logo

Тест: Последователно свързване на източници на напрежение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Батериите са източници на:
2
Кое от посочените устройства НЕ е източник на електрично напрежение?
3
Движещата се част на генератора се нарича ротор.
4
При последователно свързване батериите се свързват една след друга с разноименните си полюси.
5
При последователно свързване на източници техните напрежения се:
6
Кои знаци трябва да се запишат в квадратчетата до двата полюса на батерията?
  • Подреди правилно изречението.
7
Последователно свързване на източници използваме, когато искаме да получим:
8
Последователно ли са свързани батериите във фенерчето, показано на фигурата?
9
Какво напрежение измерва волтметърът от фигурата?
10
От колко акумулаторни клетки с напрежение 2 V може да се получи източник с напрежение 36 V?
11
Какво е напрежението върху лампата от фигурата?
12
Двете батерии от фигурата са еднакви, но едната е нова, а другата е изтощена. Батерия 1 има напрежение 4,5 V. Колко е напрежението на батерия 2, ако показанието на волтметъра е 7 V?
13
Колко е напрежението, което измерва волтметърът от фигурата?
  • На празното място запиши числения отговор.
14
На фигурата е показано разположението на батериите в радиоприемник. Всяка батерия е с напрежение 1,5 V. При какво напрежение работи радиоприемникът?
  • На празното място запиши числения отговор.
15
Определи тока, който измерва амперметърът от фигурата.
  • На празното място запиши отговора с десетична дроб, без да закръгляш (до третия знак след запетаята).

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 7. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Знаеш ли кои устройства са източници на напрежение? Каква е разликата между генератори и батерии? Как се съединяват източниците, за да се получи последователно свързване? Как се намира общото напрежение? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се