new-logo

Тест: Закон на Джаул-Ленц

Тест

Онлайн тестът „Закон на Джаул- Ленц“ по физика за 7. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. От какво зависи отделеното в един проводник количество топлина? Какво гласи законът на Джаул- Ленц? За какво служат електрическите предпазители? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Електричество и магнетизъм“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Протичането на електричен ток винаги е съпроводено с отделяне на:
2
Кой е първият учен, изследвал експериментално превръщането на електрична енергия в топлина?
3
С коя от посочените формули е записан вярно законът на Джаул-Ленц?
4
Единицата за количество топлина е:
5
Коя от посочените думи ще поставите на празното място в изречението?
  • В електрическия предпазител се използва ....... действие на тока.
6
При протичане на ток през лампа с нагреваема жичка се проявява:
7
Количеството топлина, отделено в проводник, по който тече ток зависи най-силно от:
  • Указание: Помислете в закона на Джаул-Ленц коя величина е на квадрат.
8
В съединителните проводници на електрическите вериги също се отделя топлина, която обаче не се използва. Затова тя е загуба на енергия.
  • За да намалим топлинните загуби, се нуждаем от съединителни проводници с голямо съпротивление.
  • Указание: От закона на Джаул-Ленц следва, че между количеството топлина и съпротивлението има правопропорционална зависимост.
 
9
Как ще се измени количеството топлина, отделено от проводник, ако токът нарасне 2 пъти?
10
За даден интервал от време в електрически нагревател се отделя количество топлина 4 kJ. Колко топлина ще се отдели в нагревателя за двойно по-голям интервал от време?
11
При еднакъв ток през два котлона по-бързо завира литър мляко върху оня, чийто нагревател има по-голямо съпротивление.
12
Съпротивлението на електрически чайник е 100 Ω и електричният ток във веригата е 2 А. Какво количество топлина ще се отдели за 5 секунди?
13
Електрически уред има съпротивление 200 Ω . Какво количество топлина ще се отдели при включването му към източник с напрежение 220 V за 1/4 час?
  • Указание: Превърнете времето в секунди. Използвайте закона на Ом и закона на Джаул-Ленц.
14
За колко време котлон със съпротивление 40 Ω ще отдели количество топлина 1 000 kJ, ако през него тече ток 5 А?
15
При напрежение 220 V във фритюрник за 5 минути се отделя количество топлина 330 kJ. Определете електричния ток, протекъл през нагревателя на уреда.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (35)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се