logo

Тест: Годишен преговор. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
При последователно свързване на източници се съединяват разноименните им полюси.
2
Волтметърът се свързва (1) на консуматорите и източниците, а амперметърът се свързва (2).
  • Кои думи ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
3
На фигурата е дадено успоредно свързване на две батерии.
  • Вярно ли е, че при успоредно свързване се съединяват едноименните им полюси?
4
По коя формула се определя големината на електричния ток?
5
Посоката на тока е от отрицателния към положителния полюс на източника.
6
Допусната ли е грешка в дадената електрическа верига?
7
Къде е допусната грешка в схемата на електрическата верига?
8
Пораженията върху човешкия организъм зависят от стойността на напрежението.
9
Вярно ли е, че най-опасно е преминаване на ток през вътрешните органи на човека?
10
Вярно ли е, че 20\: kW=2000\: W?
11
През електрическа печка протича ток с големина I=20\: A при напрежение U=220\: V.
  • Мощността на тока е:
12
Каква е консумираната електроенергия от нагревател с мощност 1000 W за 10 минути?
13
Каква максимална мощност можеш да консумираш от електрическата мрежа, ако използваш предпазител 25 A?
14
Включваш котлон към електрическата мрежа. Пресметни количеството топлина, което нагревателят на котлона отделя за 3 минути, ако през него тече ток 6 А.
  • Запиши отговора си като десетична дроб с точност до десетите.
15
През нагревател със съпротивление 25\, \Omega тече ток 2\, A.
  • Какво количество топлина се отделя в нагревателя за един час?
  • Запиши отговора си като число.

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 7. клас ще се подготвиш за края на учебната година, като си припомниш най-важното от изученото през годината. Ще упражниш знанията си за електричните вериги и техните схеми, полюсите на източника и посоката на тока. Ще решаваш задачи за мощност и напрежение. Ще си припомниш как да използваш закона на Джаул-Ленц. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се