logo

Тест: Последователно свързване на консуматори. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В електрическа верига посоката на тока е от положителния към отрицателния полюс на източника.
2
През последователно свързани консуматори тече различен ток.
3
Коя е грешната формула?
4
На какво е равно общото напрежение на последователно свързани консуматори?
5
Къде са написани вярно комбинациите величина – мерна единица?
6
На кои от схемите лампите са свързани последователно към източника на напрежение?
7
Волтметърът V1, показан на фигурата, измерва напрежение 2 V. Какво напрежение измерва волтметър V1?
8
Два резистора със съпротивления R1=R и R2=2R са свързани последователно в електрическа верига. За общото напрежение U е вярно:
9
Устройството за дистанционно управление на телевизор се захранва с две батерии, всяка с напрежение 1,5 V. Колко е напрежението, при което работи устройството, ако двете батерии са свързани последователно?
10
Сравни токовете, които измерват трите амперметъра.
11
Верен ли е следният израз: 250\, k\Omega \, <\, 25.10^5\, \Omega?
12
Какво е напрежението върху всяка от лампите на фигурата?
13
Волтметърът V1 от електрическата верига измерва напрежение 2\, V. Волтметърът V измерва напрежение 3\, V. Съпротивлението на консуматор 1 е 20\, \Omega. Да се определи:
  • напрежението, което измерва волтметър V2;
  • токът във веригата;
  • съпротивлението на втория консуматор.
  • На празните места запиши отговорите с цяло число или десетична дроб.
14
В електрическа верига са свързани последователно две еднакви лампи. При напрежение 4 V на източника през лампите протича ток 2 А. Какво е съпротивлението на всяка от лампите?
  • На празното място запиши отговора с число.
15
Какво е показанието на амперметъра от фигурата?
  • Запиши на празното място отговора с число.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 7. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Можеш ли да разпознаваш последователното свързване? Какъв ток тече през последователно свързани консуматори? На какво е равно общото напрежение? Ще упражниш връзката между ток, напрежение и съпротивление. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се