logo

Тест: Закон на Ом

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое твърдение за електричното съпротивление е най-точно?
2
Коя от посочените формули изразява закона на Ом?
3
Величината R в закона на Ом се нарича:
4
В какви единици се измерва съпротивлението на проводниците?
5
Резисторите са електрически елементи с постоянно съпротивление.
6
На какво е равен 1Ω?
7
Колкото по-малко напрежение подадем на един проводник, толкова по-голям ток протича през него. Указание: Напрежението и токът са правопропорционални.
8
През лампа, свързана към батерия с напрежение 4,5 V, тече ток 0,3 А. Колко е електричното съпротивление на лампата?
9
При какво напрежение работи лампа със съпротивление 30 Ω, ако токът през нея е 0,2 А?
10
Какъв ток протича през ютия със съпротивление 50 Ω, която работи при напрежение 220 V?
11
Две лампи с нагреваема жичка са предназначени за еднакво напрежение 4,5 V. Но токът в едната лампа е 0,18 А, а в другата - 0,28 А. От какво се определя различният ток в двете лампи?
12
Съединителните проводници, които се използват за свързване на електрически вериги, трябва да имат много малко съпротивление.
13
Ако на резистор е подадено напрежение 12 V, през него протича ток 0,8 А. Какво напрежение трябва да се подаде на резистора, за да протече ток 0,4 А?
14
На фигурата са дадени две схеми. Пресметнете и запишете кои стойности трябва да се попълнят на отбелязаните с 1 и 2 места.
  • Указание: Използвайте закона на Ом, за да пресметнете напрежението на първата схема и съпротивлението на втората схема.
 
15
Определете напрежението в краищата на проводник, ако през напречното му сечение за 90 s преминават 45 С електричен заряд. Съпротивлението на проводника е 50 Ω.

Описание на теста

Онлайн тестът „Закон на Ом“ по физика за 7. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво е електрично съпротивление? Коя е единицата за електрично съпротивление? Какво гласи законът на Ом? За какво служат резисторите и реостатите? Тестът  ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Електричество и магнетизъм“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се