new-logo

Тест

В онлайн теста "Лещи" по Физика за 7. клас са подбрани задачи, с които да проверим знанията си за събирателна и разсейвателна лещи, както и за фокус, фокусно разстояние и оптична сила на една леща. Дано да сте разбрали как да определим "колко диоптъра са очилата на баба", за да успеете и със задачите за пресмятане на оптичната сила. Приятна работа! :)

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За изчертаване на една леща, са ни необходими:
2
Лещите се изготвят от прозрачен материал (стъкло или пластмаса). Затова те могат да пропускат светлината и да:
3
На фигурата са дадени два вида лещи. Попълнете липсващите думи в текста, като използвате посочените думи.
  • краищата, средата, тънки, дебели
 
4
Прието е, величината, която характеризира пречупващата способност на лещите, да се нарича оптична сила Р.
5
Изпъкналите лещи се наричат още събирателни лещи, а вдлъбнатите лещи - разсейвателни лещи.
6
На фигурата е показана вдлъбната леща. От източник на светлина се насочва сноп от лъчи (червен цвят), успоредни на главната оптична ос. Пречупеният от лещата сноп (син цвят) е:
7
Основните елементи на лещата, показана на фигурата, са:
8
Независимо от това какви са лещите (вдлъбнати, изпъкнали, двойно изпъкнали и други), техните фокусни разстояния са еднакви.
9
На фигурата са показани по-дебела А и по-тънка В лещи. Фокусното разстояние f1 на двойноизпъкналата леща А е по-голямо от това на лещата В.
10
Оптичната сила Р на една леща, зависи от:
11
Посочете отговорите, в които вярно са записани мерните единици за фокусно разстояние и оптична сила.
  • Единицата за:
12
Лещи, които имат по-малко фокусно разстояние, пречупват по-силно светлинните лъчи.
13
 Разполагате с джобно фенерче, лист хартия и леща.  Каква по вид е лещата, след като поставяйки я между фенерчето и листа, след време на хартията се появява тъмно петно?
14
Правилно ли са построени пречупените от вдлъбнатата леща светлинни лъчи?
15
На фигурата е показан ходът на два светлинни лъча, които се пречупват от събирателната леща. Определете оптичната сила на лещата, ако страната на едно квадратче от мрежата е 2 cm. 

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (47)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се