Видео урок: Органична химия. Задача 155

04:43
75
8
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Ценно! Схематично решение на задача 155 органична химия от сборник за кандидат-студентски изпит по химия за МУ-София. Изразени са с химични уравнения процесите на окисление на бутан, 3-метилбутен и етилбензен. Дадени са условията за протичане на реакциите и са наименувани продуктите. Разгледани са свойствата на бензоената киселина.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ София. Органична химия
Ключови думи:
окисление, бутан, 3-метилбутен, етилбензен, условия, наименования, бензоена киселина, свойства

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Профилна снимка
13.06.2015

Ученик

+2
какво трябва да съдържа увода към тази задача?
Профилна снимка
14.06.2015

Учител на Уча.се

+1
Здравей Софи, Определение за въглеводороди и за трите класа въглеводороди, чиито са представителите в задачата, след което кратка характеристика на тези въглеводороди.
Профилна снимка
14.06.2015

Ученик

+1
Това ли трябва да се получи? Въглеводородите са най-простите орган. съед., защото молекулите им са съставени само от въглерод и водород. В задачата са представени алкан с права и алкан с разклонена верига, както и ароматен въглеводород-арен. Алканите са наситени въглеводороди, които са свързани с максимален брой водородни атоми, тъй като са свързани само с прости сигма връзки. Дадените в задачата алкани са бутан и 3-метилбутан. За тях са най- характерни заместителните реакции, а окслението се извършва при специялни условия. Арените са циклични вътлеводороди, чиито молекули съдържат ароматно ядро.За тях също са най-халастерни заместителните реакции. При окислението на арените винаги се получава бензоена киселина. Аренът в задачата е етилбензен.
Профилна снимка
14.06.2015

Ученик

+1
Сбъркала съм... 3-метилбутен е алкен с разклонена верига. Алкените са ациклични въглеводороди, като между 2 въглеродни атома в молекулата им има двойна връзка и затова не съдържат максимален брой водородни атоми и са ненаситени. За тях са най-характерни присед реакции, а окислението им може да бъде умерено и енегрично. При умереното окисление се получава с разтвор на калиев перманганат , а енергичното при наряване и наличие на кат. сярна киселина.
Профилна снимка
14.06.2015

Учител на Уча.се

+1
Да, нещо такова, допълвам, че когато даваш определение за даден клас съединения е хубаво да дадеш и общата формула за съответния хомоложен ред. В определението за алкилбензени трябва да включиш задължително и определение за бензеново (ароматно) ядро :)
Профилна снимка
14.06.2015

Ученик

+1
благодаря!
Профилна снимка
09.01.2016

Ученик

+1
Госпожо,как се окисляват алкани? При окиселния продуктите как се определят... ?
Профилна снимка
09.01.2016

Учител на Уча.се

+1
Здравей Алекс, алкани се окисляват много трудно, с кислород от въздуха, при нагряване, в присъствие на Mn2+ соли. Получава се най-често смес от две карбоксилни киселини, след като веригата на изходния алкан се къса в средата. По задачи се дава най-често окисление на бутан, което е технически метод за получаване на оцетна киселина.
feedback
feedback