new-logo

Тест: Успоредно свързване на консуматори. Решаване на задачи

Тест

Онлайн тестът „Електрически вериги. Задачи - част 2“ по физика за 7. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Как се намира еквивалентно съпротивление при последователно и успоредно свързване? Как се решават задачи със смесено свързване? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовкатата ви по темата „Електричество и магнетизъм“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Изберете правилния запис на единиците за електричен ток, напрежение и съпротивление в същата последователност като посочените величини.
2
Подредете правилно частите от изречението, за да получите вярно твърдение.
3
Коя физична величина е една и съща във всички участъци на верига с последователно свързани консуматори?
4
Общото (еквивалентно) съпротивление на два последователно свързани консуматора може да се намери по формулата:
5
Общото (еквивалентно) съпротивление на два успоредно свързани консуматора може да се намери по формулата:
6
На коя схема от фигурата консуматорите са свързани успоредно?
7
Два консуматора със съпротивления 2 Ω и 3 Ω са свързани успоредно. Колко е еквивалентното им съпротивление?
8
Колко е еквивалентното съпротивление на две последователно свързани лампи със съпротивления 6 Ω и 2 Ω?
9
Еквивалентното съпротивление на два последователно свързани консуматора е 20 Ω. Първият консуматор има съпротивление 8 Ω. Колко е съпротивлението на втория консуматор?
10
Еквивалентното съпротивление на два успоредно свързани консуматора е 1 Ω. Първият консуматор има съпротивление 2 Ω. Колко е съпротивлението на втория консуматор?
11
Колко е еквивалентното съпротивление на 10 последователно свързани консуматора, всеки със съпротивление R?
12
Еквивалентното съпротивление при успоредно свързване на консуматори е по-голямо от съпротивленията на отделните консуматори.
13
Два резистора със съпротивления от по 20 Ω са свързани успоредно. Към тях свързваме последователно трети резистор със съпротивление 25 \Omega.
  • Колко е еквивалентното съпротивление?
14
Колко е еквивалентното съпротивление в участъка от веригата, показан на фигурата, ако R = 4 Ω?
15
Колко е еквивалентното съпротивление във веригата от фигурата?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (16)
feedback
feedback