Физика

7. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Електричество и магнетизъм

Трети раздел

Светлина и звук

Четвърти раздел

От атома до Космоса

Пети раздел

Годишен преговор

Шести раздел

Стара програма

8. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Неравномерно движение

Трети раздел

Принципи на механиката

Четвърти раздел

Механична работа и енергия

Пети раздел

Прости механизми

Шести раздел

Механика на течности и газове

Седми раздел

Топлинно движение

Осми раздел

Топлообмен. Преходи между състоянията на веществата

Девети раздел

Първи принцип на термодинамиката

Десети раздел

Процеси с идеален газ

Единайсети раздел

Топлинни машини

Дванайсети раздел

Годишен преговор

Тринайсети раздел

Стара програма

9. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Електричен ток

Трети раздел

Механични трептения и вълни

Четвърти раздел

Годишен преговор

Пети раздел

Стара програма

10. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Електромагнитни явления

Трети раздел

Светлина

Четвърти раздел

От атома до Космоса

Пети раздел

Годишен преговор

Шести раздел

Стара програма

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се