Физика

7. клас

Първи раздел

Електричество и магнетизъм

Втори раздел

Светлина и звук

Трети раздел

От атома до Космоса

Четвърти раздел

Годишен преговор

Пети раздел

Стара програма

8. клас

Първи раздел

Неравномерно движение

Втори раздел

Принципи на механиката

Трети раздел

Механична работа и енергия

Четвърти раздел

Прости механизми

Пети раздел

Механика на течности и газове

Шести раздел

Топлинно движение

Седми раздел

Топлообмен. Преходи между състоянията на веществата

Осми раздел

Първи принцип на термодинамиката

Девети раздел

Процеси с идеален газ

Десети раздел

Топлинни машини

Единайсети раздел

Стара програма

9. клас

Първи раздел

Електричен ток

Втори раздел

Механични трептения и вълни

Трети раздел

Стара програма

10. клас

Първи раздел

Електромагнитни явления

Втори раздел

Светлина

Трети раздел

От атома до Космоса

Четвърти раздел

Годишен преговор

Пети раздел

Стара програма

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се