Видео урок: Пълно решение! Неорганична химия. Задача 71

07:17
391
12
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Ценно! Пълно решение на задача 71 от Сборник по химия за кандидат-студенти в МУ-София, раздел Неорганична химия. Задача по аналитична химия, в която е показано как да се разпознаят с един реактив разтвори на: а) меден сулфат, амониев хлорид и железен тринитрат и б) натриев карбонат, динатриев сулфид и сребърен нитрат. Като реактиви за разпознаване на солите в подточка А) е използвана натриева основа, а за подточка Б) - солна киселина. В решението са записани всички уравнения и обясненията към тях.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ София. Неорганична химия
Ключови думи:
Аналитична химия, качествени реакции, ЙОР, кратко йонно уравнение, разпознаване на соли, доказване на йони, натриева основа, солна киселина

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (12)
Профилна снимка
03.08.2015

Друг

+1
Защо не сте написали уравнението, с което доказвате нитратните йони? Само описанието достатъчно ли е?
Профилна снимка
04.08.2015

Учител на Уча.се

+2
Здравей Ася, До скоро беше достатъчно, но тъй като конкуренцията при кандидатстването на момичетата стана много сериозна е хубаво вече да изписвате уравнението: 2NO3- + 4H+ + 2e- --> 2NO2 +2H2O
Профилна снимка
04.08.2015

Друг

+1
Нали с медни стружки и к. сярна киселина се доказват нитратните йони? В уравнението водородните йони са в резултат на дисоциацията на сярната киселина, а тези 2е- от медните атоми ли идват? Не трябва ли и те да присъстват в уравнението?
Профилна снимка
04.08.2015

Учител на Уча.се

+1
Здравей Ася, Двата електрона се приемат от N+5 (в нитратния йон) за да се превърне в N+4 в азотния диоксид. Това, което съм изписала е съкратеното електронно-йонно уравнение на действителния процес, който се случва с нитратните йони, за да могат да бъдат доказани по образуващия се азотен диоксид. Останалата част от уравнението - медта, сулфатните йони - те не играят никаква роля и затова считам, че това уравнение, което давам е достатъчно.
Профилна снимка
04.08.2015

Друг

+1
Сега вече ми стана ясно! Благодаря!
Профилна снимка
07.09.2017

Ученик

+1
Това уравнение достатъчно ли е за доказването на нитратните йони?
Профилна снимка
07.09.2017

Учител на Уча.се

+1
Здравей, Арияна, ето ти по-пълно уравнение: Cu + 2NO3- + 4H+ + 2 e- --> Cu2+ + 2NO2 + 2H2O
Профилна снимка
28.07.2014

Ученик

+1
Сол на слаба киселина може ли да взаимодейства със силни киселини? Става въпрос за Na2CO3 i HCl :)
Профилна снимка
28.07.2014

Учител на Уча.се

+1
Здравей Гергана, Солите на по-слаби и летливи или нетрайни киселини взаимодействат с по-силни киселини. Въглеродната киселина е нетрайна киселина, следователно солите и могат да взаимодействат с по-силни киселини. Тази реакция е съпътствана с шумно отделяне на въглероден диоксид (шуптене), поради което в аналитичната химия се нарича "шумяща проба".
Профилна снимка
08.04.2018

Ученик

+1
Здравейте, Госпожо Николова! Текстът,който сте написали е изцяло пълното решение на задачата/според Вас/, нали? И в началото определението за анал. химия трябва ли да включа? За начало трябва ли да опиша веществата../силен;слаб електролит/ ? Тепърва започвам да се подготвя, затова извинете ако въпросите са глупави...
Профилна снимка
08.04.2018

Учител на Уча.се

+1
Здравей Джансел, няма глупави въпроси. Щом сега започваш да се готвиш ще питаш за всичко, което не ти е ясно. В пълните решения съм дало моето виждане какво трябва да се напише по задачата. Мисля, че това е достатъчно, все пак задачата трябва да се напише за 1 час.
Профилна снимка
08.04.2018

Ученик

+1
Благодаря за отговора!
feedback
feedback