logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои от показаните на фигурите тела са източници на звук?
2
Звукът се разпространява във вакуум.
3
Отразеният звук се нарича ехо.
4
В кои от изброените среди може да премине звукът?
5
Скоростта, с която звуковата вълна се отдалечава от своя източник, се нарича скорост на звука.
6
Можем ли да чуем звук на Луната?
7
Кое твърдение за звука НЕ е вярно?
  • Звукът:
8
На фигурата са показани два камертона. Пластините им ще станат източници на звук, след като:
9
Звукът се разпространява във въздух със скорост 343 m/s, а във вода със скорост 1493 m/s. Колко пъти скоростта на звука във водата е по-голяма от тази във въздуха?
10
Причината човечето да чува звука на камертона е, че той предизвиква трептения със същата честота на частиците на въздуха около него.
11
Свържи съответните части, за да получиш правилни изречения.
12
Камертон трепти с честота \nu. Честотата на звука, който издава камертонът, е:
13
Ще започне ли да трепти лекото хартиено топче, окачено на нишка, след като го поставим вътре в кристалната чаша, без да се допира в нея и чукнем с лъжичка по стените ѝ?
14
Звук преминава от въздух във вода. Коя величина ще се измени - честотата на звука или скоростта на звука?
15
В сравнение с (1), звукът се движи около 4 пъти по-бързо във (2) и около 15 пъти по-бързо в (3).
  • На кой ред е показана правилната комбинация?

Описание на теста

Онлайн тестът върху звук по физика и астрономия за 7. клас ще ти помогне да упражниш всичко важно за звука. Научи ли кои са източниците на звук? Къде се разпространява звукът? Разбра ли дали звукът се разпространява в трите агрегатни състояния? От какво зависи скоростта на звука? Ще се упражниш и върху най-често наблюдаваните явления при разпространението на звука – отражение и поглъщане. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се