new-logo

Тест: Мощност на електричния ток

Тест

Онлайн тестът „Мощност на електричния ток“ по физика за 7. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво е мощност? От какво зависи мощността на тока? Кои единици за енергия познавате? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовкатата ви по темата „Електричество и магнетизъм“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Подредете правилно частите от изречението така, че да получите вярно твърдение.
2
С кои формули може да се пресметне мощност?
3
Мерната единица за мощност е:
4
Ако умножим мощност, изразена в киловат (kW) и време, изразено в час (h), ще получим отговор с мерна единица киловатчас (kWh).
  • Киловатчас (kWh) е единица за:
5
Електромерът, показан на фигурата измерва ....... в киловатчас (kWh).
  • Кой отговор ще поставите на празното място?
6
С кое от изброените равенства може да се изрази единицата ват?
7
Върху електроуредите се отбелязва тяхната:
8
Колко е мощността на тока в електромотор, който работи при напрежение 220 V и консумира ток 10 А?
9
Лампата на велосипед се захранва от динамо с мощност P = 0,5 W и напрежение U = 2,5 V. Колко е токът I, който протича през лампата?
10
За какво напрежение е предназначен консуматор с мощност 36 W, който консумира ток 2 А?
11
Каква е консумираната електроенергия от нагревател с мощност 1 000 W за 10 минути?
12
Тъй като 1 kW = 1 000 W  и 1 h = 3 600 s, като ги умножим ще получим един киловатчас на колко джаула е равен.
  • Кое от посочените равенства е вярно?
13
Когато е включена фурната на електрическата печка, за 2 часа показанието на електромера се променя от 324 655 на 324 659. Колко е мощността на нагревателите на фурната?
  • Указание: Като извадите двете показания на електромера, ще получите консумираната електроенергия в киловатчас.
14
Предпазителят на една верига в жилищен дом (U = 220 V) е за максимален ток 6 А. Можете ли да включите в мрежата една електрическа печка с мощност P = 2 kW, без да изгори предпазителят?
  • Указание: Пресметнете тока и го сравнете с максималния ток 6 А.
15
Колко време трябва да работи електродвигател с мощност 250 W, за да преобразува енергия 1 kWh?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (32)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се