logo

Тест: Успоредно свързване на консуматори. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Избери правилния запис на единиците за електричен ток, напрежение и съпротивление в същата последователност като посочените величини.
2
При успоредно свързване на консуматори има разклонения.
3
При успоредно свързани консуматори общият ток се разделя и част от него минава през единия консуматор, а останалата част – през другия.
4
Върху успоредно свързани консуматори напрежението е едно и също.
5
Формулата за съпротивление е R=I.U.
6
На коя схема от фигурата консуматорите са свързани успоредно?
7
Два консуматора са свързани успоредно. По-силен ток тече през консуматора с по-голямо съпротивление.
8
Напрежението върху всяка една от лампите е:
9
Дадени са схемите на две електрически вериги. В коя от тях консуматорите R1 и R2 са свързани успоредно?
10
През кои амперметри от схемата тече електричен ток, когато ключът K е отворен?
11
Амперметър A измерва ток 12 А, а амперметър A1 измерва ток 4 А. Какъв ток измерва амперметър A2?
12
Посоката на кой от токовете на схемата е означена грешно?
13
Колко ампера е токът, който измерва амперметърът от фигурата?
  • На празното място запиши отговора с десетична дроб, изразена до втория знак след запетаята.
14
Съпротивленията на двата консуматора от фигурата са R1=3\, \Omega и R2=6\, \Omega. Напрежението на батерията е U=6\, V. Да се определят:
  • токовете I1 и I2 през двата консуматора;
  • токът I, който се черпи от батерията.
  • На празните места запиши отговорите с числа. 
15
Единият амперметър от веригата, показана на схемата, измерва ток I1, а другият – ток 3I1. Да се определи съпротивлението на втория резистор.
  • На празното място запиши отговора с число.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 7. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Има ли разклонения във верига с успоредно свързани консуматори? Можеш ли да различаваш последователно и успоредно свързване? Знаеш ли как се определя общият ток? Запомни ли, че върху успоредно свързани консуматори напрежението е едно и също? Можеш ли да прилагаш връзката между съпротивление, ток и напрежение? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се