new-logo

Тест: Използване на ядрената енергия

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои са основните източници на енергия за промишлеността?
2
При деленето на едно ядро на уран-235 се получават:
3
Какво представлява верижната реакция?
  • Отговорът се крие в правилната подредба на изречението.
4
Ядрените реактори са устройства, в които се осъществяват управляеми реакции на делене на ядрата на урана.
5
За надеждна защита от радиоактивните лъчения, реакторите на АЕЦ са изградени от три бариери. Кои са те?
6
На фигурата е представена верижна реакция на делене на уран-235.
7
Какви функции изпълнява водата в ядрените реактори?
8
Неутроните (кръгчетата със зелен цвят на фигурата), получени при деленето на дадено ядро уран-235, не могат да предизвикват делене на нови ядра.
9
За да се използва ядрената енергия за мирни цели, трябва да се контролира скоростта на реакцията.
10
Посочете невярното твърдение.
11
Коя от посочените фигури е реакция на ядрен синтез?
12
Къде се поставят регулиращите пръчки?
13
В атомните електроцентрали се получава електрична енергия от:
14
На 26 април 1986г. в Чернобилската АЕЦ, Украйна, се случва най-тежката в историята авария на ядрената енергетика. Какви са последиците от радиоактивните отпадъци?
15
Ядро уран- 235 поглъща един неутрон и след това се разцепва на две части. Едната част е ядро с масово число 94. Колко е масовото число на второто ядро, продукт на деленето? При деленето се отделят 2 неутрона.
  • Указание: При ядрените реакции се запазва общият брой на протоните и неутроните. Това означава, че сумата от броя на неутроните и масовото число преди реакцията трябва да е равна на сумата от броя на неутроните и масовите числа след реакцията.

Описание на теста

В онлайн теста "Използване на ядрената енергия" по физика 7. клас ви очакват задачи, с които да затвърдите знанията си за верижна реакция на делене и за ядрен синтез; за основните елементи на един реактор; за това къде се използва ядрената енергия, която се отделя при деленето на уран-235. Вече знаете, че в атомните ядра е скрита огромна енергия, част от която може да се използва и за мирни цели. Но до какви неприятни последици може да доведе безотговорното й контролиране? Подготвени са и малко по-трудни задачи, които могат и логически да се решат. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (35)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се