new-logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои от показаните на фигурите тела са източници на звук?
2
Колко херца е честотата на звука, който човешкото ухо може да възприеме?
3
Вярно ли е, че електричната енергия във високоговорителя се превръща в звук?
4
В кои от изброените среди може да премине звукът?
5
При разпространението на звука в тромпета се извършва:
6
Източници на звук, възприемащ се от стандартното човешко ухо могат да бъдат:
7
Кое твърдение за звука НЕ е вярно?
  • Звукът ...
8
 На фигурата са показани два камертона. Клонките им ще станат източници на звук, след като:
9
Звукът се разпространява във въздух със скорост 340 m/s , а във вода- 1 480 m/s. Колко пъти скоростта на звука във водата е по-голяма от тази във въздуха?  
10
Причината човечето да чува звука на камертона е, че той предизвиква трептения със същата честота на частиците на въздуха.  
11
Ще се чува ли метална струна, трептяща с честота 10 Hz?
12
Камертон трепти с честота \nu . Честотата на звука, който издава камертонът, е:
13
Ще започне ли да трепти лекото хартиено топче, окачено на нишка, след като го поставим вътре в кристалната чаша без да се допира в нея и чукнем с лъжичка по стените й?
14
След блясването на светкавицата, наблюдател, който се намира на разстояние 1 360 m, чува гръм. След колко време се чува гърмът от наблюдателя, ако звукът се разпространява във въздуха?
15
Сравнете времето за разпространение на звука по въздуха с времето по железопътни релси, ако скоростта на звука в желязото (Fe) е 5 100 m/s, а във въздуха (vazd) е 340m/s.
  • И двата звука изминават едно и също разстояние s (път = време . скорост).

Описание на теста

С онлайн теста по Физика за 7. клас "Звук" ще затвърдите знанията си за това: - какво представляват инфразвука, обикновения звук и ултразвука; - кои са източниците на звук; - в какви среди може да се разпространява звука; - звуковата вълна не пренася вещество; - скоростта на звука е различна в различните материални среди. Учете и се забавлявайте с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (35)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се