Видео урок: Органична химия. Задача 23

05:14
100
9
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Ценно! Схематично решение на задача 23 от сборник за кандидат-студентски изпит по химия на МУ-София, раздел Органична химия. Показано е между кои от посочените вещества може да протече химична реакция: мравчена киселина, меден дихидроксид, глюкоза, вода, дисребърен оксид ( амонячен разтвор), метилов естер на пропановата киселина. Написани са химични уравнения на познатите взаимодействия и наименованията на съединенията. Определен е вида на химичните взаимодействия.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ София. Органична химия
Ключови думи:
възможни реакции, мравчена киселина, меден дихидроксид, глюкоза, амонячен р-р на сребърен оксид, метилов естер на пропанова киселина, вода

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (9)
Профилна снимка
28.07.2017

Друг

+1
Увод
Профилна снимка
29.07.2017

Учител на Уча.се

0
Здравей Свет, уводът тук може да е нещо много общо. Например, че органичната химия е дял от химията, който изучава съединения на въглерода без СО, СО2, Н2СО3 и солите и;, че най простите органични съединения са въглеводородите, а всички други органични съединения може да се разгледат като производни на въглеводородите. След което влизаш в задачата и класифицираш дадените органични вещества.
Профилна снимка
26.02.2017

Ученик

+1
Здравейте, госпожо! Какво е натриев стеарат и каква е химичната му формула?
Профилна снимка
26.02.2017

Учител на Уча.се

0
Здравей Кристина, пропуснала си урока за висши мастни киселини и сапуни? C17H35COONa е натриева сол на висшата мастна киселина стеаринова киселина (октадеканова киселина). Солта е основна съставна част на обикновения, твърд сапун.
Профилна снимка
03.03.2017

Ученик

+1
Благодаря. Относно 165 задача НХ, бихте ли ми обяснили как влияят силните електролити за благоприятстване на неутрализацията?
Профилна снимка
03.03.2017

Учител на Уча.се

0
Разгледай подробно и внимателно хидролизата като равновесен процес. Научи как промяната на външни фактори влияе върху равновесието (принцип на ЛШБ). Сега вече си готова да разсъждаваш.... Когато средата ти е основна и прибавиш да речем силна основа, основата се дисоциира като дава хидроксидни йони. По този начин качваш концентрацията на хидроксидните йони, които са продукт при хидролизата и равновесието се измества по посока на обратната реакция- неутрализация. Ако добавиш пък киселина, тя дава водородни йони, които ще свържат част от хидроксидните йони в слабия електролит вода. Така концентрацията на хидроксидните йони се намалява и равновесието се измества по посока на хидролизата. Ако разтворът на солта с киселинен характер влиянието на силен електролит е обратното - киселината забавя хидролизата, а основата благоприятства.
Профилна снимка
04.03.2017

Ученик

+1
Благодаря ви!
Профилна снимка
09.03.2017

Ученик

+1
Здравейте, госпожо! Тъй като не открих задача 36 (OX), ще ви попитам под това видео. Бензоената киселина е по-силна от фенол, защото (-I COOH)>(-I OH). Вярно ли е разсъждението ми?
Профилна снимка
09.03.2017

Учител на Уча.се

+2
Здравей Кристина, не това е причината. Във фенола имаш допълнително поляризиране на връзката от положителния мезомерен ефект на хидроксилната група. В бензоената киселина имаш спрягане на пи електронната плътност на двойната връзка с р-електроните на кислородния атом в карбоксилната група. Това изтегля силно електронната плътност към карбонилния кислороден атом и много силно поляризира връзката О-Н Това поляризиране е много по-силно от поляризирането на същата връзка във Фенола. На това се дължи разликата в киселинните свойства.
feedback
feedback