Видео урок: Органична химия. Задача 101

04:05
112
8
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Ценно! Схематично решение на задача 101 органична химия от сборник за кандидат-студентски изпит по химия за МУ-София. Написани са формулите и наименованията на всички изомери на третия член на хомоложния ред на алкените. Определен е вида на изомерите. Присъединен е HBr към всички изомери. Описано е как да се резличат опитно хексен, бензен и толуен. Всички изводи да илюстрирани с химични уравнения.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ София. Органична химия
Ключови думи:
трети член на хомоложния ред на алкени, изомери, присъединяване на бромоводород, различаване на хексен, бензен и толуен

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Профилна снимка
22.03.2016

Друг

+1
Правилно ли е определението ми за геометрична изомерия: "Геометричната изомерия е вид пространствена изомерия, която се наблюдава, когато два въглеродни атома са свързани с двойна връзка и при всеки от тях има два различни заместителя. Изомерите се различават по разположението на заместителите спрямо равнината на пи връзката. Нарича се още цис-транс изомерия. Геометричните изомери имат различни физични свойства. Транс-изомерите са по-стабилни поради липсата на пространствено пречене и диполен момент.". Водородните атоми не са заместители, а според моето определение излиза, че са. И не става ясно дали заместителите могат да бъдат 4 различни, или два различни (например метилова и карбоксилна група) и два водородни. Нещо не ми харесва...
Профилна снимка
23.03.2016

Учител на уча.се

+1
Здравей Панда, определението е добро, водородните атоми могат да се приемат като заместители, тъй като и въглеводородните остатъци всъщност не са заместители... Можеш да добавиш, че още се нарича пи-диастереомерия, а съответните изомери Z(съответства на цис) и Е (съответства на транс). Това е новата номенклатура на тази изомерия по IUPAC. Това само за да блеснеш в очите на проверяващите... :)
Профилна снимка
18.01.2016

Ученик

+1
Обезцветяването на бромна вода не е ли качествена реакция за доказване на алкени и алкини ?
Профилна снимка
18.01.2016

Ученик

+1
Да попитам също така, дали може вместо с Br2, да докажеме алкенът с HBr, и останалите по-горепосочените начини.
Профилна снимка
19.01.2016

Учител на уча.се

+1
Здравей Алекс, обезцветяването на бромна вода е качествена реакция за доказване на сложна въглерод-въглеродна връзка, а не само за алкени и алкини. Например двойната връзка в пропеновата киселина може да се докаже с бромна вода.
Профилна снимка
19.01.2016

Учител на уча.се

+1
Реакцията с бромна вода се използва като качествена поради видимия външен признак - промяна на изходния жълт цвят на бромната вода, който в резултат на реакцията изчезва. Бромоводородът е безцветен, както и получения продукт. По какво ще докажеш, че реакция е протекла?
Профилна снимка
19.01.2016

Ученик

+1
Разбирам, но по този начин бензена и алкена обезцветяват бромната вода. Не трябва ли да се различат ?
Профилна снимка
19.01.2016

Учител на уча.се

+1
Моля, Алекс, бензенът не обезцветява бромна вода... Това, че реагира с бром не означава, че обезцветява бромна вода....
feedback
feedback