logo

Тест: Използване на ядрената енергия

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Енергията на атомното ядро, която се отделя при ядрени превръщания, се нарича ядрена енергия.
2
При деленето на едно ядро на уран-235 се получават:
3
Какво представлява верижната реакция?
  • Отговорът се крие в правилната подредба на изречението.
4
Ядрените реактори са устройствата, в които се осъществява управляема реакция на делене на ядрата на урана.
5
За надеждна защита от радиоактивните лъчения реакторите на АЕЦ са изградени от три бариери. Кои са те?
6
На фигурата е представена верижна реакция на делене на уран-235.
7
Какви функции изпълнява водата в ядрените реактори?
8
Неутроните (кръгчетата със зелен цвят на фигурата), получени при деленето на дадено ядро уран-235, не могат да предизвикват делене на нови ядра.
9
За да се използва ядрената енергия за мирни цели, трябва да се контролира скоростта на реакцията.
10
Посочи НЕВЯРНОТО твърдение.
11
За какво се използват регулиращите пръчки в ядрените реактори?
12
Къде се поставят регулиращите пръчки?
13
В атомните електроцентрали се получава електрична енергия от:
14
Ядро уран- 235 поглъща един неутрон и след това се разцепва на две части. Едната част е ядро с масово число 141. Колко е масовото число на второто ядро, продукт на деленето? При деленето се отделят 3 неутрона.
  • Указание: При ядрените реакции се запазва общият брой на протоните и неутроните. Това означава, че сумата от броя на неутроните и масовото число преди реакцията трябва да е равна на сумата от броя на неутроните и масовите числа след реакцията.
15
Ядро уран-235 поглъща един неутрон и след това се разцепва на две части. Едната част е ядро с масово число 94. Колко е масовото число на второто ядро, продукт на деленето? При деленето се отделят 2 неутрона.
  • Указание: При ядрените реакции се запазва общият брой на протоните и неутроните. Това означава, че сумата от броя на неутроните и масовото число преди реакцията трябва да е равна на сумата от броя на неутроните и масовите числа след реакцията.

Описание на теста

Онлайн тестът върху използване на ядрената енергия по физика и астрономия за 7. клас ще ти помогне да упражниш всичко важно по темата. Научи ли как ядрената енергия може да се използва за мирни цели? Ще разбереш дали научи и как се постига деленето на урана и какво е верижна реакция. Разбра ли какво може да стане, ако не се контролира нейната скорост? Научи ли какво е устройството и какъв е принципът на работа на ядрения реактор? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се