Физика

7. клас

Първи раздел

Електричество и магнетизъм

Втори раздел

Светлина и звук

Трети раздел

От атома до Космоса

Четвърти раздел

Стара програма

8. клас

Първи раздел

Неравномерно движение

Втори раздел

Принципи на механиката

Трети раздел

Механична работа и енергия

Четвърти раздел

Прости механизми

Пети раздел

Механика на течности и газове

Шести раздел

Топлинно движение

Седми раздел

Топлообмен. Преходи между състоянията на веществата

Осми раздел

Първи принцип на термодинамиката

Девети раздел

Процеси с идеален газ

Десети раздел

Топлинни машини

Единайсети раздел

Стара програма

9. клас

Първи раздел

Електричен ток

Втори раздел

Механични трептения и вълни

10. клас

Първи раздел

Електромагнитни явления

Втори раздел

Светлина

Трети раздел

От атома до Космоса

Четвърти раздел

Стара програма

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се