logo

Тест: Закон на Джаул-Ленц

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Протичането на електричен ток често е съпроводено с отделяне на:
2
Кои учени са изследвали експериментално превръщането на електрична енергия в топлина?
3
С коя от посочените формули е записан вярно законът на Джаул – Ленц?
4
Единицата за количество топлина е:
5
Топлинната енергия, която едно тяло поглъща или отдава при топлообмен с други тела, се нарича количество топлина.
6
При протичане на ток през лампа с нагреваема жичка се проявява:
7
Количеството топлина, отделено в проводник, по който тече ток, зависи най-силно от:
8
Когато включим лампата, жичката ѝ се нажежава до бяло, а съединителните проводници остават студени. Каква е причината за това?
  • Подреди правилно частите на изречението, за да получиш вярно твърдение.
9
Как ще се измени количеството топлина, отделено от проводник, ако токът нарасне 2 пъти?
10
За даден интервал от време в електрически нагревател се отделя количество топлина 4 kJ. Колко топлина ще се отдели в нагревателя за двойно по-голям интервал от време?
11
При еднакъв ток през два котлона по-бързо завира литър мляко върху котлона, чийто нагревател има по-голямо съпротивление.
12
Съпротивлението на електрически чайник е R=100\, \Omega и електричният ток във веригата е I=2\, A. Какво количество топлина ще се отдели за време t=5\, s?
13
Необходим ти е нагревател, който за време 10 s да отделя количество топлина 4 kJ при ток през нагревателя 2 А. Проводник с какво съпротивление ще използваш за изготвяне на такъв нагревател?
  • На празното място запиши отговора с число.
14
За колко време котлон със съпротивление 40 Ω ще отдели количество топлина 1 000 kJ, ако през него тече ток 5 А?
  • На празното място запиши отговора с число.
15
През нагревател със съпротивление 25\, \Omega тече ток 2\, A. Какво количество топлина се отделя в нагревателя за един час?
  • На празното място запиши отговора с число.
 

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 7. клас ще ти помогне да се подготвиш върху закон на Джаул – Ленц. От какво зависи отделеното в един проводник количество топлина? От коя величина зависи най-силно количеството топлина? Можеш ли да прилагаш закона на Джаул – Ленц? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се