия. В решението е обсъдено кои от изброените вещества: калциев хидрид, хлор, въглероден оксид, натриев карбонат, азотен диоксид, азотен оксид, калиев бромид, калциев оксид и серен диоксид взаимодействат с вода. Изразени са химични уравнения и е обяснен вида на процесите.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ София. Неорганична химия
Ключови думи:
задача, водородни съединения, взаимодействие с вода, хидролиза, хидролиза на соли, калциев хидрид, неутрални оксиди, конверсия на СО

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (9)
Профилна снимка
08.09.2015

Друг

+1
Госпожо Николова! В учебника Образователни технологии прочетох, че Флуорът реагира с брома и йода като образува интерхалогениди ClF3 и ICl3 като винаги проявява степен на окисление -1. Обяснете ми понятието интерхалогениди. В съединението ICl3 няма флуор - защо тогава е предсавено като интерхалогенид на флуора. Ако разполагате с този учебник, това е информация на стр.163.
Профилна снимка
08.09.2015

Учител на уча.се

+1
Здравей Ася, Интерхалогениди са всички съединение, които се образуват между халогенните елементи. Не е задължително да съдържат флуор, достатъчно е в съединението да участват които и да са два халогенни елемента. В тези бинерни съединения по-силно електроотрицателният елемент приема степен на окисление -1, а другият - изчислена според правилата. Когато участва флуор, тъй като той е най-силно електроотрицателният елемент между всички, то той е винаги от -1 степен на окисление. Тази информация е напълно излишна за КСК и не знам защо е дадена. Именно поради огромната претрупаност с ненужна информация не харесвам учебниците на Образователни технологии.
Профилна снимка
22.08.2018

Ученик

+1
Кратка характеристика на водата за начало не е ли добре да напиша?.. че е амфолит, слаб електролит, мн добър разтворител, дисоцияция спред Б-Л и Арениус и др какво мога да включа?
Профилна снимка
22.08.2018

Ученик

+1
Ca(OH)2 е силна основа, но е неразтворима бяла утайка, нали? Не я дисоциираме.
Профилна снимка
22.08.2018

Учител на уча.се

+1
Здравей Джансел, да, предложението ти за кратка характеристика на водата е добро. Аз бих добавила, че водата може да се разглежда като оксид на водорода или водородно съединение на кислорода. Колкото до калциевата основа положението е следното. Калциевата основа (гасената вар) е малко разтворимо съединение. Когато се ратвори във вода и се остави от сместа се отделят две части - утайка от каша калциева основа, наречена варно мляко, и бистър разтвор, наречен бистра варна вода. Въпросната бистра варна вода е именно разтвора на калциева основа, който се ползва в химическата практика. В този разтвор, който е силен електролит всички кристали калциева основа са дисоциирани на йони. И когато пишем, че работим с калциева основа си я дисоциираме на йони.
Профилна снимка
22.08.2018

Ученик

+1
Много Ви благодаря за важния отговор!
Профилна снимка
24.08.2018

Ученик

+1
Ако разполагам с ключове, може ли да гледам видеата от раздела за химия за кандидат-студенти, след като ми е свършил абонамента?
Профилна снимка
24.08.2018

Учител на уча.се

+2
Здравей Джансел, за да ползваш кандидатстудентските задачи ти трябват само ключове.
Профилна снимка
24.08.2018

Ученик

+1
Благодаря за бързия отговор!
feedback
feedback