new-logo

Тест: Последователно свързване на консуматори. Решаване на задачи

Тест

Онлайн тестът „Електрически вериги. Задачи - част 1“ по физика за 7. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какви закономерности за електрическите вериги сте изучили? Можете ли да ги прилагате в различни ситуации? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовкатата ви по темата „Електричество и магнетизъм“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище. Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Подредете правилно частите на изречението, за да получите вярно твърдение.
  • Указание: Посоката на тока е противоположна на посоката на движение на електроните.
2
Амперметърът се свързва така, че през него и всички останали елементи трябва да тече един и същ ток.
  • Вярно ли е, че амперметърът се свързва успоредно в електрическата верига?
3
Кой израз се отнася за успоредно свързани консуматори?
4
Кой израз се отнася за напрежението на последователно свързани източници?
5
При успоредно свързани консуматори общият ток се разделя и част от него минава през единия консуматор, а останалата част - през другия.
6
Амперметърът A2, показан на фигурата, измерва ток 3 А. Какъв ток измерва амперметърът A1?
7
Волтметърът V1, показан на фигурата, измерва напрежение 2 V. Какво напрежение измерва волтметър V1?
8
Два резистора са свързани успоредно. Първият резистор е със съпротивление R1=8\Omega , а вторият има съпротивление R2=12\Omega . Колко е еквивалентното съпротивление?
  • Указание: Не забравяйте да приведете под общ знаменател.
9
Два резистора са свързани последователно. Първият резистор има съпротивление 15 Ω, а вторият е със съпротивление 30 Ω. Колко е еквивалентното съпротивление?
10
Еквивалентното съпротивление на два последователно свързани консуматора с еднакви съпротивления е 18 Ω. Какво е съпротивлението на всеки от консуматорите?
11
Какво е напрежението върху всяка една от лампите на фигурата?
  • Указание: Общото напрежение от двете батерии се разпределя по равно върху лампите.
12
Какво е напрежението върху всяка от лампите на фигурата?
  • Указание: Общото напрежение на батериите е колкото напрежението на всяка батерия. То се разпределя по равно върху всяка лампа.
13
В кой от отговорите са дадени верните стойности на съответните токове?
14
В електрическа верига са свързани последователно две еднакви лампи. При напрежение 4 V на източника през лампите протича ток 2 А. Какво е съпротивлението на всяка от лампите?
  • Указание: Чрез закон на Ом пресметнете общото съпротивление на лампите. След това намерете съпротивлението на всяка от лампите.
15
Какво е показанието на амперметъра от фигурата?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (49)
feedback
feedback