logo

Тест: Електрично съпротивление

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свойството на проводниците да пропускат по-силен или по-слаб ток се изразява с величината електрично съпротивление.
2
Резисторът е:
3
Електричното съпротивление е физична величина.
4
Коя от посочените формули за електрично съпротивление е вярна?
5
Коя е мерната единица за съпротивление?
6
Свържи наименованието на всеки от елементите със съответстващия му схемен знак.
7
С кое от изброените равенства може да се изрази единицата ом (\Omega)?
8
За даден проводник като се увеличава напрежението...
9
За даден проводник се променя напрежението. В резултат на това отношението „напрежение върху ток“ (т.е. електричното съпротивление) също се изменя.
10
Свържи кратните и дробни единици със съответстващите им стойности.
11
Вярно ли е, че 20\, k\Omega =2000\, \Omega?
12
Колко е съпротивлението на електрически котлон, през който при напрежение 220 V тече ток 2,5 А?
13
Подреди съпротивленията по големина. Започни с най-малкото, като го поставиш най-долу.
  • Указание: Преди това превърни всички съпротивления в ом.
14
Резистор има съпротивление 2\, k\Omega. През него тече ток 0,06\, A. Колко е напрежението върху резистора?
  • Запиши на празното място отговора с число.
15
На светодиод е подадено напрежение 2\, V. Колко е съпротивлението на светодиода, ако през него тече ток 20\, mA?
  • На празното място запиши отговора с число.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 7. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Какво е електрично съпротивление? Можеш ли да прилагаш формулата за електрично съпротивление? Какви са връзките между единиците ом, килоом и мегаом? Знаеш ли схемните знаци за резистор, променлив резистор и реостат? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се